Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

De Leeuwarder Open Monumentendag zal zijn gewijd aan de noordelijke dorpen van de gemeente.

De tuin van Dekemastate, mei 2017
De tuin van Dekemastate, mei 2017

Aanvang: 10.00 uur. Einde: 17.00 uur. Organisatie: HCL, Monumentenzorg, Aed Levwerd i.s.m. dorpsbelangen e.a.