Logo Historisch Centrum Leeuwarden

De chat is op dit moment niet beschikbaar.


Voor meer informatie bezoek onze contactpagina.

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

​Deze editie staat in het teken van water: de binnenvaart, de schippers, hun schepen, hun familiegeschiedenis, hun werk en de sociale omstandigheden.

Gezicht vanaf de Wirdumerpoortsbrug naar het oosten, met links de Nieuweweg en rechts de Zuidergrachtrachtswal. De foto is gemaakt in 1901 en laat zien dat het transport van goederen destijds nog hoofdzakelijk over water plaatsvond. Foto W. Kramer, digitaal ingekleurd door Robert Steenhuis
Gezicht vanaf de Wirdumerpoortsbrug naar het oosten, met links de Nieuweweg en rechts de Zuidergrachtrachtswal. De foto is gemaakt in 1901 en laat zien dat het transport van goederen
destijds nog hoofdzakelijk over water plaatsvond. Foto W. Kramer, digitaal ingekleurd door Robert Steenhuis

De Friese Genealogische Contactdag is een dag vol kennisuitwisseling. Veel standhouders kunnen jou vertellen over hun interesse in de familiegeschiedenis, Fries DNA, familiewapens, verenigingen en particulieren met genealogische informatie, waaronder rooms-katholieke roots en mormonen. Ook het CBG (Centrum voor Familiegeschiedenis) is met een stand aanwezig.

Op het programma staan een drietal boeiende lezingen:

  • Meindert Seffinga, directeur Historisch Centrum Leeuwarden en daarvoor directeur van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek, geeft een lezing over de bouw en ontwikkeling van schepen vanaf de middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw.
  • Age Veldboom van het Skûtsjemuseum Earnewâld brengt op boeiende wijze persoonlijke verhalen over het leven aan boord begin twintigste eeuw. Een skûtsjeschipper leefde met het hele gezin aan boord in het kleine roefje, waar koken, eten en slapen in een zeer kleine ruimte plaats vond. Het was geen gemakkelijk bestaan: veel zwaar lichamelijk werk. Vrachten laden en lossen met een kruiwagen over een smalle loopplank.
  • Frits Jansen van de stichting 'Foar de Neiteam' is expert op het gebied van historisch onderzoek naar schepen: kadastrale brandmerken en meetbrieven. Meetliggers, registers waarin vroeger alle meetgegevens van het schip werden vastgelegd, zoals het registratienummer, bouwjaar, werf, lengte, breedte en tonnage, zijn tot en met 1979 gefotografeerd door mensen van de vereniging Het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB). Van de noordelijke districten zijn de foto's tot 1942 aan de Stichting 'Foar de Neiteam' beschikbaar gesteld.

Historisch Centrum Leeuwarden (naast Tresoar) is deze dag ook geopend en belangstellenden kunnen de Oldehove beklimmen.

Deze contactdag wordt georganiseerd door de NGV Afdeling Friesland, het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, de Stichting FAF, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar.

Plaats: Tresoar, Boterhoek 3, Leeuwarden. Tijdstip: 11:00-16:00 u. Organisatie: NGV Afdeling Friesland, het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, de Stichting FAF, Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden.