Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

In verband met het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. De studiezaal en andere publieksruimten zijn gesloten. De belangrijkste diensten blijven gehandhaafd, online, via mail of telefonisch. Omdat medewerkers van het HCL eveneens worden geacht zoveel mogelijk thuis te werken, zal het in de praktijk niet mogelijk zijn om een blik in originele stukken te werpen, doch zal in hoofdzaak worden verwezen naar (gedigitaliseerde) informatie op deze en andere relevante websites, zoals b.v. het genealogisch platform www.allefriezen.nlSlechts in uiterst dringende gevallen kan een afspraak voor een fysiek bezoek aan het HCL worden gemaakt, zulks ter beoordeling door het hoofd dienstverlening. 

Stadswandelingen, onderwijsactiviteiten en lezingen t/m 2 maart gaan niet door. De Oldehove en het Pier Pander Museum zijn vooralsnog gesloten tot de aanvang van het nieuwe toeristenseizoen op 27 maart 2021. Dit laatste onder voorbehoud!

HR HCL RubenvV studiezaal 

Op pad met Henk Oly, stadsgids van het Historisch Centrum Leeuwarden

Om geïnteresseerden in de gelegenheid te stellen om - uiteraard met inachtneming van de voorschriften met betrekking tot 'social distancing' - toch onder deskundige leiding een leerzame stadwandeling te maken, is onze vaste stadsgids Henk Oly bereid gevonden om u mee te nemen op een digitale tour door de Leeuwarder binnenstad. Via het vimeokanaal van het HCL kunt u met uw smartphone of tablet Op pad met Henk Oly, stadsgids van het historisch Centrum Leeuwarden

 

Oranje stadswandeling met Bearn Bilker

Koningsdag was dit jaar Woningsdag! Dus daarom organiseerde Leeuwarden-Fryslân 2028 via haar platform op Facebook iets extra leuks voor op de bank! Een virtuele stadswandeling die ons meeneemt langs de Oranje Nassau geschiedenis van Leeuwarden. Bearn Bilker vertelt ons er álles over met deze wandeling inclusief koninklijk tintje!

 

Oorlogswandeling met William Lord

Op 5 mei was het exact 75 jaar geleden dat Duitsland na 5 jaar bezetting van Nederland te Wageningen ten overstaan van de geallieerde opperbevelhebbers de capitulatie tekende. Deze historische gebeurtenis zou op deze dag in heel Nederland grootscheeps worden gevierd, ware het niet dat in verband met maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus de hele samenleving sedert 15 maart is platgelegd en alle evenementen dientengevolge zijn afgeblazen. Om geïnteresseerden tóch nog in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de ervaringen van 55.000 à 60.000 Leeuwarders, is stadsgids William Lord bereid gevonden om u mee te nemen op een digitale tour langs plekken in Leeuwarden welke in de geheugens van hen die de oorlog bewust hebben meegemaakt gegrift staan.   

 

Digitale rondleiding door het Leeuwarder stadhuis door Jes Wassenaar

Ook het monumentale stadhuis van Leeuwarden heeft noodgedwongen door de coronamaatregelen haar deuren moeten sluiten. Traditiegetrouw werden er op de vrijdagmiddagen rondleidingen verzorgd, waarbij met name tijdens het zomerreces van het gemeentebestuur geen ruimte werd overgeslagen om nieuwsgierigen een blik naar binnen te gunnen, zeg maar van de meterkast tot en met het privétoilet van de burgemeester. Het gemis ging overbuurman en stadsgids Jes Wassenaar dermate aan het hart, dat hij een middag van zijn kostbare vrije tijd heeft opgeofferd om de ware fijnproever tóch een becommentarieerd virtueel inkijkje te bieden in dit uit 1715 daterende schoolvoorbeeld van classisistische barok.  

De websites van het HCL bieden veel informatie en vermaak voor jong en oud. De beeldbank bevat bijna 70.000 foto’s, tekeningen, prenten en ander (oud) beeld van stad en dorpen. Het vimeo-kanaal geeft vele uren bewegend beeld weer. Thematische wandelroutes door de stad en digitale rondleidingen door o.a. Stadhouderlijk Hof, Stadhuis en Pier Pander Museum zijn eveneens gratis beschikbaar. Bovendien zijn er complete  boeken, tijdschriften, artikelen en ook spannende verhalen te vinden, zoals Leeuwarder sagen en legenden. Bouwplaten van de Oldehove, de Raadzaal de Waag die kunnen worden uitgeprint zijn gratis te downloaden via: