Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Leeuwarden was vroeger een belangrijk centrum van grootschalige landbouwindustrie. Een nieuw boekje met wandel- en fietsroutes belicht de sporen van dit verleden. Het is verbazend hoeveel er nog terug te vinden valt. Auteurs Andries de Haan, Douwe Keizer en Leendert Plaisier plaatsten de belangrijkste historie op een rijtje in het boekje Sporen van agrarische bedrijvigheid, dat gisteren werd gepresenteerd in het Fries Landbouwmuseum.

Het Fricogebouw aan de Snekertrekweg in 1938.
Het voormalige Fricogebouw aan de Snekertrekweg in 1938. 

De routes voeren onder andere langs de Waag, Achter de Hoven en de ‘Condens’ en bijzondere boerderijen rond Goutum en Wirdum.

Het gidsje is te koop in de winkel van het HCL.

Lees meer in de bijdragen van Erwin Boers in de Leeeuwarder Courant van 9 oktober 2021 en van Simon Talsma in het Friesch Dagblad van 12 oktober 2021.