Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

In 1998 is op initiatief van notaris Hylke Wierda (1937-2024) Stichting Muurtaal opgericht. Stichting Muurtaal heeft als doel het herstellen en terugbrengen van geschilderde muurreclames in de binnenstad van Leeuwarden.

Sinds 1998 zijn een vijftiental geschilderde muurreclames in ere hersteld. Vaklieden zoals Machiel Braaksma, Jilt Heidstra en Gerard Buising namen de restauraties voor hun rekening. Door het terugbrengen van historische geschilderde muurreclames wordt het straatbeeld kleurrijker en krijgt de vaak lang verdwenen bedrijvigheid in de binnenstad weer een gezicht.

Naast het in kaart brengen, herstellen of terugbrengen van geschilderde muurreclames heeft Stichting Muurtaal ook opdracht geven voor een aantal vrije opdrachten. Denk hierbij aan de muurschildering Rookt, de richtingwijzer OMSK en de adresbordjes met de tekst ‘Hier is het niet’. De projecten worden gerealiseerd door subsidies en sponsoring.

In de mini-expositie zijn foto’s van een aantal geschilderde muurreclames te zien. Er ligt een formulier klaar (gratis) om muurschilderingen mee te ontdekken in de stad. Ook kunt u suggestie(s) doen, voor het herstellen of terugbrengen van oude muurschilderingen in de Leeuwarder binnenstad.

De mini-expositie is t/m eind juli tijdens openingstijden te bezoeken.

Meer informatie over Stichting Muurtaal

 

Muurtaal 2

Geschilderde reclames op borden en muren ter hoogte van de spoorwegovergang bij de Schrans, foto van Hylke Rollema, midden jaren dertig van de vorige eeuw.