Het Bakkersboek

In het Bakkersboek (1542-1799) werden alle bakkers opgetekend die tot het gilde toetraden. In de zestiende eeuw werden hierin bovendien gedurende korte tijd de molenaars geregistreerd.

Via de onderstaande verwijzingen kunt u een chronologische lijst met de kerngegevens uit het Bakkersboek raadplegen alsmede registers op persoonsnamen.