Burmaniastate te Stiens in 1723b bewoond door Jhr Frans Julius Johan Heringa van Eijsinga.