Menno Baron van Coehoorn, Generaal in Dienst der Verenigde Nederlanden.