Luisterryke vrouwen schaatschen rydparty./Gehouden te Leeuwarden op den 1sten en 2den February des Jaars 1805.