Boedelinventarissen > Beroepen > Hopman

Hopman

PersoonVerwijzing
Jaques de Fries, beroep: Hopman (1598) Inventarisatieboeken, nr. 533
Hans de Fries, beroep: Hopman (1629) Inventarisatieboeken, nr. 1218
Robrecht de Voeijter, beroep: Hopman (1597) Inventarisatieboeken, nr. 517
Tijaerdt Tijebbes, beroep: Hopman (1605) Inventarisatieboeken, nr. 728
Simon Simonsz., beroep: Hopman (1620) Inventarisatieboeken, nr. 1006
Waetse Hendrix, beroep: Hopman (1651) Inventarisatieboeken, nr. 1666
Tijaert Jansz. Wederspan, beroep: Hopman over een vendel soldaten (1594) Inventarisatieboeken, nr. 494
Wigbolt Barelts, beroep: Hopman van het Friese Regiment (1596) Aestimatieboeken, nr. 152