Boedelinventarissen > Inventarisatieboeken > y43

Inventarisatieboeken, y43

 

Nummer: 1931
Signatuur: y43; 1
Datum: 1662/01/07
Inventarisant: Claes Martens
Beroep inventarisant: Timmerman
Eerste echtgenote: Polonia Ebes
Adres: Cambuurster pad (Cambuirster wandelpath)
Opmerking: Alleen kleding, timmermansgereedschap, brieven en vastgoed beschreven.

 

Nummer: 1932
Signatuur: y43; 5
Datum: 1662/01/15
Inventarisant: Impck Jansdr.
Eerste echtgenoot: Jacob Wijtses
Tweede echtgenoot: Nanne Joosten
Beroep tweede echtgenoot: Koopman in kruidenierswaren en Kaarsenmaker
Opmerking: Vervolg op p. 69. Beroep (specificering en Kaarsenmaker) n.a.v. posten) Winkelwaren zijn getaxeerd.

 

Nummer: 1933
Signatuur: y43; 29
Datum: 1662/01/22
Inventarisant: Aert Joosten
Beroep inventarisant: Onderwachtmeester
Eerste echtgenote: Trijntie Jansdr.
Tweede echtgenote: Geertien Luijtiens

 

Nummer: 1934
Signatuur: y43; 45
Datum: 1662/02/15
Inventarisant: Geert Claessen
Beroep inventarisant: Herbergier
Eerste echtgenote: Aechte Arentsdr.
Adres: Grachtswal

 

Nummer: 1935
Signatuur: y43; 5
Datum: 1662/02/28
Inventarisant: Ate Eelkes
Beroep inventarisant: Brandewijnbrander

 

Nummer: 1936
Signatuur: y43; 55
Datum: 1662/03/28
Inventarisant: Antie Wilties
Eerste echtgenoot: Coert Coertsen

 

Nummer: 1937
Signatuur: y43; 56
Datum: 1662/04/11
Inventarisant: Michiel Pijtters
Eerste echtgenote: Griet Jelles

 

Nummer: 1938
Signatuur: y43; 58
Datum: 1662/04/17
Inventarisant: Albertus Monnickhuis
Beroep inventarisant: Advokaat
Opmerking: In register advokaten (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 38.) alleen vermelding van een Albartus Monachusius of Monnickhuis, als advokaat toegelaten op 1-7-1598 en overleden op 8-2-1622.

 

Nummer: 1939
Signatuur: y43; 66
Datum: 1662/04/30
Inventarisant: Isbrant Joannes
Eerste echtgenote: Dieucke Pijtters
Adres: Vliet

 

Nummer: 1940
Signatuur: y43; 77
Datum: 1662/05/21
Inventarisant: Tietske Gerkes Hoptilla
Eerste echtgenoot: Jan Michels
Beroep eerste echtgenoot: Pikeur
Adres: Kleine Hoogstraat en Bagijnestraat

 

Nummer: 1941
Signatuur: y43; 85
Datum: 1662/05/23
Inventarisant: Adam Millant
Beroep inventarisant: Chirurgijn
Eerste echtgenote: Annetie Outermans

 

Nummer: 1942
Signatuur: y43; 104
Datum: 1662/07/16
Inventarisant: Pijtter Diorres
Beroep inventarisant: Koopman, Winkelier en Kaarsenmaker
Eerste echtgenote: Sioucke Rintiesdr.
Opmerking: Beroep n.a.v. posten.

 

Nummer: 1943
Signatuur: y43; 123
Datum: 1662/07/17
Inventarisant: Wobbel Auckes
Eerste echtgenoot: Hessel

 

Nummer: 1944
Signatuur: y43; 131
Datum: 1662/07/21
Inventarisant: Lijsbettie Willems
Eerste echtgenoot: Jan de Moer
Adres: Ype Brouwerssteeg

 

Nummer: 1945
Signatuur: y43; 139
Datum: 1662/08/02
Inventarisant: Jan Martens
Beroep inventarisant: Koopman
Adres: Vismarkt, bij de
Opmerking: Huisraad niet beschreven.

 

Nummer: 1946
Signatuur: y43; 145
Datum: 1662/08/18
Inventarisant: Evert Claessen
Beroep inventarisant: Stalman
Eerste echtgenote: Jiesel Jacobsdr.
Adres: Waag, achter de

 

Nummer: 1947
Signatuur: y43; 151
Datum: 1662/09/17
Inventarisant: Joannes Langweer
Beroep inventarisant: Goudsmid
Eerste echtgenote: Clara de Monnick
Adres: Peperstraat
Opmerking: Wordt vervolgd op p. 167. Voet 416.

 

Nummer: 1948
Signatuur: y43; 163
Datum: 1662/09/19
Inventarisant: Philippus Hofmeir
Beroep inventarisant: Sergeant

 

Nummer: 1949
Signatuur: y43; 177
Datum: 1662/12/01
Inventarisant: Douwe Seerps Ansma
Beroep inventarisant: Olieslager
Eerste echtgenote: Siouckien Sibrants
Opmerking: Zie nr. 1950.

 

Nummer: 1950
Signatuur: y43; 203
Datum: 1663/01/09
Inventarisant: Siouckien Sibrants
Eerste echtgenoot: Douwe Seerps
Opmerking: Zie nr. 1949. Betreft alleen de kleding van Siouckien en haar trouwpenningen.

 

Nummer: 1951
Signatuur: y43; 207
Datum: 1663/02/06
Inventarisant: Dr. Jacobus Jeltema
Beroep inventarisant: Advokaat, (gewezen) Bouwmeester en (gewezen) Vroedsman
Eerste echtgenote: Rijckien Boelema
Opmerking: Jacobus Jeltema of Jeltinga, gepromoveeerd te Orlean in 1632, werd op 26-3-1633 toegelaten als advokaat voor het Hof. Bouwmeester in Leeuwarden in 1656-59 en in 1657 Vroedsman. Overleden op 23-1-1663. (GAL, Stedelijke Bibliotheek G58, p. 130.)

 

Nummer: 1952
Signatuur: y43; 215
Datum: 1663/02/09
Inventarisant: Aeltie Gerrijtsdr.
Eerste echtgenoot: Mevis Jaspers
Adres: Naast Minne Jelles brouwer

 

Nummer: 1953
Signatuur: y43; 221
Datum: 1663/02/19
Inventarisant: Heiman Gijsberts
Eerste echtgenote: Trijntie Teunis
Adres: Vliet n.z.
Opmerking: Huisraad niet beschreven.

 

Nummer: 1954
Signatuur: y43; 233
Datum: 1663/03/09
Inventarisant: Trijntie Ruirdtsdr.
Eerste echtgenoot: Jacob Clasen
Beroep eerste echtgenoot: Bakker
Adres: Schavernek
Opmerking: Getaxeerde boedel.

 

Nummer: 1955
Signatuur: y43; 239
Datum: 1663/03/20
Inventarisant: Coert Jans
Eerste echtgenote: Aeltie Claesen
Adres: Schavernek (Keerweer)

 

Nummer: 1956
Signatuur: y43; 243
Datum: 1663/03/30
Inventarisant: Jantien Friesinga (Vriesinga)

 

Nummer: 1957
Signatuur: y43; 259
Datum: 1663/04/02
Inventarisant: Jr. Hendrick de Mortagne
Eerste echtgenote: Impckien del Mol

 

Nummer: 1958
Signatuur: y43; 267
Datum: 1663/04/23
Inventarisant: Teke Sioertsz.
Beroep inventarisant: Boer
Eerste echtgenote: Antie Pijtters
Adres: Vierhuis (Klokslag)
Opmerking: Beroep n.a.v. posten

 

Nummer: 1959
Signatuur: y43; 278
Datum: 1663/06/11
Inventarisant: Dirck Ulbes Bantert
Beroep inventarisant: Schoenmaker en Koopman (in kruidenierswaren)
Eerste echtgenote: Antie Willems

 

Nummer: 1960
Signatuur: y43; 293
Datum: 1663/06/02
Inventarisant: Berber Dircx
Eerste echtgenoot: Eelcke Dircx
Adres: Kleijenburg
Opmerking: Getaxeerde boedel.

 

Nummer: 1961
Signatuur: y43; 305
Datum: 1663/07/28
Inventarisant: Eilart Jans
Beroep inventarisant: Hellebaardier ('van de Gewaldige Provoost')
Eerste echtgenote: Antie Hanses

 

Nummer: 1962
Signatuur: y43; 309
Datum: 1663/09/27
Inventarisant: Hendrick van der Gracht

 

Nummer: 1963
Signatuur: y43; 319
Datum: 1663/10/05
Inventarisant: Gerben Pijbes
Beroep inventarisant: Koopman (Winkelier)
Adres: St. Jacobsstraat (in de Olifant)

 

Nummer: 1964
Signatuur: y43; 335
Datum: 1663/11/27
Inventarisant: Lijntie Pieters
Eerste echtgenoot: Pieter Janssen

 

Nummer: 1965
Signatuur: y43; 369
Datum: 1663/12/03
Inventarisant: Hendrick Alberts
Adres: Gasthuis

 

Nummer: 1966
Signatuur: y43; 374
Datum: 1663
Inventarisant: Willem Oldthoff
Beroep inventarisant: Goudsmid
Eerste echtgenote: Bettie Franssen
Opmerking: Wordt vervolgd op p. 443. Voet 407. Datum onzeker; kan ook 1664 zijn.

 

Nummer: 1967
Signatuur: y43; 413
Datum: 1664/02/03
Inventarisant: Stijntie Isaacks
Eerste echtgenoot: Tierck
Adres: Blokhuistersteeg

 

Nummer: 1968
Signatuur: y43; 423
Datum: 1664/02/19
Inventarisant: Sijmon Wopkes
Beroep inventarisant: Asistent der stad Leeuwarden
Opmerking: NB op p. 424 geen nieuw nummer.

 

Nummer: 1969
Signatuur: y43; 425
Datum: 1664/03/08
Inventarisant: Mettie Cornelis
Eerste echtgenoot: Rinnert Wijtses
Beroep eerste echtgenoot: Boer
Adres: Spanjaardslaan
Opmerking: Getaxeerde boedel. Beroep n.a.v. posten.

 

Nummer: 1970
Signatuur: y43; 431
Datum: 1664/03/09
Inventarisant: Oege Popkes
Eerste echtgenote: Marij Clasen
Opmerking: NB p. 443 ff hoort bij Nr. 1966.