Weidum met kaatsveld en het oude gemeentehuis

De Leeuwarder Open Monumentendag op zaterdag 14 september zal zijn gewijd aan de Leeuwarder Greidhoeke met de dorpen Mantgum, Weidum, Jorwerd  e.o. Ook het Eysingahuis in Leeuwarden is open voor publiek tussen 12:00 en 16:00.

Meer informatie is te lezen in het persbericht van 22 augustus 2019. In de week voorafgaand aan Open Monumentendag kan hier een brochure worden gedownload waarin op overzichtelijke wijze de te bezoeken objecten en evenementen staan vermeld. U kunt de bijbehorende overzichtskaart van het gebied, een kaartje waarbij is ingezoomd op Mantgum en een pdf-documentje met vervoersmogelijkheden en bustijden hier alvast downloaden!  
Aanvang: 10.00 uur. Einde: 17.00 uur. Organisatie: HCL, Monumentenzorg en Aed Levwerd.

Voorblad brochure Open Monumentendag 2019

 

De pastorie van Jorwerd aan de Sluytermanwei 6.
De pastorie van Jorwerd aan de Sluytermanwei 6.

Zondag 15 september OPEN MONUMENTENDAG
Ter gelegenheid van het Open Monumentenweekend zijn er ook op zondag enkele activiteiten. Zo is het Eysingahuis in Leeuwarden op zowel 14 als 15 september gratis open voor publiek tussen 10:00 en 16:00 u. (zaterdag) en 12:00 tot 16:00 u. (zondag) en wordt er op zondag 15 september om 15.00 uur in de kerk van Jorwert een orgelconcert gegeven door de zeer bekende Leeuwarder stadsorganist Theo Jellema. Er zijn dan in de dorpen geen andere panden te bezichtigen. In het HCL, Groeneweg 1, is er zondag om 14.00 uur de presentatie van een boekje met wandel- en fietsroutes langs nieuwe architectuur met aansluitend een korte wandeling met gidsen. Toegang en deelname gratis. Meer informatie is te lezen in het persbericht van 22 augustus 2019.

Terug