Archieven rechtsvoorgangers gemeente Leeuwarden


Per 1 januari 2014 is het grootste deel van de gemeente Boarnsterhim bij de gemeente Leeuwarden gevoegd. Het merendeel van het archief van de gemeente Boarnsterhim - inclusief rechtsvoorgangers Idaarderadeel, Utingeradeel en Rauwerderhem - berust sinds eind 2013 bij het Historisch Centrum Leeuwarden. Inmiddels is de logistieke inpassing afgerond en kunnen belangstellenden het archief in het informatiecentrum van het HCL raadplegen. De archieftoegangen van de gemeenten Idaarderadeel, Rauwerderhem en Utingeradeel, alsmede van de mairiën Grouw, Roordahuizum, Akkrum en Oldeboorn zijn aan de rechterkant van deze pagina te vinden. Het betreft, op enkele gedeponeerde archieven na, archieven van vóór 1984. Ook de bouwdossiers van de betreffende gemeenten zijn via een aparte zoekmodule raadpleegbaar op de bezoekerspc's in het informatiecentrum. Het archief van de gemeente Boarnsterhim over de periode 1984-2013 is nog niet aan het HCL overgedragen en die overdracht is de komende jaren ook nog niet te verwachten. Voor diepgravend onderzoek in de archieven van de voormalige gemeenten verdient het echter aanbeveling om van tevoren via de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. een afspraak te maken met een terzakekundige van het HCL. Naast de hiervoor aangehaalde archieven treft u rechts eveneens links naar de archieftoegangen van de bij het Historisch en Letterkundig Documentatiecentrum 'Tresoar' berustende archieven van de Nedergerechten van de gelijknamige Grietenijen (tot 1811), alsmede de door de Freonen fan de Argiven yn Fryslân gedigitaliseerde onderdelen ervan aan.

Terug