In 1787 werd Baard als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’.

BAARD, weleer Bawerd genoemx: van dit  dorp  heeft de geheele Grieteny haaren naam ontleed: 't zelve bevat 10 stemmen, en heeft eene tamelyke buurt. Weleer werd hir 't recht gehouden, gelyk nog blykt uit een oud verdrag van 't jaar 1423, wanneer Syppe tot Hesens hier Grietman was. Bij dit dorp heeft ook gestaan Dekema Stins, alwaar gebooren is en gewoond heeft Juw Dekema, de laatste Potestaat deezer Provindie, door de Schieringers verkooren, doch hierom door de Vetkoopers verworpen.

Baard - Google Streetview, oktober 2010
Baard - Google Streetview, oktober 2010: klik op de foto voor een digitale verkenningstocht.

Terug