In 1787 werd Bears als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’

BEERS, het laatste dorp deezer Grieteny, gelegen aan de vaart, die van de Swette, door de Wiel, naar Jorwerd loopt. Hier lag weleer de State Unia, met eene schoone huizinge praalende en in 1443 bewoond door Kempo Unia, welk huis in laater tyd den naam van Nyenhuis, of ook van groot Nieuwhuister State heeft gekregen.

Bears - Google Streetview, september 2010 
Bears - Google Streetview, september 2010: klik op de foto voor een digitale verkenningstocht

Terug