In 1787 werd Easterlittens als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’.

OOSTERLITTENS, een dorp van maatigen omtrek, hebbende 28 stemmen, is zeer vermaaklyk aan de Sneeker vaart gelegen. De naam des dorps geeft te gelegenheid genoegzaam te kennen, liggende hetzelve ten Oosten van de buurt Westerlittens, die in Hennaarderadeel, aan de Slagtedyk, gevonden wordt. Even ten Westen van de Kerkbuurt deezes dorps loopt de Bolswerder Trekvaart, door de Sneeker vaart, en aan 't Zuideinde der buurt is eene Valbrug, ten dienste der rydtuigen. Onder Oosterlittens behoort ook het Buurtje Wammerd, en het Tolhuis Hulkenstein, aan de Bolswerder vaart, daar een brug over deeze vaart ligt, en nog een andere over de Sneeker vaart.

Easterlittens - Google Streetview, augustus 2016
Easterlittens - Google Streetview, augustus 2016: klik op de foto voor een digitale verkenningstocht.

Terug