In 1787 werd Hilaard als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’.

HYLAARD, is een dorp van maatigen omtrek en kerkbuurt, hebbende een rydweg naar den ouden Zeedyk en 21 stemmen: weleer lag hier Aylva State, door vier Grietslieden, uit het geslagt van Aylva, na elkanderen bewoond; doch dit Slot , 't welk by menschen geheugen geen' bewoner gehad heeft, is in 1724, op de poort na, afgebroken.

Hilaard - Google Streetview, august 2016
Hilaard - Google Streetview, august 2016: klik op de foto voor een digitale verkenningstocht.

Terug