In 1787 werd Húns als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’.

HUYNS, een dorp midden in 't land gelegen, heeft een zeer kleine buurt, en maar 10 stemmen. In 't Geestelyke is hetzelve dikwyls by Winsum of Baard gevoegd geweest; doch thans laaten het de Eigenerfden, sedert jaaren, door een'  Kandidaat bedienen.

Húns - Google Streetview, augustus 2016
Húns - Google Streetview, augustus 2016: klik op de foto voor een digitale verkenningstocht.

Terug