Koopakten

 1. Straat Rochebrunesteeg
  Verkoper Strigelius, D.
  Koper Gerrijts, P.
  Niaarnemer
  Jaar 1614
  Opmerkingen of: Bontemanssteeg
  Bron Klein-Consentboek
  Folio 38
 2. Straat Rochebrunesteeg
  Verkoper Claessen, J.
  Koper Ubles, J.
  Niaarnemer
  Jaar 1615
  Opmerkingen of: Bontemanssteeg
  Bron Klein-Consentboek
  Folio 40
 3. Straat Grote Kerkstraat
  Verkoper Gerrijts, P.
  Koper Gerrijts, J.
  Niaarnemer
  Jaar 1616
  Opmerkingen bij Rochebrunesteeg
  Bron Klein-Consentboek
  Folio 75
 4. Straat Rochebrunesteeg
  Verkoper Jarichs, W.
  Koper Hector, A.
  Niaarnemer
  Jaar 1616
  Opmerkingen of: Bontemanssteeg
  Bron Klein-Consentboek
  Folio 109
 5. Straat Rochebrunesteeg
  Verkoper Gerrits, J.
  Koper Jans, J.
  Niaarnemer
  Jaar 1617
  Opmerkingen of: Bontemanssteeg
  Bron Klein-Consentboek
  Folio 144
 6. Straat Rochebrunesteeg
  Verkoper Claassen, E.
  Koper Predon, J.H.
  Niaarnemer
  Jaar 1618
  Opmerkingen of: Bontemanssteeg
  Bron Klein-Consentboek
  Folio 154
 7. Straat Rochebrunesteeg
  Verkoper Hector, A.
  Koper Claes, J.
  Niaarnemer
  Jaar 1620
  Opmerkingen of: Bontemanssteeg
  Bron Klein-Consentboek
  Folio 25
 8. Straat Rochebrunesteeg
  Verkoper Wijgers, W.
  Koper Wijtses, W.
  Niaarnemer
  Jaar 1621
  Opmerkingen of: Bontemanssteeg
  Bron Klein-Consentboek
  Folio 104
 9. Straat Rochebrunesteeg
  Verkoper Pieters-Douwes, G.
  Koper Botienter, R.
  Niaarnemer
  Jaar 1622
  Opmerkingen
  Bron Certificaatboek
  Folio 82
 10. Straat Rochebrunesteeg
  Verkoper Gerrijts, Tj.
  Koper Jans, F.
  Niaarnemer
  Jaar 1635
  Opmerkingen of: Bontemanssteeg
  Bron Klein-Consentboek
  Folio 287