Inventaris archief Idaarderadeel gepresenteerd

Zaterdag 14 november is er een middag georganiseerd over de voormalige gemeente Idaerderadiel, inmiddels onderdeel van de gemeente Leeuwarden. Er was onder andere een lezing van oud-wethouder Germ van Essen. Hij vertelde over zijn ervaringen als bestuurder van deze gemeente (yn syn memmetaal). Ook was er een presentatie van de inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Idaerderadiel. Met de totstandkoming van deze inventaris is de oude administratie van Idaerderadiel nu eindelijk goed toegankelijk voor historici en andere belangstellenden. Vanaf deze week is de inventaris ook digitaal beschikbaar (via de website van het HCL). Er is een vitrine met belangrijke stukken uit het archief te zien in het informatiecentrum (studiezaal) van het HCL.

Presentatie inventaris Idaarderadeel verkleind

Links HCL-archivaris Alexander Tuinhout, rechts oud-wethouder van Idaarderadeel Germ van Essen.

Terug