Rondgang door het Stadhuis van Leeuwarden

Deze week is in het kader van de viering van het 300-jarig bestaan van het Stadhuis in 2015, een speciale - rijk geïllustreerde - uitgave verschenen, waarin dit heugelijke feit onder de aandacht wordt gebracht. Deze publicatie, die tot stand kwam na samenwerking tussen het Historisch Centrum Leeuwarden en de afdeling Communicatie en de Griffie van de gemeente Leeuwarden, is vanaf heden voor € 2,50 te koop in de winkel van het Historisch Centrum Leeuwarden.