Panorama's Beb Mulder in 2018 in HCL geëxposeerd

Eén van de door Beb Mulder vervaardigde panorama's vanaf het dak van zijn woning aan de Eewal.

Kunstenaar Beb Mulder schilderde het uitzicht vanaf het dak van zijn atelier aan de Eewal. Diverse panelen met panorama's zijn reeds vervaardigd ten behoeve van een topografische atlas van Leeuwarden die in 2018 moet verschijnen.

Dertig panelen heeft hij inmiddels af. Nog een stuk of tien te gaan en het beeldmateriaal voor wat de topografische atlas van Leeuwarden moet worden is klaar.

Het hele project - waaraan de organisatie van Kulturele Hoofdstad 2018 hand- en spandiensten verleent - moet worden bekostigd uit de verkoop van de veertig panelen. Het ligt in de bedoeling dat alle veertig werken in 2018 in het Historisch Centrum Leeuwarden zullen worden geexposeerd. De kopers zullen eraan worden gehouden om hier hun medewerking  aan te verlenen.

Schermafbeelding Facebook Open Dag Galerie Beb Mulder op 12, 13 en 14 februari.

Schermafbeelding Facebook Open Dag Galerie Beb Mulder op 12, 13 en 14 februari.

Zie voor meer achtergrondinformatie en afbeeldingen van reeds voltooide panelen de bijdrage van Kirsten van Santen met foto's van Niels Westra in de Leeuwarder Courant van 8 februari 2016.

Terug