De Groeten van Dirk

Vanaf 2 april is in het HCL de tentoonstelling De Groeten van Dirk te zien. Er is vooral geput uit de gigantische prentbriefkaartencollectie van verzamelaar en Leeuwardenkenner Dirk Swierstra (1951-2015), die sinds vorig jaar in het HCL wordt bewaard.

Op 1 april verschijnt het gelijknamige boek, samengesteld door Leendert Plaisier. Lees hieronder de recensie welke op 30 maart 2016 is gepubliceerd op de website van Liwwadders.

Boek 'De Groeten van Dirk'

Het nieuwe boek De Groeten van Dirk is een meesterlijk visitekaartje geworden dat meegegeven kan worden aan alle relaties van de gemeente Leeuwarden. De vorm, de druk, de keuze van letters en afbeeldingen; het is allemaal in balans. De interlinie, de zwevende ansichtkaarten op de pagina’s, de stevige letter (zonder bril te lezen) en het mooie in rood uitgevoerde beginwoord: het is een lust voor het oog. De Groeten van Dirk is een ode aan Dirk Swierstra, de man uit de Rembrandtstraat in Leeuwarden die een rijke verzameling ansichtkaarten bijeenbracht. Hij overleed in juni vorig jaar.

Het boek dat samengesteld werd door Leendert Plaisier, vormgegeven door De Vries & Luiks en uitgegeven door de Friese Pers Boekerij, bevat veel verrassingen. De handel in tuinbouwproducten op de Oosterkade zou zo terug mogen keren evenals de bloemrijke Sontdwarsstraat Achterkant. En kijk eens naar die prachtige bomen in de Pinkstraat (?) op pagina 120. De oude Harmonie, ach het was een allegaartje waar we ons goed bij voelden. We vochten vergeefs om het behoud van de magistrale boom voor de schouwburg, op de ansicht nog aanwezig. Niermeijer roept herinneringen op aan de Kelders. Zien we C&A gevestigd tegenover de Waag?

Een stereoscopische kaart van Kelders en Brol toont de levendigheid. Nu kun je er een kanon afschieten zonder iemand te raken. Mercurius stond nog keurig in het groen. Waar is de tijd gebleven dat tuinman Jippe Valk de bloemetjes verzorgde in de Prinsentuin? Nog even en we banjeren er door het olifantsgras, want goedkoop in onderhoud. Ja, daar is een fantasiekaart met de Bonifatiuskerk omgevendoor vogeltjes, planten en een bloemenmeisje. Dirk betaalde er vijf euro voor. Ut Woanskip ligt in het boek in de singel voor het Diakonessenziekenhuis.

Leendert Plaisier beschrijft het allemaal op verteerbare toon. Hij dook in de geschiedenis van de prentbriefkaart en van de aloude PTT, de voorloper van KPN (vader Plaisier was hier zijn leven lang werkzaam). Ook prenten met dichterlijke vrijheden van de fotograaf zijn in De Groeten van Dirk opgenomen.

Oh here, wat een lekkers allemaal. Voer voor historici en hun historische clubjes die zich vaak veel te laat bekommeren om al het moois (Chalet, Achter de Hoven; Amelandshuis aan de Voorstreek) om vervolgens quasi verontwaardigd te roepen: Och heden ja! En wat te denken van onze ‘voortvarende’ wethouders die zonder veel protest afbraak vervangen door dure wegwerpwoningen? Jacob Vellinga wilde historische terpen wegbuldozeren, Cees de sloper (Geerds) was berucht om zijn ‘herstelbeleid’. Maar ook Henk Deinum (Indische buurt, hellingbaanflats Schieringen) kan er wat van.

Ach, gelukkig hebben we de kaarten van Dirk nog: 6500 stuks, bijeengehouden door 26.000 fotohoekjes. En nu het boek, met dank aan Leendert en De Vries en Luiks.

Terug