Wopke Eekhoffprijs voor Henk Oly

Henk Oly kreeg op donderdagmiddag 19 mei uit handen van wethouder Sjoerd Feitsma de Wopke Eekhoffprijs van de gemeente Leeuwarden uitgereikt. De Eekhoffprijs is een vierjaarlijkse prijs voor onderzoek en beschrijving van de geschiedenis van Leeuwarden. Deze prijs voor de beste bijdrage aan lokaal historisch onderzoek over de afgelopen jaren krijgt Oly voor zijn gehele oeuvre over de geschiedenis van Leeuwarden.

Henk Oly ontvangt uit uit handen van wethouder Sjoerd Feitsma de bij de Eekoffprijs behorende oorkonde. Foto: Jochum Admiraal,
Henk Oly ontvangt uit uit handen van wethouder Sjoerd Feitsma de bij de Eekoffprijs behorende oorkonde. Foto: Jochum Admiraal,

Henk Oly heeft de afgelopen jaren veel belangrijke kennis opgebouwd op het gebied van straat- en huisnamen en over uiteenlopende gebouwen in Leeuwarden. Hij kijkt daarbij ook naar de activiteiten die daarin plaatsvonden. Zijn onderzoek mondde uit in een flink aantal publicaties.  Oly weet zijn research te plaatsen in bredere culturele en sociaal-economische kaders.

Eekhoffprijswinnaaar 2016 Henk Oly geeft tekst en uitleg tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst  op 11 januari 2013 in Discotheek Fire over het project 'Leeuwarden in 3D', waarvan hij één van de animators was.
Ook de inbreng van Henk Oly met betrekking tot het project 'Leeuwarden in 3D' . waar hij één van de gedreven animators van was, bleek van onschatbare waarde. Op bovenstaande foto geeft Henk tekst en uitleg over het project tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst  op 11 januari 2013 in Discotheek Fire.

De jury, bestaande uit de hoogleraren Mineke Bosch (RUG) en Hans Mol (Fryske Akademy) en ir. Ap Timmermans noemt Oly een ‘uitmuntend vertegenwoordiger van publieksgeschiedenis’. “Hij schrijft in een heldere en levendige stijl die de geschiedenis van Leeuwarden voor het grote publiek toegankelijk maakt. Hij laat door dit alles zien dat gedegen historisch onderzoek een grote maatschappelijke waarde kan hebben.” Henk Oly was docent aan de NHL tot hij acht jaar geleden met de VUT ging.

Zie ook de berichtgeving op de website van Omrop Fryslân en de column van Pieter de Groot in de Leeuwarder Courant van 21 mei 2016.

Terug