Boek 'Leeuwarden in de Gouden Eeuw' gepresenteerd

Op vrijdagmiddag is onder grote publieke belangstelling de Leeuwarder Historische Reeks XII met artikelen over Leeuwarden in de 17e eeuw gepresenteerd. Na korte inleidingen van Yme Kuiper en Mirjam de Baar ontving Prof. Willem Frijhoff uit handen van burgemeester Ferd Crone het eerste exemplaar. Lees hier het uitgesproken dankwoord door Professor Frijhoff.

Burgemeester Ferd Crone overhandigt het eerste exemplaar van 'Leeuwarden in de Gouden Eeuw aan Prof. Willem Frijhoff. Foto: Ad Fahner
Burgemeester Ferd Crone overhandigt het eerste exemplaar van 'Leeuwarden in de Gouden Eeuw aan Prof. Willem Frijhoff. Foto: Ad Fahner

Lees ook de boekbespreking van Erwin Boers in de zaterdagbijlage van de Leeuwarder Courant van 23 april 2016 en van Gert Veldstra in het Friesch Dagblad van 3 mei 2016 (deel I en deel II).

Een samenvatting van de inhoud van de hand van Lolke Folkertsma, provinciearchivaris van Overijssel, is opgenomen in het door de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland uitgegeven Archievenblad, jaargang 120, deel 8.

Het boek is voor € 29,- verkrijgbaar in de boekwinkel van het HCL.

Terug