De archiefervaring van HCL-medewerkster Lutske Vlieger

Het Nederlands Archievenblad besteedde onlangs aandacht aan ervaringen van mensen 'uit het veld' over hoe zij in aanraking kwamen met de materie waarvoor zij aan de Hogeschool van Amsterdam een opleiding hadden gevolgd. Ook Lutske Vlieger van het HCL kwam aan het woord over hetgeen haar tijdens haar opleiding het meest had gegrepen: een onderzoek naar de 'boef' Dirk van Erp. Lees meer hierover in het betreffende PDF-artikel.