Organisatie blikt terug op uiterst succesvolle Open Monumentendag

Vooral in trek was in de Blokhuispoort de Landeweer stoommachine van 1897 die lange tijd in de oude HTS in Leeuwarden stond. Ook andere plekken waren populair, zoals het binnenterrein van Koopmans Meelfabrieken aan de De Merodestraat, de machinekamer van de Beursbrug en het PEB-gebouw, nu bedrijvencentrum Emmastaete.

Verrast waren bezoekers bij het ontdekken van de voor vrijwel iedereen onbekende smederij in de Cornelis Frederiksstraat en vm. slijperij Eestroom aan de Singelstraat.

De praamvaart langs de Emmakaden naar Schilkampen was, voor de gelukkigen die een plaatsje vonden, een unieke belevenis.

Jong en oud konden zich vergapen aan een enorme modelspoorbaan.
Jong en oud konden zich vergapen aan een enorme modelspoorbaan. Een uitgebreid fotoverslag treft u aan op de facebookpagina van Open Monumentendag.


Jong en oud vermaakte zich bij de maquette van Leeuwarden en modelspoorbaan van de Friese Modelbaan Club in een vm. meubelfabriek aan de Gysbert Japicxstraat. Dit was bijna de laatste mogelijkheid: de modelbaan gaat verhuizen.

De tentoonstelling 'Made in Leeuwarden. Sporen van een industrieel verleden' in het Historisch Centrum Leeuwarden trok op zaterdag ruim 250 bezoekers.

Terug