'Onthooft, tot pulver verbrant, levendig gedolven'

Op 23 september is het precies 500 jaar geleden dat de wegens majesteitsschennis veroordeelde Leeuwarder Schepen Wybe Saeckles (van Renskema) met het zwaard werd geëxecuteerd.

Met deze doodstrafvoltrekking opent een manuscript, getiteld Chronologische lijst van de merkwaardigste meest crimineele sententiën van het Hof van Friesland te Leeuwarden, ter Canselarij uitgesproken van 1516-1800, dat wordt bewaard in het Historisch Centrum Leeuwarden. De volledige tekst van het vonnis is gepubliceerd in De Vrije Fries nr. 11 (1868), p. 393-394.

In het kader van 'living history' in 2010 nagespeelde ophanging voor het Historisch Centrum Leeuwarden. Foto: Catrinus van der Veen, Leeuwarder Courant
In het kader van 'living history' in 2010 nagespeelde ophanging voor het Historisch Centrum Leeuwarden.
Foto: Catrinus van der Veen, Leeuwarder Courant

'Onthooft, tot pulver verbrant, levendig gedolven'. Speciaal voor de oprecht geïnteresseerde lezer vist journalist Erwin Boers de krenten uit de pap in een bijdrage van zijn hand in de Leeuwarder Courant van 22 september 2016.

Lees meer over de doodstrafvoltrekking in Leeuwarden elders op deze website.

Terug