In 1787 werd Leons als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’.

LYONS, is insgelyks een klein dorpje van maar 7 stemmen, niet verre van Huins, tusschen welke beide dorpen de Bolswerder Trekvaart door loopt.

Leons - Google Streetview - oktober 2010 
Leons - Google Streetview - oktober 2010: klik op de foto voor een digitale verkenningstocht

Terug