Openingsweekend LF2018: ook druk in HCL

Honderden belangstellenden bezochten het HCL in en rond het weekend van 26 t/m 28 januari. Bij de opening van de tentoonstelling De mooiste stadsgezichten van 1600 tot nu op donderdagmiddag waren 81 genodigden aanwezig. Sprekers waren o.a. Gert Elzinga (auteur van het boek) en binnenstadsmanager Hajo Galema (namens participerende winkels e.a. bedrijven). Het eerste exemplaar van het boek De mooiste stadsgezichten van 1600 tot nu werd in ontvangst genomen door wethouder Sjoerd Feitsma.

De ‘Museumavond’ met verhalenvertellers trok 122 bezoekers. Er was vooral belangstelling voor het verhaal van HCL-directeur Geart de Vries over zijn voorganger Wopke Eekhoff de rondleidingen door de schatkamer.

Femke Feddema leidde bezoekers rond in de schatkamer van het HCL, Foto: Het Hoge Noorden - Jacob van Essen
Femke Feddema leidde bezoekers rond in de schatkamer van het HCL, Foto: Het Hoge Noorden - Jacob van Essen

Ook de zaterdagmiddag (200), de zaterdagavond (170) en de zondagmiddag (143) trokken veel bezoek. Een kleine 200 belangstellenden kwamen vrijdag- en zaterdagavond naar het door het HCL beheerde Pier Pander Museum.

Leden van de werkgroep Archeologie van de LHV Aed Levwerd gaven tekst en uitleg in het Acheologisch Steunpunt. Foto: Het Hoge Noorden - Jacob van Essen
Leden van de werkgroep Archeologie van de LHV Aed Levwerd gaven tekst en uitleg in het Acheologisch Steunpunt. Foto: Het Hoge Noorden - Jacob van Essen

Jan-Dirk van Ravesteijn kroop in de huid van de bouwmeester van de Oldehove, Jacob van Aken. Foto: Het Hoge Noorden - Jacob van Essen
Jan-Dirk van Ravesteijn kroop in de huid van de bouwmeester van de Oldehove, Jacob van Aken. Foto: Het Hoge Noorden - Jacob van Essen

Kunsthistoricus Gert Elzinga vertelde in de Pier Pander Tempel over het interieur en beeldengroep. Foto: Het Hoge Noorden - Jacob van Essen
Kunsthistoricus Gert Elzinga vertelde in de Pier Pander Tempel over het interieur en beeldengroep. Foto: Het Hoge Noorden - Jacob van Essen

Ook de winkel van het HCL mocht zich verheugen in een aanzienlijke groep sneupers. Foto: Het Hoge Noorden - Jacob van Essen
Ook de winkel van het HCL mocht zich verheugen in een aanzienlijke groep sneupers. Foto: Het Hoge Noorden - Jacob van Essen

Conservatrice Janneke Visser vertelde bezoekers over de kunstcollectie in het Pier Pander Museum. Foto: Het Hoge Noorden - Jacob van Essen
Conservatrice Janneke Visser vertelde bezoekers over de kunstcollectie in het Pier Pander Museum. Foto: Het Hoge Noorden - Jacob van Essen

Tijdens de aftrap van de manifestatie 'Lân fan Taal', dat plaatsvond tijdens het weekend van 2 t/m 4 februari, waarbij naast andere aktiviteiten het paviljoen 'Obe'van Lân fan Taal op het Leeuwarder Oldehoofsterkerkhof officieel werd geopend, ondernamen wederom vele geïnteresseerden de tocht naar het Historisch Centrum Leeuwarden. Alleen al op zaterdag 3 februari bezochten 350 mensen het HCL, waarvan er circa 140 onder leiding van 8 HCL-stadsgidsen deelnamen aan de'Elfstegentocht' , waarbij de toehoorders in het 'Liwwadders' (het Leeuwarder stadsdialect) van de wetenswaardigheden deelgenoot werden gemaakt.  De meeste anderen waren vooral geïnteresseerd in de in het HCL tentoongestelde Leeuwarder stadsgezichten van 1600 tot heden.

Terug