Het thema schoolgebouwen bracht in Leeuwarden ongeveer 3200 bezoekers op de been. Ruimen 400 bezochten het HCL. Men kwam vooral voor de fototentoonstelling Leeuwarden maakt school en de vertoning van oude filmfragmenten van scholen.

Het thema schoolgebouwen bracht in Leeuwarden ongeveer 3200 bezoekers op de been. Ruimen 400 bezochten het HCL. Men kwam vooral voor de fototentoonstelling Leeuwarden maakt school en de vertoning van oude filmfragmenten van scholen. Aan de architectuurfietstocht op de zondag na Open Monumentendag deden 35 belangstellenden mee. Vijf groepjes fietsten onder leiding van stedenbouwkundigen en architecten langs Wielendwinger, AvĂ©roflat en andere moderne woningbouwcomplexen. Zie ook de berichtgeving in de Leeuwarder Courant van 29 augustus 2018.

Gymnasium

Terug