Op 29 oktober 2018 werd bij Uitgeverij Prometheus in Amsterdam het boek ‘Gerlacus Buma’ gepresenteerd. Hans Goedkoop kreeg het boek aangeboden door de auteurs Sybrand van Haersma Buma en Wiete Hopperus Buma. Het boek gaat over hun voorouder Gerlacus/Gerlach die opgroeide in Leeuwarden tijdens de roerige jaren van de Franse overheersing.

Op 29 oktober 2018 werd bij Uitgeverij Prometheus in Amsterdam het boek ‘Gerlacus Buma’ gepresenteerd. Hans Goedkoop kreeg het boek aangeboden door de auteurs Sybrand van Haersma Buma en Wiete Hopperus Buma. Het boek gaat over hun voorouder Gerlacus/Gerlach die opgroeide in Leeuwarden tijdens de roerige jaren van de Franse overheersing. Hij werd in 1813 opgeroepen voor het leger en streed uiteindelijk als militair bij Waterloo en tijdens de Tiendaagse Veldtocht.

Buma Presentatie 3
Hans Goedkoop krijgt het eerste exemplaar van het boek aangeboden. Foto door vertegenwoordiger HCL.

Gerlacus hield zijn ouders middels talloze brieven op de hoogte van zijn belevenissen. Ruim zestig van deze brieven zijn te vinden in Tresoar. Die vormden de basis voor het boek. Een deel van het onderzoek vond plaats in het Historisch Centrum Leeuwarden, waar de auteurs informatie vonden over de middelbare schooltijd van Gerlacus. Hij bezocht de Latijnse school in de Bagijnestraat, alvorens aan een studie in Groningen te beginnen. Een afbeelding van het HCL van de Nieuwestad uit ca. 1830 is voor het boek gebruikt en werd getoond bij de tv-uitzending van Pauw.

Buma Presentatie 8
Links: De tekening van de Nieuwestad die getoond werd bij Pauw. Rechts: Omslag boek 'Gerlacus Buma'.

Lees ook de recensie van Saskia  van Westhreenen in de Leeuwarder Courant van 27 oktober 2018.

Terug