Vanaf 18 december hangt Panorama Leewadden van Beb Mulder in het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL).

De negen doeken van 'Panorama Leewadden' van Beb Mulder zijn vanaf 18 december permanent te bewonderen in het informatiecentrum van het HCL

De serie van negen doeken was eerder dit jaar te zien in het HCL tijdens een expositie van verschillende gezichten in en op de stad die Mulder schilderde voor zijn topografische atlas.

Fokke Martini (links) en Beb Mulder schudden elkaar de hand in het informatiecentrum van het HCL
Fokke Martini (links) en Beb Mulder schudden elkaar de hand in het informatiecentrum van het HCL

Deze atlas verscheen dit jaar in het kader van Culturele Hoofdstad.  Het panorama is aangekocht door Fokke Martini en voor onbepaalde tijd in bruikleen gegeven aan de gemeente Leeuwarden. Het werk heeft een plek gekregen in het informatiecentrum van het HCL.

Terug