Op de foto van links naar rechts: kamerheer van koning Willem Alexander Geert Douma, burgemeester Ferd Crone, Commissaris van de Koning, Arno Brok en Jan Veltman, voorzitter kerkrentmeesters Grote Kerk. Foto: Rob Tigchelaar

In opdracht van het bestuur van de Stichting tot Onderhoud van de Stadhouderlijke Grafruimte in de Grote Kerk te Leeuwarden heeft het Historisch Centrum Leeuwarden een informatieve brochure ontwikkeld over de Stadhouderlijke Grafruimte. Deze brochure ligt vanaf maandag 27 mei ter informatie klaar in de Grote of Jacobijnerkerk. Eerst in het Nederlands, maar spoedig ook in een Friese versie.

Voorzijde brochure 'Stadhouderlijke grafruimte'

In de brochure staat onder andere informatie over de verwantschapslijn van de in Leeuwarden bijgezette personen met de leden van het huidige Nederlandse Koningshuis, de historie en de indeling van de Grafruimte en de restauratie van de grafkisten in 2017.

Lees ook de bijdrage van Erwin Boers in de Leeuwarder Courant van 28 mei 2019.

Terug