De Schoppershof in 1920, met rechts op de achtergrond de Bonifatiustoren. Uitsnede van een tekening in krijt door Andries van der Sloot. Collectie Anton Belksma.

Een dezer dagen is het nieuwste nummer van Leovardia weer verschenen. Ook dit nummer kent weer een keur aan lezenswaardige artikelen. De bijdragen zijn dit keer van o.a. Henk Deinum, Jaap de Groot, Marten Mulder, Henk Oly, Leendert Plaisier, Meindert Wiersma. Een kleine greep uit de inhoud van dit nummer:

Greep uit de inhoud van Leovardia nr. 60

Werken van licht tot donker
Cor van der Ploeg, kweker aan de Potmarge
Tegenwoordig heet het een ‘groene long’ te zijn in het drukke stadsleven, met een mooi fietspad naar de binnenstad, een waterspeelplaats en diervriendelijke ‘plas- en drasoevers’. Maar ooit waren langs de vruchtbare oevers van stadsriviertje de Potmarge zo’n twintig kwekers actief. Groente, fruit en bloemen kwamen hier vandaan. Cor van der Ploeg, van 1937, zou je een kind van de Potmarge kunnen noemen.

Koopman en kramenbouwer Riemer van der Meulen
Op alle Leeuwarder markten thuis
Riemer van der Meulen is geboren Huzumer, maar het grootste deel van zijn jeugd woonde hij in Leeuwarden. Hij was een-manusje-van-alles, waarbij hij vooral werkte op de markt. In Leeuwarden was hij op alle markten thuis, als verkoper van textiel, vooral ondergoed, en kramenbouwer. Na zijn pensionering maakte hij replica’s van historische gebouwen waar hij in zijn jeugdjaren aan voorbij liep.

Wetterwille
Honderd jaar roeien in Leeuwarden
In Leeuwarden neemt in 1919 G. Quast het initiatief tot oprichting van een brede roeivereniging: Wettterwille. Het bestuur zorgt voor een geldlening, statuten, de aanschaf van boten en een geschikte locatie. De vereniging telt direct al 45 leden: 28 dames en 17 heren. Na de voortvarende start geraakt zij snel aan lager wal, maar het bestuur weet het tij in het volgende decennium te keren. Wetterwille is nu springlevend en gaat de toekomst optimistisch tegemoet.

De Buma-begraafplaats in Weidum
Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 14 september zal de particuliere, nog steeds in gebruik zijnde begraafplaats van de familie Buma voor publiek toegankelijk zijn. In de winter van 1825/1826 werd deze aangelegd door Bernhardus Buma, zijn vrouw Roline Maria Hora Siccama werd hier, in januari 1826, als eerste begraven.

Over een niet gebouwde bunker en een wèl gebouwde toren
In 1955 ontvangt de gemeente Leeuwarden een bouwaanvraag voor een ‘Commandopost Bescherming Bevolking’, maar er is geen ondernemer die de bouw van de bunker wil aannemen. De ook in 1955 ingediende bouwaanvraag voor een luchtwachttoren heeft wel resultaat. Waar stond die toren eigenlijk?

In Memoriam
Piet van der Wal 1946-2019
Oud-wethouder Henk Deinum sprak dit In memoriam uit op 28 maart tijdens de herdenking van Pieter Daam van der Wal, die sinds 1972 tot 2017, met tussenpozen, lid was van de Leeuwarder gemeenteraad voor achtereenvolgens Axies (later: PAL), dat uiteindelijk fuseerde met GroenLinks.

Terug