Bearn Bilker met een groep geïnteresseerde wandelaars voor het HCL op 21 juni jl. (foto: Karin van der Woude/HCL)

De komende weken is Bearn Bilker, oud burgemeester van Kollumerland èn Leeuwarden-kenner, extra actief als stadsgids voor het HCL. Naast wandelingen rond het thema ‘de Friese Nassaus’ begeleidt hij ook tours langs adellijke woningen en sporen van ‘sterke’ vrouwen.

HCL-stadsgids Jes Wassenaar met enkele Duitse journalisten aan de wandel.

Deze door o.a. Merk Fryslân en NBTC Holland Marketing georganiseerde persreis stond in het teken van de Friese Nassaus. Naast het Princessehof werden onder meer het Stadhouderlijk Hof, de Grote Kerk en het Stadhuis bezocht. De komende maanden worden er veel (open) Nassauwandelingen aangeboden vanuit het HCL. Een deel van de Nassaupromotie gaat via de ‘Nassau metrolijn’ van het NBTC. Hierin wordt samengewerkt met andere Nassausteden.

Op de foto van links naar rechts: kamerheer van koning Willem Alexander Geert Douma, burgemeester Ferd Crone, Commissaris van de Koning, Arno Brok en Jan Veltman, voorzitter kerkrentmeesters Grote Kerk. Foto: Rob Tigchelaar

In opdracht van het bestuur van de Stichting tot Onderhoud van de Stadhouderlijke Grafruimte in de Grote Kerk te Leeuwarden heeft het Historisch Centrum Leeuwarden een informatieve brochure ontwikkeld over de Stadhouderlijke Grafruimte. Deze brochure ligt vanaf maandag 27 mei ter informatie klaar in de Grote of Jacobijnerkerk. Eerst in het Nederlands, maar spoedig ook in een Friese versie.

De ingang tot de Buma-begraafplaats in Weidum. Alleen tijdens Open Monumentendag 14 september 2019, 10-17 uur, voor publiek opengesteld.

“Weelderig leven in de Leeuwarder Greidhoeke”

Leeuwarden is in de afgelopen jaren uitgegroeid van een stedelijke gemeente tot een gemeente met een groot buitengebied. Ook daar is er sprake van een rijk cultureel erfgoed en daarom is de Leeuwarder Greidhoeke het thema van de Open Monumentendag Leeuwarden 2019.

Manifestatie 'Huzum, moai toch?'

Op zaterdag 1 juni 2019 is er om 14.00 uur in de Dorpskerk een bijeenkomst over Huizum waarvoor alle Huizumers en oud-Huizumers welkom zijn. De manifestatie heeft als titel: 'Huzum: moai toch?' en bestaat uit verhalen, muziek en poëzie over Huizum.