28 augustus 2019
Herdenking 100ste sterfjaar beeldhouwer Pier Pander
Vrijdag 6 september is het 100 jaar geleden dat de Friese beeldhouwer Pier Pander op 55-jarige leeftijd stierf. Het Pier Pander Museum zal dan ook vanzelfsprekend stilstaan bij de sterfdag van Pander. Daarnaast is er tot eind september de vernieuwde tentoonstelling te zien over het zijn leven en werk. Ook Museum Dr8888 besteedt aandacht aan het 100ste sterfjaar van Pander met de tentoonstelling Beeldlust. Die tentoonstelling is te zien tot eind oktober. 

21 augustus 2019|
Fotoserie: de laatste 100 dagen van Ferd Crone als burgemeester van Leeuwarden
Gitte Brugman legde de laatste 100 dagen van Ferd Crone in de functie van burgemeester van Leeuwarden vast in een reeks foto’s. Ook de eerste honderd dagen van zijn burgemeestersambt heeft ze destijds vastgelegd. De foto's zijn tot en met 8 september digitaal te zien in de leeszaal van HCL. Lees meer op de webpagina van de Leeuwarder Courant van zaterdag 18 augustus.

21 augustus 2019
Zoekfunctionaliteit HCL-website/Beeldbank licht gewijzigd
In verband met de overgang op maandag 26 augustus naar een nieuwe, veiliger omgeving voor deze website, waarbij het overgrote deel van de huidige te doorzoeken databases zal worden overgebracht naar het gemeenschappelijke genealogische platform AlleFriezen, zullen de onder de noemer 'Overige (genealogische) databases, tijdelijk niet kunnen worden doorzocht. Overigens verschilt de vormgeving van deze 'vernieuwde' website nauwelijks van die in de oude omgeving, zij het dat eventuele submenu's, welke in de oude situatie aan de rechter zijde in een blauwe kolom werden getoond, nu direct boven de hoofdtekst van een pagina wordt getoond! Het verdient weliswaar geen schoonheidsprijs, doch de ruimte rechts was nodig om de nieuwe viewer voor de beeldbank tot zijn recht te laten komen. Deze viewer kent eveneens een ietwat gewijzigde zoekfunctonaliteit, waarbij een aantal extra filteropties zijn toegevoegd. Helaas wordt de viewer voor het tonen van roundshots van objecten in het Pier Pander Museum, de ruimten in het stadhuis en het voormalig stadhouderlijk hof niet meer ondersteund. In de loop van volgend jaar zal een geheel nieuwe website voor het Historisch Centrum Leeuwarden worden ontworpen. Wij houden u daarvan op de hoogte! 

25 juli 2019
Lapkepoepen in Leeuwarden
Vanaf 3 augustus is een lapkepoepenroute door de Leeuwarder binnenstad beschikbaar. Dit initiatief van HCL en Fries Landbouwmuseum sluit aan bij de tentoonstelling ‘Hollandgänger’, die van 3 augustus tot en met 15 december te zien is in het Landbouwmuseum. 

5 juli 2019
HCL vernieuwt vaste tentoonstelling: moderner en interactiever
Het Historisch Centrum Leeuwarden wil de vaste tentoonstelling vernieuwen en begint binnenkort met een campagne om hier geld voor bijeen te zamelen. De huidige studiezaal wordt verbouwd tot een ruimte voor een breed publiek. "Met elkaar is het doel om 100.000 euro bij fondsen te werven voor de vernieuwing", vertelt Geart de Vries, directeur van het HCL.

28 juni 2019
DNA-muur geschenk voor Crone
De 18.000 buisjes met Leeuwarder DNA, het kunstproject van Hein de Graaf, krijgt een plek bij het HCL. Langs de buitenmuur komen de buisjes in een opstelling met een bijzondere lichtinstallatie, 24 meter lang en 3 meter hoog. Het werk is ook een afscheidskado voor burgemeester Ferd Crone, die tijdens de receptie op 27 juni alvast een boek over het project kreeg, dat vorig jaar in de hal van het gemeentehuis te zien was. Eind dit jaar zou de muur er moeten zijn.

25 juni 2019
250.000ste bezoeker in de Oldehove sinds 2010
De Oldehove mocht vandaag (dinsdag 25 juni) om even na enen de 250-duizendste bezoeker verwelkomen. De gelukkigen waren Stephen en Katie Lindsay (met hun hondje) uit Kopenhagen. Zie ook de bijdrage van Erwin Boers in de Leeuwarder Courant.

20 juni 2019
Juni en juli in teken Nassau-wandelingen
De komende weken is Bearn Bilker, oud burgemeester van Kollumerland èn Leeuwarden-kenner, extra actief als stadsgids voor het HCL. Naast wandelingen rond het thema ‘de Friese Nassaus’ begeleidt hij ook tours langs adellijke woningen en sporen van ‘sterke’ vrouwen.

13 juni 2019
Duitse pers rondgeleid door HCL-gids
Deze door o.a. Merk Fryslân en NBTC Holland Marketing georganiseerde persreis stond in het teken van de Friese Nassaus. Naast het Princessehof werden onder meer het Stadhouderlijk Hof, de Grote Kerk en het Stadhuis bezocht. De komende maanden worden er veel (open) Nassauwandelingen aangeboden vanuit het HCL. Een deel van de Nassaupromotie gaat via de ‘Nassau metrolijn’ van het NBTC. Hierin wordt samengewerkt met andere Nassausteden.

6 juni 2019
Open Monumentendag 2019 in Bears, Weidum, Mantgum en Jorwert

Leeuwarden is in de afgelopen jaren uitgegroeid van een stedelijke gemeente tot een gemeente met een groot buitengebied. Ook daar is er sprake van een rijk cultureel erfgoed en daarom is de Leeuwarder Greidhoeke het thema van de Open Monumentendag Leeuwarden 2019.

31 mei 2019
Vanaf juni elke eerste zondag van de maand rondleiding schatkamer
In het ondergrondse depot van het Historisch Centrum Leeuwarden is een tentoonstelling ingericht met schatten uit de archieven van de gemeente Leeuwarden. In de schatkamer van het HCL zijn opmerkelijke voorwerpen en documenten tentoongesteld. De rondleiding sluit af in de expositieruimte.

28 mei 2019
Presentatie brochure 'De Stadhouderlijke Grafruimte'

In opdracht van het bestuur van de Stichting tot Onderhoud van de Stadhouderlijke Grafruimte in de Grote Kerk te Leeuwarden heeft het Historisch Centrum Leeuwarden een informatieve brochure ontwikkeld over de Stadhouderlijke Grafruimte. Deze brochure ligt vanaf maandag 27 mei ter informatie klaar in de Grote of Jacobijnerkerk. Eerst in het Nederlands, maar spoedig ook in een Friese versie.

21 mei 2019
Manifestatie 'Huzum, moai toch?'
Op zaterdag 1 juni 2019 is er om 14.00 uur in de Dorpskerk een bijeenkomst over Huizum waarvoor alle Huizumers en oud-Huizumers welkom zijn. De manifestatie heeft als titel: 'Huzum: moai toch?' en bestaat uit verhalen, muziek en poëzie over Huizum.

17 mei 2019
Sybrand van Haersma Buma in het HCL
Binnenkort wordt van Haersma Buma burgemeester van Leeuwarden en zal hij vanuit die functie ongetwijfeld ook het HCL bezoeken. Eerder bezocht Van Haersma Buma ook al het HCL in het kader van zijn onderzoek naar Leeuwarder voorouder Gerlacus Buma (1793-1838).

9 mei 2019
Gepromoveerd op Willem Hendrik Suringar (1790-1872)
Eindelijk weer eens een promotie op een min of meer Leeuwarder onderwerp. Op 8 mei ontving Jo Egging in Nijmegen de bul voor zijn proefschrift over W.H. Suringar (1790-1872). 'Een prettig geschreven boek over een bijzondere negentiende eeuwer' volgens een van de begeleidende professoren.

1 mei 2019
Meinummer Leovardia verschenen
Onlangs viel het nieuwste nummer van Leovardia weer in de brievenbus. Ook in dit nummer treft u weer een verscheidenheid aan lezenswaardige artikelen aan van o.a. Jelmer Kuipers, Herman Nijholt, Henk Oly, Aldert Toornstra en Alexander Tuinhout. Een kleine greep uit de inhoud van dit nummer:

1 mei 2019
Vernieuwde Expo Pier Pander Museum - Prinsentuin
Het Pier Pander Museum en de tempel opent 25 mei haar deuren weer. Ter gelegenheid van het honderdste sterfjaar van beeldhouwer Pier Pander wordt het museum op dit moment opnieuw ingericht. De rode draad in het levensverhaal van Pander blijft bestaan, maar het overige verhaal en een groot deel van de objecten zullen worden vernieuwd, met daarin nooit eerder getoond werk. 2019 is het jaar waarin Pier Pander 100 jaar geleden op 55 jarige leeftijd stierf.

29 april 2019
Open Joodse Huizen / Huizen van Verzet druk bezocht
Open Joodse Huizen / Huizen van Verzet Leeuwarden was wederom succesvol en werd bezocht door circa 600 bezoekers en deelnemers. Het evenement  werd georganiseerd door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Joodse gemeente Leeuwarden, Fries Verzetsmuseum, Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Aed Levwerd, Tresoar, Tûmba en Fries Film Archief. Het evenement werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Friesland ’40-’45. Een aantal weggevoerde Joodse bewoners en verzetsmensen en hun woonhuizen staan centraal. Directe getuigen, nazaten en kenners vertelden over het vooroorlogse Joodse leven en over vervolging, onderduik, verzet, deportatie en terugkeer.

18 april 2019
Kunstmenumarkt
Op 17 april vond de jaarlijkse Kunstmenumarkt plaats in het HCL. Het nieuwe cultuurprogramma voor volgend schooljaar werd gepresenteerd. Het was een geslaagde, drukbezochte middag, die werd geopend door HCL-directeur Geart de Vries. Er waren stands van aanbieders voor het basisonderwijs, zoals Neushoorn, Tryater, Fries Museum, Princessehof, Verzetsmuseum, dbieb en Film in Friesland; met pitches en workshops van Adje, Dekema State, Media Art Festival, Floris Verster Ateliers, Fotopodium, Dancebattle, Leeuwarden in Beelden en meer.

17 april 2019
Programma Open Joodse Huizen/ Huizen van Verzet Leeuwarden rond
In 2012 werd op 4 en 5 mei vanuit het Joods Historisch Museum in Amsterdam voor het eerst Open Joodse Huizen georganiseerd. Er bleek ook elders een behoefte te bestaan aan deze nieuwe manier van herdenken. In Leeuwarden is in 2013 en 2016 Open Joodse Huizen georganiseerd. Open Joodse Huizen/ Huizen van Verzet Leeuwarden wordt georganiseerd door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Joodse gemeente Leeuwarden, Fries Verzetsmuseum, Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Aed Levwerd, Tresoar, Tûmba en Fries Film Archief. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Friesland ’40-’45. Een aantal weggevoerde Joodse bewoners en verzetsmensen en hun woonhuizen staan centraal. Directe getuigen, nazaten en kenners vertellen over het vooroorlogse Joodse leven en over vervolging, onderduik, verzet, deportatie en terugkeer.

30 maart 2019
Officiële opening toeristisch seizoen in HCL zeer geslaagd
Op vrijdagmiddag 29 maart jongstleden werd speciaal voor genodigden het toeristisch seizoen 2019 ingeluid. Na een kort welkomstwoord door HCL-directeur Geart de Vries werd door VVV-directeur Rinske van der Meulen het anderhalve minuut durende promotiefilmpje Visit Leeuwarden vertoond en toegelicht en gaf wethouder Herwil van Gelder (van o.a. Toerisme) een uiteenzetting ten aanzien van het door de stad te voeren beleid met betrekking tot (cultuur)toerisme. Vervolgens vertelde Hans Dekker, docent toerisme NHL/Stenden, de aanwezigen het een en ander over Dark Heritage en Leeuwarden en werd door Sjoerd Bootsma, voorman van Legacy LF2018 (en oud steegbewoner), legacy en erfgoed belicht. Aansluitend vond de opening van de tentoonstelling Midnight Alleys Roam, Leeuwarder stegen in beeld plaats met een korte toelichting door fotograaf Dineke Kaal.

29 maart 2019
Fotoexpositie 'Midnight Alleys Roam'
De Leeuwarder fotograaf Dineke Kaal houdt zich onder meer bezig met straatfotografie. De titels voor haar fotoseries ontleent ze vaak aan songteksten. Midnight Alleys Roam komt uit L.A. Woman van The Doors. In de foto-expositie Midnight Alleys Roam toont Kaal bekende en minder bekende stegen in Leeuwarden. Stegen waar Leeuwarders nooit komen, steegjes waar je als voorbijganger achteloos aan voorbijloopt en de stegen van het nachtleven. De bontgekleurde Wolvesteeg, de smalle Bagijnesteeg en de Doelesteeg op een rustige avond.

26 maart 2019
Abbinga en Badweg op borden
Een restant van de historische Badweg onder Huizum is sinds gisteren weer herkenbaar met een bord. Ook een stukje van de Abbingatuin blijft zo herinnerd. Lees meer in de bijdrage van Erwin Boers in de Leeuwarder Courant van 21 maart 2019.

13 maart 2019
Grafmonumenten in dorpen beschermd
Honderden grafmonumenten op de gemeentelijke begraafplaatsen van Wergea, Grou, Jirnsum, Reduzum en Warten krijgen een beschermde status. Lees meer in de bijdrage van Erwin Boers in de Leeuwarder Courant van 13 maart 2019.

25 februari 2019
Pake en beppe activiteiten 2019 groot succes!
Ruim 850 bezoekers kwamen Leeuwarden in de Middeleeuwen ervaren bij onze activiteiten voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’. Het was gezellig druk bij de knutseltafels waar vol overgave prachtige kunstwerkjes werden gemaakt. Er werden heel veel ridder schilden geverfd, kroontjes, draken en versierde letters gemaakt.

22 februari 2019
Stadshistorie komt tot leven in Leeuwarden Time Machine
Altijd al willen weten waar uw Leeuwarder voorouders woonden? Of wie de eigenaar van uw huis was in 1770? Dat is mogelijk met de Leeuwarden Time Machine van de Fryske Akademy. Deze innovatieve uitbreiding van HisGIS is 3 maart jongstleden gepresenteerd in het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL).

19 februari 2019
Publieksprijs van de BNG Bank Erfgoedprijs
Stem op ons voor de publieksprijs van de BNG Bank Erfgoedprijs 2018! https://www.kunsten92.nl/actueel/publieksprijs/. Naast de publieksprijs, waarmee wij strijden voor de eer, maken wij kans op de BNG Bank Erfgoedprijs 2018. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan de beste erfgoed gemeente. Er gebeurt in onze gemeente veel op dat gebied: bijzonder hergebruik, zoals de Blokhuispoort, en leuke initiatieven met de inwoners van de stad, zoals DNALWD2018. De winnaar wordt donderdag 28 maart bekendgemaakt.

14 februari 2019
Expositie 'Wroeter met verf, Leeuwarden gezien door Andries van der Sloot'
Van 16 februari t/m 6 oktober is in het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) werk van kunstenaar Andries van der Sloot (1883-1955) te zien. De geboren Schalsumer vestigde zich honderd jaar geleden in Leeuwarden na de Haagse Academie van Beeldende Kunsten te hebben gevolgd. In de tentoonstelling Wroeter met verf zijn vooral stads- en dorpsgezichten van de gemeente Leeuwarden te zien.

4 februari 2019
Help Pake & Beppe de vakantie door!
Klik op het programma in jpg-formaat om de volledige PDF-versie te bekijken.

2 januari 2019
HCL trekt recordaantal bezoekers
Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), en het daarmee verbonden Pier Pander Museum en de Oldehove, heeft een zeer succesvol en druk jaar beleefd. Wederom werden records verbroken. Het HCL telde ruim 35.000 bezoekers (in 2017 22.000). De expositie ‘Leeuwarden de mooiste stadsgezichten 1600 tot nu’ was een grote trekker.

20 december 2018
Panorama Leewadden Beb Mulder in informatiecentrum HCL
Vanaf 18 december hangt Panorama Leewadden van Beb Mulder in het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). De serie van negen doeken was eerder dit jaar te zien in het HCL tijdens een expositie van verschillende gezichten in en op de stad die Mulder schilderde voor zijn topografische atlas. Deze atlas verscheen dit jaar in het kader van Culturele Hoofdstad.  Het panorama is aangekocht door Fokke Martini en voor onbepaalde tijd in bruikleen gegeven aan de gemeente Leeuwarden. Het werk heeft een plek gekregen in het informatiecentrum van het HCL.

19 december 2018
Inleveractie voor documenten m.b.t. LF2018
HCL en de organisatie van LF2018 zijn gestart met een actie om documenten en digitale informatie over Culturele Hoofdstad veilig te stellen voor de toekomst.

28 november 2018
Nieuwe HCL-website – wat vind jij?
Hoewel nog lang niet het hele archief van het HCL digitaal ontsloten is, neemt het scannen en digitaal beschikbaar stellen van archiefmateriaal de laatste jaren sterk toe. Ook op het gebied van exposities, educatieve projecten of toeristische activiteiten weten steeds meer mensen de website van het HCL te vinden. Hoewel de website een grote hoeveelheid informatie bevat kan het ontwerp wel weer een update gebruiken.

21 november 2018
Leeuwarden genomineerd voor Erfgoedprijs 2019
Op 28 maart 2019 wordt de BNG Bank Erfgoedprijs voor de negende keer uitgereikt aan de ‘beste erfgoed-gemeente’  van Nederland. De prijs bestaat uit een bedrag van € 25.000,-- en gaat naar een gemeente die op inspirerende wijze met zijn erfgoed omgaat en als voorbeeld kan dienen voor andere gemeenten.

21 november 2018
HCL en Rembrandt & Saskia
Ook het HCL werkt mee aan de manifestatie ‘Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw’. Ten behoeve van de gelijknamige tentoonstelling in het Fries Museum (van 24 november 2018  t/m 17 maart 2019) zijn het doopboek met de registratie van de doop van Saskia en een album amicorum van een familielid uitgeleend.

7 november 2018
Boek 'Tussen twee bruggen' over de Emmakade verschenen
Onlangs heeft de presentatie plaatsgevonden van een rijk geïllustreerd boek van de hand van Henk de Vries over de geschiedenis van de Emmakade in Leeuwarden, getiteld 'Tussen twee Bruggen'.

7 november 2018
Toeristisch seizoen voor HCL zeer succesvol
Met de sluiting van de Oldehove, het Paviljoen Liwwadders en het Pier Pander Museum op 28 oktober kan worden gesteld dat voor het HCL het toeristisch seizoen 2018 ten einde loopt; een zeer succesvol seizoen. De Oldehove heeft in 2018 ruim 65.000 bezoekers getrokken. Vorig jaar werd minder dan de helft van dat aantal bezoekers in de scheve toren ontvangen. Die stijging heeft natuurlijk verband met LF2018, maar ook door de ruimere openingstijden. Paviljoen Liwwadders, de tijdelijke drijvende expositieruimte van het HCL in de Noorderstadsgracht, werd vanaf april ongeveer 40.000 keer bezocht. Het Pier Pander Museum trok in die zeven maanden (alleen open van vrijdag t/m zondag) meer dan 4500 belangstellenden (een toename van 65%).

6 november 2018
Ut oudste Liwwadders uutstald in ut HCL
Terwijl op 3 november de eerste Dach fan ut Stadsfrys houden wurde, fiert ut Liwwadders/Leewarders deze maand ut 250-jarich bestaan. Om bij dit heugluke feit stil te staan is un fitrine inrichten in ut informaasiesintrum fan ut HCL. In deze fitrine o.a. enkele bisondere dokumenten fan Leovardia (de froegere Liwwadder studentefereniging in Leiden) uut de HCL-kolleksie en ut oudste skreven Liwwadders: un manuskript uut 1768 dat ut HCL in bruukleen kregen het fan Tresoar. In 2018 binne deur HCL en Aed Levwerd allerhande aktiviteiten organiseerd ter gelegenhied fan 250 jaar Liwwadders. Op 16 desember idder in ut HCL noch un lezing over de oorsprong fan ut Liwwadders.

31 oktober 2018
Presentatie boek 'Gerlacus Buma'
Op 29 oktober 2018 werd bij Uitgeverij Prometheus in Amsterdam het boek ‘Gerlacus Buma’ gepresenteerd. Hans Goedkoop kreeg het boek aangeboden door de auteurs Sybrand van Haersma Buma en Wiete Hopperus Buma. Het boek gaat over hun voorouder Gerlacus/Gerlach die opgroeide in Leeuwarden tijdens de roerige jaren van de Franse overheersing.

31 oktober 2018
Gouden Leeuwtje voor William Lord
Wethouder Sjoerd Feitsma fungeerde tijdens een bijeenkomst van het HCL op 31 oktober eventjes als locoburgemeester en reikte in die hoedanigheid een Gouden Leeuwtje uit aan stadsgids William Lord. Hij kreeg dit bijzondere speldje voor zijn werkzaamheden als 'oppertorenwachter' van de Oldehove, als stadsgids en als medewerker aan een aantal historische publicaties. Lord gaf de afgelopen jaren de meeste stadsrondleidingen van iedereen en wist publiek van alle leeftijden en uit vele landen te boeien met zijn verhalen over de stad.

30 oktober 2018
Standbeeld voor Viglius van Aytta
Het standbeeld Viglius van Aytta van Swichum werd door de Stichting Standbeeld Viglius van Aytta van Swichum geschonken aan de gemeente Leeuwarden. Op 19 oktober is het standbeeld feestelijk onthuld door burgemeester Crone, de stichting en de oud-voorzitter van de Europese Raad, Belgisch Minister van Staat, Herman van Rompuy.

30 oktober 2018
Expositie 'De mooiste stadsgezichten 1600 tot nu' nog te zien tot januari
Leeuwarden is Culturele Hoofdstad van Europa. Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) heeft deze gelegenheid aangegrepen om een selectie van de fraaiste schilderijen, prenten en tekeningen van Leeuwarden vanaf het begin van de zeventiende eeuw tot nu aan het publiek te presenteren.

19 oktober 2018
Weekend van de Leeuwarder Geschiedenis groot succes
De activiteiten van HCL en Aed Levwerd op 26, 27 en 28 oktober trokken veel (en geïnteresseerd) publiek. De Kamper kogge telde zaterdag 400 bezoekers en zondag 600. De Oldehove trok zaterdagavond en zondagmiddag (tegen gereduceerd tarief) ongeveer 1000 bezoekers. In en om het HCL was het zondagmiddag ter gelegenheid van de Dag van de Leeuwarder Archeologie bijzonder druk, met naar schatting ongeveer 650 bezoekers (waaronder veel kinderen).

16 oktober 2018
Inzamelactie voor spullen uit de Tweede Wereldoorlog
Bij een verhuizing of bij het opruimen van een zolder of schuur duiken vaak brieven, foto’s, oude films, dagboeken en ander materiaal uit de Tweede Wereldoorlog op. Schenk deze voorwerpen tijdens de jaarlijkse inleverdag aan het Fries Verzetsmuseum. Ook Tresoar, Historisch Centrum Leeuwarden, Missing Airmen Memorial Foundation, Kazemattenmuseum Kornwerderzand en het Fries Film Archief werken mee aan de inzamelactie.

6 oktober 2018
Oldehove en HCL doen mee aan FryslânPhoto Festival (4 t/m 28 oktober)
Het FryslânPhoto Festival vierde vorig jaar zijn eerste editie, en ook in 2018 staat de stad Leeuwarden in oktober geheel in het teken van fotografie. Dit keer is het thema ‘Wie ben ik’. Deze vraag dient ter inspiratie voor de deelnemende Friese fotografen: professionals, gevorderde amateurs en ‘nieuwkomers’ gekoppeld aan wijkbewoners.

3 oktober 2018
LF2018 onderwijsproject HCL: Pop-up openluchtmuseum
Altijd al eens willen tijdreizen? Kinderen in gemeente Leeuwarden krijgen deze kans! Want dit jaar ontmoeten maar liefst 2.200 leerlingen historische Leeuwarders in levende lijve. Door aan het onderwijsproject Liwwadders mee te doen van het gemeentearchief HCL. Lees meer in 'Aan de Grote Klok' in Huis aan Huis van 26 september.

3 oktober 2018
Resultaten van onderzoek naar de oudste Leeuwarder bekend
Op initiatief van het HCL zijn op acht archeologische botvondsten de modernste analyses losgelaten door verschillende universiteiten. Er is niet alleen C-14 datering verricht, maar ook gekeken naar DNA-sporen en op basis van isotopen naar het voedsel van de oer-Leeuwarders. Gemeentelijk Archeoloog Jan-Willem Oudhof vertelt zondag 28 oktober om 13.00 uur in het HCL over 'de oudste Leeuwarder'. Zie ook het artikel van Erwin Boers in de LC van 25 oktober.

2 oktober 2018
Stem op ons Stuk van het Jaar en promoot daarmee het Leeuwarder erfgoed

Tijdens de Maand van de Geschiedenis in oktober kan er ook dit jaar weer (via www.stukvanhetjaar.nl) worden gestemd op het mooiste of interessantste archiefstuk. Het HCL nomineert een brief van John Adams (1735-1826), gezant in Den Haag van de opstandige Engelse koloniën in Amerika (en de tweede president van de Verenigde Staten, 1797-1801).

14 september 2018
50.000e bezoeker in de Oldehove
De Oldehove mocht vandaag (vrijdag 14 september) om 11.00 uur de 50-duizendste bezoeker van dit jaar verwelkomen. De gelukkige was mevrouw Heidy Boldt uit Worms (Duitsland) Die ontving van oppertorenwachter William Lord een bloemetje en van HCL-directeur Geart de Vries een goodybag (met boeken en meer). Mevrouw Boldt hoort bij een groep internationale Soroptimisten, die een meerdaags bezoek aan Leeuwarden brengt.

11 september 2018
Geslaagde Open Monumentendag 2018
Het thema schoolgebouwen bracht in Leeuwarden ongeveer 3200 bezoekers op de been. Ruimen 400 bezochten het HCL. Men kwam vooral voor de fototentoonstelling Leeuwarden maakt school en de vertoning van oude filmfragmenten van scholen. 

6 september 2018
Topdrukte tijdens UITfestival
Gezellige drukte tijdens het UITfestival op zondag 2 september in HCL en ‘dependances’. Het  Paviljoen Liwwadders telde maar liefst 666 bezoekers. Ook in de Pier Pander Tempel (532 bezoekers) en het Pier Pander Museum (542 bezoekers) was het druk.

5 september 2018
Leeuwarden maakt school
Op 5 september jl. vond in het HCL de presentatie plaats van het boek ‘Leeuwarden maakt school: Onderwijsgeschiedenis en scholenbouw in de Friese hoofdstad’.   

4 september 2018
Dan Brown in HCL en Oldehove
Zaterdag werd de beroemde schrijver Dan Brown rondgeleid door de binnenstad van Leeuwarden. HCL-directeur Geart de Vries en stadsgids Henk Oly namen hem mee naar bijzondere plekken.

15 augustus 2018
Schenking collectie Kuipers
Onlangs heeft Herry Kuipers besloten de negatievencollectie van zijn vader Wiebren te schenken aan het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). De collectie bestaat uit circa 4000 negatieven (en scans) van foto’s van Leeuwarden uit met name de jaren ’50 en ’60. Op donderdag 16 augustus, de dag dat Wiebren Kuipers 100 jaar zou zijn geworden, was de officiële overdracht van de collectie aan het HCL.

24 juli  2018
Aanbieding aquarel Radley-Walters
Majoor Sydney. V. Radley-Walters (1920-2015) ontving in 1945 een door Sjoerd Andringa gemaakte aquarel van Canadese tanks in de Fonteinstraat. Het schilderij is hangt vanaf 24 juli 2018 in de Auckamakelder van het Stadhuis.

12 juli 2018
Nieuw: City Tour Leeuwarden
Deze stadswandeling maak je aan de hand van een boekje en een app. Via het scannen van de foto’s in het boekje worden oude filmfragmenten, augmented reality en ander bijzonder beeldmateriaal zichtbaar op smartphone of tablet. Het boekje is vanaf 12 juli verkrijgbaar bij o.a. de VVV. City Tour Leeuwarden is ontwikkeld door Dekker creatieve media & druk en Unyt i.s.m. het HCL. 

21 juni 2018
SMLH brengt bezoek aan HCL
Op woensdag 20 juni bracht de Société des Membres de la Légion d'Honneur, bestaande uit ongeveer 35 oud ministers, staatssecretarissen en andere (voormalige) bestuurders, een bezoek aan Leeuwarden. In het HCL werd het gezelschap ontvangen door directeur Geart de Vries, die vertelde over Leeuwarden en Culturele Hoofdstad. 

16 juni  2018
Nu al 25.000 bezoekers Oldehove
De Oldehove heeft vrijdagmiddag het 25.000-ste bezoek van 2018 mogen noteren. Even na half vijf betraden Veronique en (haar moeder) Els Boumans nietsvermoedend de toren. Verbaasd keken ze toe hoe oppertorenwachter William Lord hen plotseling feliciteerde. Moeder en dochter waren de 25.000ste en 25.001-ste bezoekers van de toren in 2018.

13 juni 2018
Nieuwe wandelroute ‘Slauerhoff in Leeuwarden’
Deze week is een fraaie folder verschenen met een wandelroute langs sporen van de bekende schrijver-dichter J.J. Slauerhoff (1898-1936). Zijn geboortestad eert haar beroemde 'zoon' met een wandelroute langs plekken die voor Slauerhoff belangrijk waren.

5 mei 2018
Extra Nassau-wandelingen tijdens LF2018
Stichting Nassau en Friesland en HCL bieden deze zomer op een aantal vrijdagen en zaterdagen extra Nassau-wandelingen aan. Naast de gebruikelijke algemene Nassau-wandeling zijn er nu ook wandelingen met als thema de prinsessen Anna van Hannover en Maria Louise.

3 mei 2018
Wandel- en fietsroutes met thema 'oorlog en verzet' gepresenteerd
In het Provinsjehûs is een gidsje met wandel- en fietsroutes gepresenteerd over de oorlog en het verzet in de stad. De route gaat bij locaties langs waar  Joodse gezinnen zijn weggehaald of waar b.v. een bombardement heeft plaatsgevonden. Het boekje is alweer het 29ste deeltje in de reeks Leeuwarder stadswandelingen Sporen van ...' 

30 april 2018
Kinderactiviteit Ontdek Leeuwarden
Ontdek Leeuwarden: Stadsexpedities voor kids (6-12 jaar).
Doe de tien stadsexpedities en ontdek bijzondere dingen in Leeuwarden door anders te kijken. Alle opdrachten gaan over taal in de hoofdstad van Fryslân: luistertaal, schrijftaal, leestaal, beeldtaal of natuurtaal.

30 april 2018
Liwwadderdag in Cambuurstadion
Zondagmiddag 29 april om 14.00 uur was het feest in het Cambuurstadion. Hampie Bakker, de voormalige stoppersspil van VV Leeuwarden trapte af voor de Liwwadderdag. Er waren naar schatting ongeveer 600 bezoekers in de zakenclub van het Cambuurstadion. Met name de lezingen (‘praatsjes’) in de lounge trokken veel publiek. Ook het getoonde historisch beeldmateriaal was populair. 

20 april 2018
Nieuwe tentoonstelling in het HCL
Must es kieke. Leeuwarden door het schildersoog van Beb Mulder (27 april t/m 2 september) De in Leeuwarden geboren en getogen kunstenaar Beb Mulder maakte veertig schilderijen van plekken in de Leeuwarder binnenstad. Hoewel Mulder meestal abstract werkt, heeft hij deze schilderijen verrassend realistisch weergegeven. Samen vormen de kunstwerken een bijzonder panorama van de stad.

11 april 2018
Pier Pander Museum gratis tijdens Museumweekend
Op 13, 14 en 15 april is het sinds het vorige week weer geopende Pier Pander Museum gratis toegankelijk. Naast de vaste opstelling over werk en leven van de beeldhouwer Pier Pander is er de tentoonstelling over koperslager Dirk van Erp. 

11 april 2018
Programma Famillement 2018 in Harmonie bekend!
Het Famillement strijkt zondag 3 juni neer in Leeuwarden. Het belooft hét grootste evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland te worden. Op het programma staan lezingen, workshops, rondleidingen en een informatiemarkt. Sprekers zijn onder anderen Harmen Snel, Els Kloek, Pieter Winsemius en Maarten Larmuseau. Nieuw dit jaar zijn de kinderactiviteiten. De organisatie is in handen van CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden (HCL).

6 april 2018
Pier Pander Museum gratis tijdens Museumweekend
Op 13, 14 en 15 april is het sinds het vorige week weer geopende Pier Pander Museum gratis toegankelijk. Naast de vaste opstelling over werk en leven van de beeldhouwer Pier Pander is er de op vrijdag 6 april geopende tentoonstelling over koperslager Dirk van Erp.

3 april 2018
Levende geschiedenis in Lân fan Taal voor scholieren gemeente LeeuwardenSpeciaal voor het culturele hoofdstad jaar organiseert Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), in samenwerking met Van Ravesteijn Theater & Events, Friesland College D’Drive en de Ljouwter Skotsploech, van 4 tot en met 19 april elke ochtend de levende geschiedenisles Liwwadders. Het programma vindt plaats in het Lân fan Taal in de Prinsentuin van Leeuwarden. Het wordt, via het Kunstmenu van Kunstkade, aangeboden aan alle leerlingen van groep 7-8 van scholen in de gemeente Leeuwarden. Door Liwwadders ontdekken de kinderen dat verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden zijn. Dat geschiedenis terug te vinden is in de huidige identiteit van de gemeente Leeuwarden en haar bewoners. En dat zijzelf, als jonge mensen van nu, weer invloed zullen hebben op het DNA van de toekomst.

3 april 2018
Oldehove weer open voor publiekOp Goede Vrijdag 30 maart is de Oldehove officieel weer opengesteld. In verband met Culturele Hoofdstad LF2018 is de toren 7 dagen per week open; ma. t/m vr. van 11:00 tot 17:00 u. en za. t/m zo. van 13.00 tot 17.00 uur.

27 maart 2018
Meer aanbod stadswandelingenHet HCL gaat meer stadswandelingen aanbieden. Vanaf 1 april gaan de VVV-wandelingen over naar het HCL. Het aanbod wordt ook meer divers. Voortaan is er bijna elke dag een vaste thematische wandeling met gids. De vraag is eveneens toegenomen. Voor de Elfstegentocht eerder dit jaar waren honderden belangstellenden. Van april tot en met oktober is er elke woensdag een Elfstegentocht en elke vrijdag een Stadhuis Tour: een rondleiding door het stadhuis in combinatie met een korte wandeling. Het HCL organiseert dit seizoen ook enkele fietstochten. Eind april wordt een stadswandelboekje (met fietsroute) over de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd.

23 maart 2018
Duitstalige reisgids CityTrip Groningen-Leeuwarden uitgebrachtOnlangs verscheen Reisgids CityTrip Groningen-Leeuwarden. Deze Duitstalige gids beschrijft zowel Groningen als Leeuwarden en omgeving. Er veel aandacht voor geschiedenis en monumenten. Ook het HCL wordt beschreven. Zie voor meer informatie op de website van De Zwerver.

23 maart 2018
'Paviljoen Liwwadders' geopendPaviljoen Liwwadders is open! Vrijdagmiddag beleefden we een prachtige openingsmiddag die begon aan de voet van Oldehove. Hier zong Melvin van Eldik met het Popkoor voor Kids zijn voor de seizoens-opening geschreven Oldehove-lied, waarna burgemeester Crone met de speciaal voor de gelegenheid overgekomen loco-burgemeester van Pisa de toren opende voor het publiek.

7 maart 2018
Onderdelen Oud Archief digitaal online
Sinds een paar dagen is het merendeel van de bronnen van het zogenaamde Nedergerecht van Leeuwarden en enkele bronnen uit het oud-administratief archief - onderdelen van het Oud Archief van de stad Leeuwarden (1426-1811) - in gedigitaliseerde vorm door te bladeren via de website van AlleFriezen.

27 februari 2018
Help Pake & Beppe de vakantie door!
Van dinsdag 27 februari t/m vrijdag 2 maart kun je weer spannende dingen beleven in het Historisch Centrum Leeuwarden. Als je tussen 4 en 12 jaar oud bent en een pake, beppe of ander volwassen familielid kunt tonen, heb je gratis toegang en mag je meedoen aan tal van leuke activiteiten. Bekijk of download op de volgende pagina het volledige programma!

23 februari 2018
1-4 maart: Yiddish Waves Festival
Met het Jiddisch erfgoed als bouwsteen nodigt dit festival uit tot ontmoetingen tussen verschillende culturen. Yiddish Waves vindt plaats op verschillende plekken in en rond de oude joodse buurt van Leeuwarden. De nadruk ligt op muziek (van o.a. internationale artiesten), maar er zijn ook theatervoorstellingen, workshops, films en exposities.

20 februari 2018
Leeuwarden, the Netherlands’ capital of culture: Explore it with a local (The Guardian, 18 februari)
Op 18 februari besteedde de Britse krant The Guardian in haar reisbijlage aandacht aan culturele hoofdstad Leeuwarden. Klik op onderstaande illustratie voor de inhoud van het artikel:

7 februari 2018
Nijntje praat nu ook Leewaddes
Nijntje doorbreekt taalbarrières. Op vrijdag 9 februari werd de Leeuwarder vertaling van opa en oma pluis in Kindcentrum Trianova in Camminghaburen gepresenteerd. Femke Feddema, dochter van dichter en kunstenaar Anne Feddema die wegens ziekte verhinderd was, las het daar voor aan peuters.

30 januari 2018
Openingsweekend LF2018: ook druk in HCL

Honderden belangstellenden bezochten het HCL in en rond het weekend van 26 t/m 28 januari. Bij de opening van de tentoonstelling De mooiste stadsgezichten van 1600 tot nu op donderdagmiddag waren 81 genodigden aanwezig. Sprekers waren o.a. Gert Elzinga (auteur van het boek) en binnenstadsmanager Hajo Galema (namens participerende winkels e.a. bedrijven). Het eerste exemplaar van het boek De mooiste stadsgezichten van 1600 tot nu werd in ontvangst genomen door wethouder Sjoerd Feitsma.

23 januari 2018
Unieke expositie in HCL: Leeuwarden de mooiste stadsgezichten 1600 tot nu
Leeuwarden is Culturele Hoofdstad van Europa. Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) heeft deze gelegenheid aangegrepen om een selectie van de fraaiste schilderijen, prenten en tekeningen van Leeuwarden vanaf het begin van de zeventiende eeuw tot nu aan het publiek te presenteren.

5 januari 2018
Publieksbereik HCL ook in 2017 groot

Het HCL heeft samen met de Oldehove en het Pier Pander Museum ruim 53.000 bezoekers getrokken (in 2016 ongeveer 49.000). In 2017 telde het HCL 22.043 bezoekers, de Oldehove 28.200 en het Pier Pander Museum 2732. Het gebruik van de HCL-website nam toe en steeg naar 194.090 bezoeken.

15 december 2017
Fotoexpositie Auke Rauwerda
Dit roemruchte Leeuwarder bedrijf is op de valreep vastgelegd voor het nageslacht. Evert Wilstra heeft in november en december een fotoreportage vervaardigd van zowel interieur als exterieur. Gedurende het hele jaar 2018 zijn deze foto’s en meer op canvas te zien voor de ramen en in etalages van de inmiddels gesloten vestiging aan de Westerplantage.

7 december 2017
Boek ’36 x Leeuwarden’ gepresenteerd
Onlangs werd i.s.m. het HCL het boek ’36 x Leeuwarden’ gepresenteerd. De tekst is van Peter Karstkarel. Het betreft een uitgebreide versie van het ter gelegenheid van de gemeentelijke herindeling met de voormalige gemeente Boarnsterhim uitgebrachte '19 x Leeuwarden'.

30 november 2017
Biografie PAL/Groenlinks raadslid Piet van der Wal gepresenteerd
In aanwezigheid van vrienden en bekenden uit de Leeuwarder politiek en daarbuiten is op donderdagmiddag 23 november in het Historisch Centrum Leeuwarden de biografie van scheidend PAL Groen Links raadslid Piet van der Wal gepresenteerd.

15 november 2017
Leeuwarden op film: de mooiste beelden van de Friese hoofdstad uit de 20ste eeuw
Donderdagavond 23 november wordt het eerste exemplaar van de dvd ‘LEEUWARDEN OP FILM. De mooiste beelden van de Friese hoofdstad uit de 20ste eeuw’ door Historisch Centrum Leeuwarden en het Fries Film Archief overhandigd aan wethouder Sjoerd Feitsma. Dit gebeurt tijdens de FÛN FOOTAGE JÛN, het archiefprogramma op het witte doek dat het Fries Film Archief en Slieker Film samen presenteren.

31 oktober 2017
Weekend van de Leeuwarder Geschiedenis groot succes
Veel bezoekers en veel geslaagde activiteiten tijdens het Weekend van de Leeuwarder Geschiedenis (27 t/m 29 oktober). Met dit evenement wilde het HCL stil staan bij het feit dat tien jaar geleden het gebouw aan de Groeneweg werd betrokken.

28 oktober 2017
Tom Sandijck overtuigend winnaar Leeuwarder Historische Quiz
Op vrijdagavond 27 oktober werd in de raadszaal van het stadhuis voor de derde maal de Leeuwarder Historische Quiz gehouden. Het vuur werd de deelnemers behoorlijk na aan de schenen gelegd, met als uiteindelijke winnaar oud-redactielid van Leovardia: Tom Sandijck.

26 oktober 2017
Famillement 2018 in Leeuwarden
Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis organiseert samen met Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden op zondag 3 juni 2018 het Famillement - het grootste evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland. Het betreft de vierde editie van het grootste familie-historisch festival van Nederland. Bekijk ook het persbericht dat op 25 oktober is uitgegaan.

24 oktober 2017
Totaalprogramma 'Weekend van de Leeuwarder Geschiedenis' bekend
Inmiddels staat het totaal aan activiteiten tijdens het Weekend van de Leeuwarder Geschiedenis vast. Bekijk of download voor een beknopt overzicht de flyer.

17 oktober 2017
Lezing en onthulling plaquette Dieuwke Winsemius
Op zaterdag 14 oktober werd in het Historisch Centrum Leeuwarden een middag gewijd aan het leven en werk van schrijfster Dieuwke Winsemius. Winsemius heeft rond de 80 boeken op haar naam staan, variërend van historische romans en verhalenbundels tot kinder- en milieuboeken. Voor een volle zaal gaf dochter Aukje Ligthart in het HCL een boeiende lezing met bijzondere anecdotes.

9 oktober 2017
Wandelgidsje 'Sporen van Mata Hari' gepresenteerd in HCL
Zondag 8 oktober is ‘Sporen van Mata Hari’ gepresenteerd in het HCL. De presentatie van de wandelgids vond plaats aansluitend op de lezing van Herman Maring over de beeldvorming van Mata Hari. De eerste exemplaren werden uitgereikt aan de bewoners/eigenaren van de drie voormalige woonhuizen van Mata Hari in Leeuwarden. Het boekje is verkrijgbaar in o.a. HCL en Fries Museum voor € 7,50. Bekijk hier het routekaartje en omslag van het handzame gidsje.

2 oktober 2017
Enorme toeloop lezing DJ-cultuur door Ritsko van Vliet jr.
Ritsko van Vliet jr. vertelde afgelopen zondag in een afgeladen gehoorzaal van het HCL over de DJ-cultuur in Leeuwarden en de muziek die zij draaiden in de periode tussen ruwweg 1970 en 1980. Ritsko ging ondermeer in gesprek met de oud-dj’s Piet Hein en Jan Smit, maar ook met discotheekpersoneel en klanten uit die tijd.

27 september 2017
Documentaire vliegtuigcrash Alde Feanen
Ter voorbereiding van een later dit jaar door Omroep MAX uit te zenden documentaire over een in 1942 in de Alde Feanen gecrashte Engelse bommenwerper, zijn op maandag 18 september filmopnamen gemaakt in het Historisch Centrum Leeuwarden. HCL-medewerker Alexander Tuinhout - nauw betrokken bij de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation - gaf een toelichting op hetgeen het te bergen vliegtuigwrak na 75 jaar mogelijk prijs zal geven.

22 september 2017
Ruim 50 Friese fotografen op FryslânPhoto Festival 2017
Van 5 t/m 29 oktober 2017 vindt de eerste editie van het FryslânPhoto Festival plaats op verrassende locaties in de binnenstad van Leeuwarden. Ook het HCL en de Oldehove doen mee. Binnen het thema 'Mijn Plek’ exposeren Friese fotografen hun werk.

12 september 2017
Open Monumentendag Leeuwarden 2017 succes
De Open Monumentendag Leeuwarden 2017 was een succes. Ruim 1500 bezoekers zorgden voor zo'n 4800 bezoeken aan panden van architect Piet de Vries (1897-1992). Er waren 14 woonhuizen opengesteld, een portiekflat en een voormalig PTT- en KPN-gebouw / telefoonkantoor, alle naar ontwerp van Piet de Vries, opengesteld.

4 september 2017
Pier Pander Tempel trekt absoluut recordaantal bezoekers tijdens 'UIT'
In HCL en de aan het HCL verbonden Oldehove, Pier Pander Museum en Pier Pander Tempel werden ook tijdens deze editie van UIT weer druk bezocht. Het HCL trok ongeveer 324 bezoekers, in het Pier Pander Museum werden er 1596 geteld. Maar liefst 4505 nieuwsgierigen bezochten de Pier Pander Tempel: een ongeëvenaard record!

31 augustus 2017
Mata Hari en HCL
Op 14 oktober 2017 opent in het Fries Museum de tentoonstelling Mata Hari de mythe en het meisje. Het HCL leent o.a. het schoolrapport en het bewijs van overlijden van Margaretha Geertruida Zelle (oftewel Mata Hari) uit ten behoeve van deze expositie. In het informatiecentrum van het HCL is een kleine expositie te zien over Adam Zelle (de vader van).

22 juli 2017
HCL-programma tijdens UIT
Tijdens het UITfestival op zondag 3 september zijn er tal van culturele activiteiten in en rond de Prinsentuin. In het HCL en de aan het HCL verbonden Oldehove, Pier Pander Museum en Pier Pander Tempel wordt ook tijdens deze editie van UIT weer van alles georganiseerd. Een aantal activiteiten legt een link met Lân fan Taal, DNA Leeuwarden en Mata Hari (en daarmee met LF 2018).

21 juli 2017
DNA Leeuwarden: Wat is jouw verhaal?
Tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa verzamelen Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) en  DNALWD2018 verhalen van inwoners van de gemeente Leeuwarden. DNALWD2018 is een community-art project dat al vele duizenden Leeuwarders heeft uitgenodigd hun verhaal in een eigen DNA-buisje te doen en deze te registreren op een persoonlijke digitale pagina via www.dnalwd2018.nl. Iedereen die iets met Leeuwarden heeft, kan meedoen. Alle verhalen komen bij elkaar in een kunstwerk van DNA-buisjes in het Stadskantoor op het Oldehoofsterkerkhof. Al deze verhalen samen vormen het DNA van Leeuwarden in 2018.

21 juli 2017
Wandelgidsje 'Sporen van religieus leven' gepresenteerd
Op 24 juni werd in de Bonifatiuskerk het eerste exemplaar van het stadswandel boekje Sporen van religieus leven: langs plaatsen van rust en bezinning overhandigd aan Wethouder Sjoerd Feitsma. De eindredactie was in handen van Carolien Doelman en Ad Fahner.

23 juni 2017
Verhalen en Portretten uit de Oost-Indische Buurt
Bovenstaande publicatie is (vanaf volgende week) o.a. te koop in het HCL. Het boek over dit bijzondere Liwwadder buurtje is een product van het Community Art project Goena Goena. Verhalen en Portretten uit de Oost-Indische Buurt is samengesteld door Siska Alkema en Renate Huisman i.s.m. het HCL.

6 juni 2017
Pier Pander Museum geopend met fotoexpositie Mata Hari door Tjibbe Hooghiemstra
Op vrijdag 2 juni is gelijktijdig met de start van het zomerseizoen van het Pier Pander Museum de tentoonstelling 'Mata Hari opnieuw gefotografeerd / Mata Hari re-photographed' van Tjibbe Hooghiemstra geopend. Zie ook de Leeuwarder Courant van 8 juni 2017.

6 juni 2017
Opening tentoonstellingen / boekpresentatie Piet de Vries
De Stichting Piet de Vries staat vanaf 16 juni stil bij het overlijden van architect Piet de Vries. De twee jaar na zijn dood opgerichte stichting staat vanaf 16 juni stil bij het werk van De Vries met een boek en twee tentoonstellingen. Ook het huis aan de Druifstreek in Leeuwarden, waar hij woonde en werkte, krijgt de officiële status 'Piet de Vries Huis' 

15 mei 2017
Stichting Ark Fryslân verkoopt de Ark aan Gemeente Leeuwarden
De opvallende ark die al een paar jaar in het centrum van Leeuwarden aangemeerd ligt, is door de gemeente gekocht. Volgend jaar is hij paviljoen voor 2018.

2 mei 2017
'Finster op Fryslân' schenkt aandacht aan Leeuwarder historische stadswandeling
Stadsgids en Leeuwardenkenner Henk Oly laat op de Friese cultuursite 'Finster op Fryslân' presentatrice Lidwien van de rubriek 'Ik bin benijd!' kennismaken met de uitzonderlijke schoonheid van zijn stad Leeuwarden en maakt haar deelgenoot van de vele historische wetenswaardigheden.

25 april 2017
Arjen Lubach onderzoekt Fries verleden bij HCL
Arjen Lubach was zaterdag 22 april a.s. in het NTR-programma Verborgen Verleden te zien. Samen met Jan Faber van het Historisch Centrum Leeuwarden dook hij in zijn familieverleden. De opnamen in het informatiecentrum van het HCL vonden plaats op 6 juli van het vorige jaar.

11 april 2017
Prof. Dr. Sible Blaauw over de Oldehove en het lot van kwetsbaar religieus erfgoed
Prof. Dr. Sible de Blaauw ging afgelopen zondagmiddag tijdens de jaarlijkse Oldehove-lezing in op het kerkgebouw als drager van religie en cultuur, waarbij ook Leeuwarden aan de orde kwam. Volgens De Blaauw is de Oldehove een bijzonder rijke toren, rijker bijvoorbeeld dan de Martinitoren in Groningen.

11 april 2017
Oldehove winnaar van verkiezing 'Beste Uitje' van Nederland
De verkiezing van 'het Beste Uitje' van Nederland is afgelopen en de winnaars zijn bekend. De organisatie heeft De Oldehove inmiddels van harte gefeliciteerd met de winst in de provincie Friesland in de categorie musea en cultuur.

1 april 2017
Toeristisch seizoen Leeuwarden geopend
Op vrijdag 31 maart is in aanwezigheid van een groot aantal genodigden het toeristisch seizoen in Leeuwarden weer voor geopend verklaard. Met de eerste officiële warme dag dit jaar en veel blije mensen, had de dag had niet beter kunnen beginnen!

29 maart 2017
Oldehove vanaf 1 april weer open voor publiek
Nadat op vrijdagmiddag 31 maart de Oldehove in aanwezigheid van genodigden officieel weer voor bezoekers werd opengesteld,  met o.a. kort optreden van Sake Hijlkema (met een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd Oldehove­lied) en leerlingen van OBS De Oldenije, is het met ingang van vandaag 1 april weer de beurt aan de inwoners van de stad en de toeristen.

22 maart 2017
Anna van Hannover met straatnaam geëerd
Sinds vanmiddag heeft de binnenstad er een straat bij. Voorzitter Bearn Bilker van de Stichting Nassau in Friesland onthulde samen met wethouder Henk Deinum het bordje van het Anna van Hannoverlaantje dat loopt van de Beierstraat naar de St. Anthonystraat. Achter het voormalige Stadhouderlijk Hof langs.

21 maart 2017
Stadswandeling langs Leeuwarder Highlights in het Russisch
Onlangs is er van het in druk uitgegeven wandelgidsje langs highlights in de monumentale binnenstad een digitale, iets minder rijk geïllustreerde versie in het Russisch - Экскурсия по Леувардену - op de website van het HCL geplaatst. Het vertaalwerk werd gedaan door Galina Pigarova-Tot.

21 maart 2017
Expositie 'De Leeuwarder seventies van Paul Janssen'
Vanaf 23 maart tot eind augustus wordt u in de expositieruimten van het HCL terugevoerd naar de ‘roaring Liwwadder seventies’. Generaties kwamen in deze jaren met elkaar in botsing, ook in Leeuwarden. Fotograaf Paul Janssen legde het vast, enthousiast en betrokken.

9 maart 2017
Stem op Oldehove als 'Beste Uitje' 2017!
De Oldehove is door het Nederlands publiek genomineerd voor de Publieksprijs Beste Uitje van Nederland 2017 in de categorie musea en cultuur. In deze nieuwe verkiezing worden de beste uitjes van Nederland in 8 verschillende categorieën verkozen door het Nederlands publiek. Tot en met 31 maart kan er gestemd worden op De Oldehove via www.beste-uitje.nl/oldehove.

28 februari 2017
'Help pake en beppe de vakantie door' druk bezocht
De recente editie van Help pake en beppe de vakantie door kan terugkijken op een meer dan geslaagde week, waarin 232 kinderen met hun begeleiders het HCL bezochten om aan diverse activiteiten mee te doen. Daarnaast bezochten nog eens 1057 mensen de Oldehove, die speciaal voor dit evenement gratis was opengesteld.

17 februari 2017
Repertorium gemeentebesluiten 1811-1851 online
Onlangs is het zogenaande getypte Repertorium De Roos als doorzoekbaar PDF-document ingescand en online gezet. Deze toegang - een systematisch repertorium op de notulen en besluiten in de periode 1811-1851 van de opeenvolgende besturen van de stad Leeuwarden is tot stand gekomen in de jaren 1957-1980 door de onvermoeibare inzet van oudmedewerker drs. Jan de Roos (1902-1986).

16 februari 2017
Origineel reclamedrukwerk en andere documenten V&D in vitrine informatiecentrum
Vroom en Dreesmann was sinds 1887 een begrip in Nederland. De winkels waren beeldbepalend voor bijna alle grote steden. 31 december 2015 ging het roemruchte warenhuis ter ziele. Ook in Leeuwarden betekende dit een donker gat in de voornaamste winkelstraat. Er werd toen ook een beroep gedaan op het HCL om archief van V&D Leeuwarden over te nemen. Zo bewaart het HCL sinds begin 2016 fraaie geveltekeningen uit de jaren 20.

3 februari 2017
Reisverslag Malta uit 1760 digitaal beschikbaar
Onlangs is een deel van een reisverslag van Harlingen naar Malta en v.v. uit de jaren 1759-1760 digitaal beschikbaar gekomen. Het deel met een beschrijving van het eiland Malta is getranscribeerd en via deze website (voorlopig in PDF-formaat) raadpleegbaar. De rest van het verslag volgt binnenkort.

25 januari 2017
Cypriotische studenten maken kennis met historische binnenstad Leeuwarden
Stadsgidsen Ad Fahner en William Lord leidden afgelopen dinsdagmiddag 36 Cypriotische studenten (met vier begeleidende docenten) vanuit het HCL door de stad.

6 januari 2017
Nieuwjaarsbijeenkomst groot succes
De nieuwjaarborrel van 'Historisch Leeuwarden’ trok gisteren ongeveer 500 belangstellenden. HCL, Aed Levwerd en Monumentenzorg & Archeologie organiseerden de gezelligste nieuwjaarsbijeenkomst van Leeuwarden ditmaal in het gloednieuwe Alibi hostel in de Blokhuispoort.

2 januari 2017
Dorps- en stadswandeling 'Sporen van Alma Tadema' nu ook in het Engels
Op de valreep van 2016 is het wandelgidsje 'Sporen van Alma Tadema in Dronrijp en Leeuwarden' ook in het Engels uitgebracht. Ook deze uitgave is verkrijgbaar voor € 7,50 in de winkel van het Historisch Centrum Leeuwarden.

21 december 2016
Publieksbereik HCL ook in 2016 groot
Het HCL heeft samen met de Oldehove en het Pier Pander Museum ongeveer 50.000 bezoekers getrokken. In 2016 telde het HCL ongeveer 22.500 bezoekers, de Oldehove ruim 24.500 en het Pier Pander Museum 2400. Het gebruik van de HCL-website nam toe en steeg naar circa 183.159 bezoeken.

18 december 2016
Jeugdjaren Lourens Alma Tadema belichtLourens Alma Tadema heeft niet lang in Leeuwarden gewoond, maar er toch sporen nagelaten. Een aantal archiefstukken e.a. documenten uit het de collectie van het HCL liggen in een vitrine in het informatiecentrum (studiezaal) van het HCL. De mini-expositie is tot maart te zien. Activiteit ter gelegenheid van de tentoonstelling over Alma Tadema in het Fries Museum.

30 november 2016
DNA Leeuwarden: Wat is jouw verhaal?
DNA Leeuwarden en het HCL verzamelen en vertellen samen de verhalen van alle Leeuwarders. Tijdens CH2018 verandert de omgeving van het HCL tijdelijk in het Lân fan taal. Op tal van plekken worden festivals, exposities en activiteiten georganiseerd met taal als thema. Het HCL richt voor de deur een paviljoen in over de taal en identiteit van de Leeuwarders. Heden, verleden en toekomst komen hier samen!

30 november 2016
Elfstegentocht voor herhaling vatbaar
De afgelopen zaterdag gehouden 'Elfstegentocht' was, mede dankzij de uitbundig schijnende najaarszon, een ongeëvenaard succes en komend voorjaar zeker voor herhaling vatbaar. Maar liefst 89 nieuwsgierigen lieten zich naar het Historisch Centrum lokken om in zich vier groepen te laten meevoeren naar plekken die zich doorgaans onttrekken aan het oog van de geveltoerist, zeg maar gerust naar 'onontdekt' Leeuwarden.

23 november 2016
Historie ontrafeld van Leeuwarder kanonnen
Van allle bronzen kanonnen die wapenmakers in Leeuwarden maakten, is er niet één behouden voor de stad. Ze staan wel in Sneek, in Florida en steunen, omgesmolten, admiraal Nelson in Loonden. Lees meer in de bijdrage van Maarten Pennewaard in de Leeuwarder Courant van 21 november.

9 november 2016
Franstalige stadswandeling langs highlights verschenen
Naast een Engels- en Duitstalige versie van 'Een wandeling langs highlights in de monumentale binnenstad van Leeuwarden' is nu ook een Franstalige versie, getiteld 'Promenade en ville Leeuwarden. Les points forts de Leeuwarden' verschenen. Het handzame gidsje is het 23ste deeltje in een reeks stadswandelingen door Leeuwarden en is voor € 7,50 verkrijgbaar in de winkel van het HCL.

5 november 2016
Recordaantal bezoekers Oldehove tijdens Nacht van de Nacht
In heel Nederland werden op een zaterdag in oktober in steden én op het platteland verschillende nachtelijke activiteiten georganiseerd. Hiermee werd door natuur- en milieuorganisaties aandacht gevraagd voor de schoonheid en de waarde van donkere nachten.

5 november 2016
Aandacht voor industrieel erfgoed
De tentoonstelling Made in Leeuwarden. Sporen van een industrieel verleden is nog t/m mei 2017 te zien in het HCL. Sinds kort is er ook een webexpositie over dit onderwerp. Het boekje Sporen van een industrieel verleden bevat een stadswandeling en fietstocht, maar is ook te lezen als een soort van catalogus. Daarnaast worden er lezingen e.a. activiteiten over dit onderwerp georganiseerd. Meer aandacht voor de expositie in de Leeuwarder Courant van 4 november 2016.

28 oktober 2016
Positieve recensie HCL-publicatie
'Friese vrouwen vrijen gematigd en een slok jenever is gezond.' Johann Knoop schreef in de 1763 een gids voor Friesland, getiteld Tegenwoordige Staat of Historische Beschrijvinge van Friesland. Van zijn beschrijving van Friesland is nu ook een heruitgave. Corien Rattink maakte een selectie en vertaalde het in modern Nederlands, getiteld Het Friesland van Johann Hermann Knoop. De publicatie van Uitg. Bornmeer/HCL is voor € 12,50 te koop in de winkel van het HCL. Lees de bespreking in de Leeuwarder Courant van 25 oktober 2016.

28 oktober 2016
Originele documenten Mata Hari in vitrine Informatiecentrum
Afgelopen 7 oktober is in Historisch Centrum Leeuwarden de Friese uitgave van het boek De spion van Paulo Coelho over het leven van Mata Hari gepresenteerd. Ter gelegenheid hiervan is in het Informatie Centrum een vitrine ingericht met enkele voorwerpen uit onze collectie over Margaretha Zelle.

28 oktober 2016
Viering 100 jaar rugby interland
Een aantal experts belichten de Eerste Wereldoorlog vanuit sport historisch perspectief met speciale aandacht voor ‘Het Engelse Kamp’ (Timbertown) en de unieke rol die de rugby spelers hierin hebben gespeeld. Deze avond is onderdeel van de driedaagse ‘Memorial Rugby: England vs. Scotland 1916-2016’, georganiseerd om te vieren dat honderd jaar geleden in Leeuwarden de eerste ‘interland’ op Nederlandse bodem plaats vond.

28 oktober 2016
Ruim 400 bezoekers HCL tijdens dag van de Archeologie
In het Historisch Centrum Leeuwarden was het gisteren dringen geblazen. Meer dan 400 mensen kwamen langs tijdens de Archeologiedag, georganiseerd door HCL en Leeuwarder Historische Vereniging 'Aed Levwerd'. "We dachten niet dat het zó druk zou worden. We hebben zelfs extra vrijwilligers opgetrommeld", zegt Klaas Zandberg van het HCL. Lees meer in de Leeuwarder Courant van 17 oktober.

19 oktober 2016
Bevolkingsregister Leeuwarderadeel online
Onder grote belangstelling heeft wethouder Visser van Leeuwarderadeel maandagavond 17 oktober de gegevens uit de bevolkingsregister van de gemeente over de periode 1850-1939 online gezet.

14 oktober 2016
Inzamelactie fotomateriaal Tweede Wereldoorlog
Bij een verhuizing of bij het opruimen van een zolder of schuur duiken nog vaak objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Stapeltjes brieven, foto’s, oude films, dagboeken en ander materiaal dat een bijzonder verhaal over deze periode met zich meedraagt. Daarom roept het Historisch Centrum alle Liwwadders op om nog eens goed in huis rond te kijken.

13 oktober 2016
Metamorfose van gebouwen voormalige Gemeentearchief
De rijksmonumenten aan de Grote Kerkstraat 27 en 29, waarin jarenlang het Gemeentearchief en Stedelijke Bibliotheek (sedert 9 mei 2001 HistorischCentrum Leeuwarden) was gehuisvest, hebben een metamorfose ondergaan.

10 oktober 2016
Familiegeschiedenis is eigenlijk best wel cool!
Nieuwsgierig zijn naar de afkomst van je familie is een fenomeen dat zich doorgaans met het vorderen der jaren begint op te dringen. Het besef dat het leven eindig is, in combinatie met het verlangen om een bevestiging te krijgen van de veelal fantastische verhalen die al een levenlang in familieverband zijn verteld, doet mensen, wanneer het werkzame leven erop zit en men er tijd voor kan vrijmaken, de stoute schoenen aantrekken om bij archiefinstellingen het naadje van de kous te achterhalen. Vaak waren het de wat oudere krasse knarren die dag in dag uit oude vergeelde paperassen aan het doorspitten waren, in de hoop een weer een tipje van hun familiegeschiedenis bloot te leggen.

4 oktober 2016
Nieuwe roman Paulo Coelho over Mata Hari in het Fries verschenen
Van de nieuwe roman van Paulo Coelho, De spion, is inmiddels een Friese editie verschenen. Dit boek over het turbulente leven van de Friese Mata Hari, tijdens de Eerste Wereldoorlog op beschuldiging van spionage voor de Duitsers ter dood veroordeeld en geëxecuteerd in Parijs, verschijnt de komende maanden wereldwijd in vertaling. De Nederlandstalige editie verscheen afgelopen dinsdag als een van de eerste vertalingen.

30 september 2016
Living History Spektakel in Leeuwarden
Op maandag 3 en dinsdag 4 oktober lopen er 40 schoolklassen met ruim 900 kinderen door Leeuwarden. Zij gaan op zoek naar historische figuren uit de achttiende eeuw, die zich op diverse locaties in de binnenstad bevinden.

30 september 2016
Ook aandacht voor Alma Tadema bij HCL
Op vrijdagmiddag 30 september heeft in het Fries Museum de opening plaats gevonden van wat de grootste tentoonstelling ooit van het werk van de in Dronrijp geboren Lourens Alma Tadema (1836-1912) mag heten. Een beroemder kunstenaar heeft Friesland misschien niet voortgebracht, ook al raakte de schilder van het Griekse en Romeinse leven na de laat-Victoriaanse tijd ook weer snel in de vergetelheid. Zijn zonovergoten schilderijen van elegante vrouwen in weelderige gewaden schitterden in de salons van de rijken der aarde. Hij mag dan een van de meest succesvolle schilders van zijn tijd zijn geweest, doch na zijn dood werd zijn werk verguisd, ingehaald door moderne kunststromingen. De laatste decennia haalt Alma-Tadema echter weer recordprijzen op veilingen.

22 september 2016
'Onthooft, tot pulver verbrant, levendig gedolven'
Op 23 september is het precies 500 jaar geleden dat de wegens majesteitsschennis veroordeelde Leeuwarder Schepen Wybe Saeckles (van Renskema) met het zwaard werd geëxecuteerd.

14 september 2016
Stuk van het jaar 2016: HCL nomineert unieke foto Leeuwarder rugbywedstrijd WO I
Tijdens de Maand van de Geschiedenis in oktober is er weer de (bijna) jaarlijkse Stuk van het Jaar-verkiezing! In 2014 eindigde het HCL zeer verdienstelijk als vijfde met het extract van de overlijdensakte van Margaretha Geertruida Zelle, beter bekend als Mata Hari (1876-1917). Dit schept ambities en verwachtingen voor de komende 2016-verkiezing! Het publiek mag dan weer kiezen welke foto of ander document zij het meest interessant vinden. Het HCL doet uiteraard weer mee met een bij het thema ‘Grenzen’ passend stuk. Vanaf de eerste oktober kunt u traditiegetrouw weer uw stem uitbrengen op de Stuk van het Jaar. Of beter gezegd: kunt u uw stem weer uitbrengen op het speciaal voor de Stuk van het jaar verkiezing 2016 gekozen archiefstuk afkomstig uit de collectie van het HCL! Dit kunt u doen op www.Stukvanhetjaar.nl.

14 september 2016
Organisatie blikt terug op uiterst succesvolle Open Monumentendag
Het industrieel erfgoed van Open Monumentendag Leeuwarden trok zaterdag 10 september maar liefst ruim 3800 bezoekers. Walter Kromhout, voorzitter van de werkgroep Open Monumentendag Leeuwarden was erg tevreden: "Mooi weer, heel veel en tevreden bezoekers en enthousiaste inzet van eigenaren van opengestelde panden en van vrijwilligers. Het kan nauwelijks beter; het was een mooie Open Monumentendag.”

1 september 2016
OMD-programma 2016 rond
Op zaterdag 10 september is ter gelegenheid van Open Monumenten Dag 2016 een 12-tal monumenten en andere objecten in de stad opengesteld. Thema dit jaar is 'Industrieel Erfgoed' . Daarnaast zijn er tal van activiteiten georganiseerd rondom dit jaarlijks drukst bezochte cultuur-historische evenement. Bezoek voor het laatste nieuws ook de Facebookpagina van Open Monumentendag Leeuwarden.

31 augustus 2016
Succesvol 'UIT' voor HCL
In HCL en de aan het HCL verbonden Oldehove, Pier Pander Museum en Pier Pander Tempel werden ook tijdens deze editie van UIT weer druk bezocht. Het HCL trok ongeveer 270 bezoekers, in het Pier Pander Museum werden er 519 geteld, in de tempel 450 en in de Oldehove ruim 500. Ook bij de gemeenschappelijke stand in de Prinsentuin van HCL, Aed Levwerd en studentenorganisaties was het druk.

31  augustus 2016
Tentoonstelling 'Made in Leeuwarden. Sporen van een industrieel verleden' geopend
In het Historisch Centrum Leeuwarden is vanaf 7 september de tentoonstelling Made in Leeuwarden. Sporen van een industrieel verleden te zien. De expositie toont ruim tweehonderd jaar industriële bedrijvigheid in de Friese hoofdstad.
Rivella van de CCF, kaas van Frico, levertraan van Draisma (van Valkenburg), Bebogeen van Benninga, Autodrop van Van Slooten, koffiemelk van Friesche Vlag, jenever van Bokma, Bebelac van de Lijemf en vuurwerk van Schuurmans: allemaal Made in Leeuwarden! Er werd hier geproduceerd voor een veelal nationale en internationale markt. Meer ...

19 augusus 2016
Oud-HCL-medewerker Wim Dolk overleden
Vorige week bereikte ons het droeve bericht dat oud-medewerker Wim Dolk was overleden. Van 1950 tot 1986 was Dolk werkzaam bij het Gemeentearchief, de voorganger van het HCL. Na zijn pensionering was hij nog regelmatig in het informatiecentrum te vinden, totdat een mobiliteitsprobleem hem dit sedert oktober 2015 onmogelijk maakte. Een week voor zijn overlijden, op 5 augustus, werd hij 91 jaar.

18 augusus 2016
Jentsje Popma draagt Oldehoveschilderij over aan Historisch Centrum Leeuwarden
Het schilderij “ ‘5 over 12 ‘voor de pispaal van Leeuwarden”  van Jentsje Popma is woensdag 10 augustus overgedragen aan het Historisch Centrum Leeuwarden.  Jentsje Popma maakte het werk ter gelegenheid van de expositie in 1994 ‘Van Toren Tot Toren’. De tentoonstelling had  destijds als doel een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke restauratie van de Oldehove.

30 juli 2016
Italiaanse filmploeg bezoekt HCL en doet stadswandeling
Op uitnodiging van Merk Fryslân bracht een cameraploeg van de Italiaanse tv op 23 juli een bezoek aan Leeuwarden. Stadsgids Ad Fahner leidde de beide dames van RAI rond door de historische binnenstad. Bijzondere belangstelling was er voor Mata Hari. Zowel de vaste presentatie over Mata Hari in het Fries Museum als de meest bijzondere documenten in het HCL werden gefilmd.

20 juli 2016
Nieuw: internationale instapwandelingen!
Het stadswandelteam van het HCL is onlangs uitgebreid met een Chinese en Russische gids. Huishan Jin (student Stenden) verzorgt de Chineestalige wandelingen en Galina Pigarova-Tot de Russischtalige. Op het aanbod van de reeds bestaande wandelingen met een Engelse, Duitse- en Franstalige gids vormen de Chinees- en Russischtalige wandelingen een welkome aanvulling.

19 juli 2016
Gratis rondleidingen door stadhuis in juli en augustus
De rondleidingen duren ongeveer een half uur en worden gegeven door de stadsgidsen van het HCL. Iedere woensdag van 20 juli t/m 24 augustus 2016 tussen 14.00 en 16.00 uur. Opgave vooraf is niet per se nodig, maar mag wel (via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

8 juli 2016
Vondsten amateur-archeologen Archeologisch Steunpunt
De beide vitrines in het archeologisch steunpunt zijn sinds begin juli 2016 gevuld met vondsten van leden van de werkgroep archeologie van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd. Het merendeel van de vondsten is afkomstig uit de gemeente Leeuwarden. De laatste jaren zijn met name in het uitbreidingplan De Zuidlanden veel vondsten gedaan

29 juni 2016
Nassau- en Maria Louise stadswandelingen in de maand juli
Gedurende de maand juli worden op zaterdagen beurtelings Nassau- (2 en 16 juli) en Maria Louisewandelingen (9 en 23 juli) georganiseerd. Deze stadswandelingen voeren langs plekken in Leeuwarden die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Friese Nassaus of Maria Louise van Hessen Kassel in het bijzonder. Gids is Nassau-kenner Bearn Bilker.

29 juni 2016
Stadswandeling met Duitse touroperators
Op 15 juni werd een twintigtal Duitse touroperators door de Leeuwarder binnenstad geleid door HCL-gids William Lord. Aan de hand van de door We Are Grutsk samengestelde Foodtour bracht het gezelschap o.a. een bezoek aan een aantal horeca-etablissementen. Er kwamen veel enthousiaste reacties los.

15 juni 2016
Archeologie uit je achtertuinGisteren is in Leiden de tentoonstelling Archeologie uit je achtertuin in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden voor het publiek geopend. Deze tentoonstelling sluit aan op de afdeling Archeologie uit Nederland en bestaat uit een hele grote kast met laden. Die blijft de komende 2 jaar staan en heeft voor elke gemeente in Nederland een eigen vakje waarin een mooie vondst tentoongesteld mag worden. 

6 juni 2016
Sabbat-paaltje gerestaureerdHet sabbat-paaltje, dat sinds de voltooiing van de Hoeksterpoortsbrug (1937-1938) op de grens van de Noorderweg en de Groningerstraatweg stond, is op 2 juni door Opperrabbijn Binyomin Jacobs in gezelschap van leden van de Joodse Gemeente in Leeuwarden, wethouder Isabella Diks en andere belangstellenden met enig ceremonieel herplaatst.

25 mei 2016
Sixma-grafkelder Huizum geopendTot hun verbijstering stuitten Sonja en Sander Vossenberg tijdens de aanleg van een nieuw terras in hun achtertuin op nog aanwezige menselijke resten in een grafkelder van de familie Sixma cum suis, welke door een betonnen plaat was afgedekt. Dat deze grafkelder zich daar bevond was de bewoners bekend, doch men wist niet beter dan dat de kelder in 1948 was geruimd en met puin volgestort.

25 mei 2016
De archiefervaring van HCL-medewerkster Lutske Vlieger
Het Nederlands Archievenblad besteedde onlangs aandacht aan ervaringen van mensen 'uit het veld' over hoe zij in aanraking kwamen met de materie waarvoor zij aan de Hogeschool van Amsterdam een opleiding hadden gevolgd. Ook Lutske Vlieger van het HCL kwam aan het woord over hetgeen haar tijdens haar opleiding het meest had gegrepen: een onderzoek naar de 'boef' Dirk van Erp. Lees meer hierover in het betreffende PDF-artikel.

19 mei 2016
Wopke Eekhoffprijs voor Henk Oly
Henk Oly kreeg op donderdagmiddag 19 mei uit handen van wethouder Sjoerd Feitsma de Wopke Eekhoffprijs van de gemeente Leeuwarden uitgereikt. De Eekhoffprijs is een vierjaarlijkse prijs voor onderzoek en beschrijving van de geschiedenis van Leeuwarden. Deze prijs voor de beste bijdrage aan lokaal historisch onderzoek over de afgelopen jaren krijgt Oly voor zijn gehele oeuvre over de geschiedenis van Leeuwarden.

17 mei 2016
Expositie 'Heit van Ús Mem'. G. J. Adema (1898-1981), schilder en beeldhouwer
Deze zomer zal voor het eerst een overzichtstentoonstelling te zien zijn over het leven en werk van de schilder en beeldhouwer G. J. Adema. Gerhardus Jan Adema (Franeker, 26 december 1898 - Leeuwarden, 15 december 1981) is vooral bekend als de maker van Ús Mem, waarschijnlijk het bekendste standbeeld van Fryslân dat in 1954 op het Zuiderplein in Leeuwarden werd geplaatst in opdracht van het jubilerende Friesch Rundvee Stamboek. 

2 mei 2016
'Open Joodse Huizen' druk bezocht
Mede door het zonovergoten weer is de tweede Leeuwarder editie van Open Joodse Huizen op 1 mei een doorslaand succes geworden. In Leeuwarden en veertien andere steden werden persoonlijke herdenkingen georganiseerd in huizen en andere gebouwen van waaruit joodse bewoners tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd. Enkele honderden geïnteresseerden namen in de opengesteld panden kennis van verhalen over de joodse buurt, Jiddische muziek en sporen van joods leven in de Leeuwarder Jodenbuurt. Het programma werd georganiseerd door het Joods Cultureel Kwartier Amsterdam in samenwerking met lokale partners.

28 april 2016
Echtgenoot Mata Hari had ook een Leeuwarder verleden
Een opmerkelijke bijvangst werd onlangs gedaan tijdens de voorbereidingen van Open Joodse Huizen in Leeuwarden. Jan Faber van het HCL trof tijdens een onderzoekje naar de bewoningsgeschiedenis van het pand Bij de Put 13 de naam Rudolph Mac Leod aan. Tot nu toe was volledig onbekend dat deze latere echtgenoot van Mata Hari een Leeuwarder verleden had.

19 april 2016
Uniek schilderij stadsfeesten 1935 geschonken aan HCL
De schenker van het schilderij is Anton de Jong (oud-directeur Bouwbedrijf Friesland BBF) die het kunstwerk verkreeg uit de nalatenschap van zijn vader. In 1935 werd op grootscheepse wijze het 500-jarig bestaan van Leeuwarden gevierd. Het tafereel laat een deel van de grote historische optocht zien op het Hofplein. Deze optocht vormde het hoogtepunt van de festiviteiten.

19 april 2016
Al meer dan 35 kwalitatieve lesprogramma’s van Friese erfgoedinstellingen online!
Op vrijdag 15 april a.s. is de nieuwe website erfgoed-onderwijs.frl feestelijk gelanceerd in Museum Dokkum! Ook het Historisch Centrum Leeuwarden leverde een substantiële bijdrage door de door haar ontwikkelde educatieve lesprogramma's via dit nieuwe platform aan te bieden.

11 april 2016
Memoires oud GSD-directeur Jan de Boer gepresenteerd
Onder grote publieke belangstelling werd op zondagmiddag 10 april het boek 'Een profeet die stokbrood eet', dan wel de memoires van oud-directeur Gemeentelijke Sociale Dienst Jan de Boer gepresenteerd. Een en ander vond plaats ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag twee dagen eerder.

7 april 2016
Boek 'Leeuwarden in de Gouden Eeuw' gepresenteerd
Op vrijdagmiddag is onder grote publieke belangstelling de Leeuwarder Historische Reeks XII met artikelen over Leeuwarden in de 17e eeuw gepresenteerd. Na korte inleidingen van Yme Kuiper en Mirjam de Baar ontving Prof. Willem Frijhoff uit handen van burgemeester Ferd Crone het eerste exemplaar. Lees hier het uitgesproken dankwoord door Professor Frijhoff.

2 april 2016
Opening toeristisch seizoen succesvol
Op zaterdag 2 april werd het toeristisch seizoen in Leeuwarden ingeluid met o.a. gratis openstelling van de Oldehove (met muziekoptredens). Ook de tentoonstelling Groeten van Dirk in het HCL was voor het eerst te bekijken. De Oldehove werd met ca. 800 personen druk bezocht. In het HCL werden ongeveer 200 bezoekers geteld. Er was ook veel belangstelling voor de (gratis) praamvaarten en stadswandelingen met gids.

29 maart 2016
Voortaan instapwandelingen ook op zaterdag en gratis
Vanaf 2 april kan je op elke zaterdag zonder afspraak o.l.v. een gids een historische stadswandeling maken. De Oldehove-tour voert door het meest monumentale deel van de binnenstad. Aan het eind van de wandeling kan tegen het speciale tarief van € 1,--  de Oldehove worden beklommen. Vooralsnog loopt de Oldehove-tour t.e.m. oktober!

24 maart 2016
De Groeten van Dirk
Vanaf 2 april is in het HCL de tentoonstelling De Groeten van Dirk te zien. Er is vooral geput uit de gigantische prentbriefkaartencollectie van verzamelaar en Leeuwardenkenner Dirk Swierstra (1951-2015), die sinds vorig jaar in het HCL wordt bewaard.

18 maart 2016
Toeristisch Leeuwarden in Belgische krant
Reisjournalist en tekstschrijver Tineke Zwijgers besteedde op 5 maart 2016 in een paginagroot artikel aandacht aan de Friese Food Tour in de weekendbijlage van het grootste Belgische landelijke dagblad Het Laatste Nieuws. Lees hier het hele artikel.

8 maart 2016
‘Leeuwarder nozems' in Andere Tijden
In het programma Andere Tijden van de NPO was er op 12 maart jongstleden aandacht voor het Leeuwarden van de jaren '60. Het HCL heeft meegewerkt aan het item’. Bekijk hier de trailer.

5 maart 2016
Richard Hageman geëerd
In het HCL is tijdelijk een vitrine ingericht met documenten over componist Richard Hageman (Leeuwarden 9-7-1881 – Beverly Hills 6-3-1966). Hageman werd in Sint Jacobsstraat 35 (nu de gemeentelijke griffie) geboren en emigreerde later naar de VS. Hij won in 1940 een Oscar met de muziek voor de film Stagecoach. Op de gevel van zijn geboortehuis is op 4 maart een plaquette aangebracht. De plaquette werd gerealiseerd door de Richard Hageman Society in samenwerking met HCL, Monumentenzorg en anderen. Zie ook de berichtgeving in de Leeuwarder Courant van maandag 7 maart jongstleden. In de zomer verschijnt de Nederlandstalige versie van het boek over Hageman. In 2014 is overigens ook al een aquaduct naar hem vernoemd.

1 maart 2016
Opening Help pake en beppe de vakantie door
Maandag 29 februari werd de officiële opening van dit evenement verricht in de Oldehove door Gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Sjoerd Feitsma. De bestuurders werden ondersteund door o.a. leerlingen van OBS De Oldenije en ‘Jacob van Aaken’. De Gedeputeerde beklom voor de eerste keer in haar leven de scheve toren. De organisatie was in handen van Museumfederatie Fryslân en HCL. Bekijk ook de fotoreportage van Omrop Fryslân.

18 februari 2016
Museum Grou wil meer bezoekers uit Leeuwarden trekken
Museum Hert fan Fryslân, gevestigd in het uit 1942 daterende voormalige raadhuis van Idaerderadiel in Grou, mikt met nieuwe activiteiten en een historische presentatie, op een groter, voornamelijk Leeuwarder publiek.

16 februari 2016
Panorama's Beb Mulder in 2018 in HCL geëxposeerd
Kunstenaar Beb Mulder schilderde het uitzicht vanaf het dak van zijn atelier aan de Eewal. Diverse panelen met panorama's zijn reeds vervaardigd ten behoeve van een topografische atlas van Leeuwarden die in 2018 moet verschijnen.

16 februari 2016
Help Pake en Beppe de vakantie door!
Kom van 1 t/m 4 maart samen met je grootouders, vader, moeder, ooms en tantes naar de Friese musea en archieven. Tijdens de activiteitenweek 'Help Pake en Beppe de vakantie door!' bieden ruim 30 culturele instellingen een programma aan voor jong en oud. Kom samen met je grootouders, vader, moeder, ooms en tantes naar Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). Tijdens de voorjaarsvakantie is er van alles te doen voor jong en oud. Op dinsdag 1 t/m vrijdag 4 maart start om 11.30 uur de rondleiding ‘Aanraken mag!’ door de Schatkamer en om 14.00 uur de stadswandeling ‘Terpen in Leeuwarden’.  Ook kunnen kinderen de hele dag door (11.00-17.00 uur) een multimediatour doen: bij regen of sneeuw in de tentoonstelling en bij mooi weer door de stad. Neem hiervoor wel zelf een smartphone of tablet mee. Op zaterdag 5 maart sluiten we om 13.15 uur af met een speciale krokuswandeling, inclusief bezoek aan de beroemde Oldehove.

13 februari 2016
Nieuwe documentaire over Us Heit en Us Mem
Podium TV maakte onlangs een documentaire over de twee meest bekende beelden in Leeuwarden: dat van de stamboekkoe bij de Harlingersingel en dat van stadhouder Willem Lodewijk op het Hofplein. In juni start een manifestatie rond Gerhardus Jan Adema, de maker van Ús Mem. Bekijk de documentaire hieronder.

9 februari 2016
Expositie Ritsko van Vliet verlengd
De theatervoorstellingen In de naam van de vader (over Ritsko van Vliet sr. en jr.) zijn druk bezocht en goed beoordeeld. De kleine expositie met materiaal uit de collectie van de familie Van Vliet blijft nog tot eind maart staan in de serre en Eekhoffzaal van het HCL.

2 februari 2016
Expositie kindertekeningen in Stadhuis
Vanwege het 300-jarige bestaan van het stadhuis het afgelopen jaar, schreef het Historisch Centrum Leeuwarden een tekenwedstrijd uit voor jonge Leeuwarders tot en met twaalf jaar. De kinderen verbeeldden in hun tekeningen hoe zij het stadhuis zien, in de tegenwoordige tijd, in het verleden of in de toekomst. Voorbeelden van de creaties zijn een futuristisch gebouw met Aziatische invloeden, een gedetailleerde weergave van de historische architectuur, een mysterieuze sfeerimpressie van een grote poort en het stadhuis als poppenhuis of als verhaallijn in een game. De expositie toont twaalf tekeningen, die uit de inzendingen zijn gekozen door de jury. Deze bestond uit Sjoerd Feitsma (wethouder), Eddy Sikma (kunstenaar), Roy Schreuder (graffitiartiest) en Merel Laferte (docent NHL). Tijdens de opening maakte wethouder Feitsma bekend welk kind de winnaar van de hoofdprijs is. Deze winnende tekening zal na afloop van de expositie een plek krijgen in de kamer van de burgemeester en wordt daarmee de jongste toevoeging aan de rijke kunstcollectie in het stadhuis. De expositie is te zien tot en met vrijdag 4 maart 2016.

26 januari 2016
Expositie kindertekeningen in Stadhuis geopend
Op maandag 25 januari vond in het stadhuis van Leeuwarden de feestelijke opening plaats van een expositie met kindertekeningen. Wethouder Feitsma verrichtte, samen met de jeugdige tekenaars, de openingshandeling in de Auckamakelder. Hier zijn 12 prachtige tekeningen van jeugdige Leeuwarders te bewonderen. De kids werden enigszins overdonderd door het persmoment.

19 januari 2016
Rondgang door het Stadhuis van Leeuwarden
Deze week is in het kader van de viering van het 300-jarig bestaan van het Stadhuis in 2015, een speciale - rijk geïllustreerde - uitgave verschenen, waarin dit heugelijke feit onder de aandacht wordt gebracht. Deze publicatie, die tot stand kwam na samenwerking tussen het Historisch Centrum Leeuwarden en de afdeling Communicatie en de Griffie van de gemeente Leeuwarden, is vanaf heden voor € 2,50 te koop in de winkel van het Historisch Centrum Leeuwarden.

19 januari 2016
Tentoonstelling Van Terpdorp tot Culturele Hoofdstad
Zondag 17 januari is de tentoonstelling 'Van terpdorp tot culturele hoofdstad' geopend in het HCL. De tentoonstelling is gebaseerd op de onlangs verschenen Historische Atlas van Leeuwarden, die is samengesteld door sociaal-geograaf Meindert Schroor.

12 januari 2016
Nieuwjaarsbijeenkomst Historisch Leeuwarden goed bezocht
Op 7 januari jongstleden vond weer de gezelligste 'nieuwjaarsborrel' in Leeuwarden plaats. Ditmaal werden alle historisch geïnteresseerde Liwwadders vanaf 16.00 uur welkom geheten in het nieuwe cultureel centrum Neushoorn aan het Ruiterskwartier. Ondanks de barre weersomstandigheden was het gezellig druk.

12 januari 2016
In de naam van de vader: 20 januari t/m 5 februari
Theatervoorstelling over goochelaar en variété-historicus Ritsko van Vliet sr. (Leeuwarden 1924-2001) en zijn zoon Ritsko van Vliet jr.. GPTV heeft een item gemaakt over 'In de naam van de Vader' met Ritsko van Vliet jr. (zie onder). Ook treft u veel informatie aan op de gelijknamige facebookpagina, welke speciaal voor dit evement is aangemaakt. Lees ook het artikel van De goochelaar en zijn zoon van Kirsten van Santen in de Leeuwarder Courant van 9 januari jongstleden en de recensie In libben yn tsjinst fan de magy door Rynk Bosma in De Moanne van 26 januari jongstleden. Omrop Fryslân heeft voor deze gelegenheid een documentaire gemaakt over Ritsko van Vliet. Bekijk de trailer of de complete documentaire "De magy fan Ritsko van Vliet" die 31 januari wordt uitgezonden (13.00 uur op NPO 2 en 17.00 uur op Omrop Fryslân).

8 januari 2016
Eerste Liwwadder straatnaam gepresenteerd
Donderdag 7 januari 2016 is de eerste Liwwadder straatnaam gepresenteerd door wethouder Henk Deinum. De steeg tussen Chinees restaurant Kota Radja en de voormalige Rijkskweekschool aan het Groot Schavernek heeft de naam 'Kweekskoalsteeg' gekregen.

5 januari 2016
Nieuwjaarsborrel Historisch Leeuwarden
De gezelligste 'Nieuwjaarborrel' in Leeuwarden is zoals gebruikelijk op een onverwachte locatie. Ditmaal worden historisch geïnteresseerde Liwwadders welkom geheten in het nieuwe cultureel centrum Neushoorn.

24 december 2015
Leovardia nr. 49 verschenen
Deze week rolt de nieuwe Leovardia door de brievenbus. Het nummer is onder andere gevuld met artikelen over Benninga's Margarinefabrieken (bekend van Bebogeen), het bijzondere orgel van de Westerkerk en vier eeuwen Harmoniekwartier.

17 december 2015
HCL in ND Leven
In ND Leven, een uitgave van het Nederlands Dagblad, verscheen 16 december 2015 een artikel over Leeuwarden; "Klein Manhattan in het Noorden". Het gaat onder meer over de culturele een culinaire hoogtepunten die Leeuwarden bezit. Ook het Historisch Centrum Leeuwarden komt uitgebreid aan bod.

17 december 2015
Meer bezoekers HCL
Het HCL heeft samen met de Oldehove en het Pier Pander Museum een record aantal bezoekers getrokken. In 2015 telde het HCL ongeveer 25.000 bezoekers (in 2014: 17.660); de Oldehove ruim 26.500 (in 2014: 26.000) en het Pier Pander Museum 3080 (in 2014: 1670). De vergroting van het publieksbereik is vooral te danken aan de stijging van het aantal deelnemers aan HCL-activiteiten. Een flink aantal activiteiten werd georganiseerd ter gelegenheid van het Maria Louisejaar en 300 jaar stadhuis.

10 december 2015
Boek 'Pomologia' van J.H. Knoop opnieuw uitgegeven
Het baanbrekende werk van Johann Hermann Knoop, tuinman van Maria Louise, is door uitgeverij Bornmeer opnieuw uitgegeven.

1 december 2015
Basisschool De Princenhof winnaar van Wie is die Meu?
Groep 7 van de gereformeerde basisschool De Princenhof in Leeuwarden heeft de wedstrijd gewonnen van het onderwijsproject 'Wie is die Meu?' Aan dit project deden 42 groepen van de basisscholen in Leeuwarden mee. De leerlingen moesten een stadswandeling maken langs historische locaties uit de 18e eeuw. Hierbij voerden acteurs toneelstukjes op over de hofhouding van prinses Maria Louise. De opdracht was om de historische onjuistheden in de voorstellingen te ontdekken. 'Wie is die Meu?' werd in oktober gespeeld en is georganiseerd door Kunstkade, het HCL en Van Ravesteijn Theater & Events.
Op maandag 30 november brachten prinses Marijke Meu en stadhouder Johan Willem Friso de winnende schoolklas van De Princenhof een officieel bezoek. De hoogheden trakteerden op 'hofdametaartjes'.

30 november 2015
Interview met Douwe Keizer trekt veel publiek
Zondag 29 november werd Douwe Keizer als gast van de maandelijkse middagsalon geïnterviewd in het HCL. Aanleiding was de verschijning van zijn boek 'Er viel genoeg te beleven'.

23 november 2015
Historische Atlas van Leeuwarden gepresenteerd
Zondag 22 november is de door Meindert Schroor samengestelde Historisch Atlas van Leeuwarden gepresenteerd. De atlas laat de geografische ontwikkeling van Leeuwarden zien van de prehistorie tot heden.

18 november 2015
Middag over indo's in Leeuwarden druk bezocht
Zondag 15 november hebben Henk de Vries en Griselda Molemans verteld over de komst en integratie van Indische Nederlanders in Leeuwarden in de jaren ca. 1950-1970.

18 november 2015
Inventaris archief Idaarderadeel gepresenteerd
Zaterdag 14 november is er een middag georganiseerd over de voormalige gemeente Idaerderadiel, inmiddels onderdeel van de gemeente Leeuwarden. Er was onder andere een lezing van oud-wethouder Germ van Essen. Hij vertelde over zijn ervaringen als bestuurder van deze gemeente (yn syn memmetaal). Ook was er een presentatie van de inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Idaerderadiel. Met de totstandkoming van deze inventaris is de oude administratie van Idaerderadiel nu eindelijk goed toegankelijk voor historici en andere belangstellenden. Vanaf deze week is de inventaris ook digitaal beschikbaar (via de website van het HCL). Er is een vitrine met belangrijke stukken uit het archief te zien in het informatiecentrum (studiezaal) van het HCL.

11 november 2015
Tot 25 december: expositie 'J.H. Knoop. Tuinman van Maria Louise en verlicht allesweter'
In het kader van het Maria Louisejaar pakt het HCL uit met de tentoonstelling Johann Hermann Knoop (ca. 1700-1768). Verlicht allesweter en hovenier van prinses Maria Louise. Download hier de flyer over de tentoonstelling.

7 november 2015
Expositie Archeologie Harmonie- of Haniakwartier
Het Leeuwarder Harmonie- of Haniakwartier heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende metamorfose ondergaan. Waar eerst pakhuisjes en ruïnes het straatbeeld bepaalden, staat sinds kort het nieuwe popcentrum Neushoorn.

1 november 2015
300 jaar Stadhuis
Dit jaar bestaat het Stadhuis van Leeuwarden 300 jaar. Op 1 april 1715 legde de 3-jarige Willem Carel Hendrik Friso, prins van Oranje Nassau, de eerste steen van het Stadhuis aan het Raadhuisplein.
Het 300-jarige bestaan van deze parel van 18e-eeuwse bouwkunst is een goede gelegenheid om stil te staan bij de geschiedenis en de tegenwoordige functie en gebruikers van dit gebouw.
De centrale rol die het Stadhuis vervulde kwam goed naar voren tijdens de Open Monumentendag op 12 september j.l.. Ook konden huidige en oud-gebruikers tijdens een reünie van het Stadhuis op 31 oktober met elkaar kennis maken. Op 13 en 20 december staan er lezingen gepland mede ter gelegenheid van 300 jaar Stadhuis. Voor kinderen wordt een tekenwedstrijd gehouden.

31 oktober 2015
Reünie Stadhuis
Zaterdag 31 oktober werd er een reünie georganiseerd met huidige en voormalige gebruikers van het Stadhuis. Dit was een groot succes! Ook deed de gelegenheid zich voor een prachtige foto van alle aanwezige huidige en oud-gebruikers van het stadhuis te maken.

26 oktober 2015
Succesvolle Nacht van de Nacht
De elfde Nacht van de Nacht heeft een record aantal bezoekers getrokken. Bijna 2000 mensen, waaronder veel kinderen, namen deel aan een activiteit in Leeuwarden. De Oldehove was wederom het populairst met ongeveer 1200 bezoekers.

10 oktober 2015
Theatrale stadswandeling over Maria Louise voor Leeuwarder schoolkinderen
Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) organiseerde samen met Van Ravesteijn Theater & Events de theatrale stadswandeling ‘Wie is die Meu?’. Op maandag 5 en dinsdag 6 oktober liepen er ruim 1.100 leerlingen van groep 7 en 8 door de binnenstad, op zoek naar prinses Maria Louise en andere personages uit de achttiende eeuw.

10 oktober 2015
Oktober Kindermaand
Ook het HCL doet mee aan dit initiatief van Kunstkade e.a. met (kinder)activiteiten rond Marijke Meu, een rondleiding door onze schatkamer en de Nacht van de Nacht in de Oldehove. Zie ons activiteitenoverzicht voor meer informatie rondom deze activiteiten.

8 oktober 2015
Tekenwedstrijd voor Leeuwarders t/m 12 jaar
Dit jaar bestaat het stadhuis precies 300 jaar. Op 1 april 1715 legde de driejarige Willem Carel Hendrik Friso, prins van Oranje Nassau, de eerste steen van het stadhuis.

24 september 2015
Vernieuwde website www.allefriezen.nl online
Tijdens een deelnemersbijeenkomst van AlleFriezen in het Provinciehuis te Leeuwarden op woensdag 23 september heeft presentator Klaas Jansma met één muisklik de officiële aftrap gegeven voor het online gaan van een nieuwe versie van hét genealogisch platform van Friesland www.allefriezen.nl. De nieuwe versie van AlleFriezen kent een een geheel vernieuwde, zeer uitgebreide zoekzoekfunctionaliteit, waarbij op meerdere zoekvelden kan worden gefilterd.

10 september 2015
B&W 300 jaar terug in de tijd op Open Monumentendag
Open Monumentendag Leeuwarden heeft op zaterdag 12 september ruim 4000 bezoekers getrokken. Maar liefst 26 panden waren opengesteld voor publiek. Grote publiekstrekkers waren het stadhuis, het provinciehuis en het Eysingahuis. 

10 september 2015
Beiaardier Bernard Winsemius bespeelt carillion Stadhuis
Aanstaande zaterdag zal de landelijk bekende organist en beiaardier Bernard Winsemius ter gelegenheid van Open Monumentendag vanaf ongeveer 10.30 u. tot 11.15 u. op het carillon van het stadhuis een speciaal muzikaal programma ten gehore brengen. Winsemius was onder meer organist bij het kerkelijk huwelijk van prins Willem Alexander en Máxima Zorreguieta op 2 februari 2002 en tijdens de inhuldiging van koning Willem Alexander op 30 april 2013. Meer ...

10 september 2015
Eduard Janse, een gedreven amateur-filmer met passie voor zijn stad
De Leeuwarder filmer Eeltje Hendrikus Janssen (1936-2001),  Eduard Janse zoals hij zich doorgaans noemde, was vooral bekend door zijn vele kilometers film, die hij in jaren zeventig heeft geschoten van uiteenlopende gebeurtenissen in Leeuwarden. Zijn grootste interesse waren branden waarnaar hij, zo nodig midden in de nacht, uitrukte op zijn brommer.

31 augustus 2015
Bezoekersrecord Pier Pander Museum
Het Pier Pander Museum trok tijdens het UIT-festival op 30 augustus jongstleden een recordaantal bezoekers. Welgeteld 1188 passeerden de drempel van het tot 10  jaar geleden nog tamelijk onbekende museum. De bij het museum behorende Pier Pander Tempel kreeg daar bovenop nóg eens zo'n 250 bezoekers te verwerken. Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) werd door 462 belangstellenden met een bezoek vereerd.

28 augustus 2015
Opening gerenoveerde Oude Lombardsteeg
In een etalage van winkelcentrum Nieuw Zaailand draait op een scherm een presentatie van foto’s van het HCL m.b.t. de Oude Lombardsteeg e.o. Dit i.v.m. de opening op 27 augustus van het kunstwerk Passage de La Baleine, ontworpen door kunstenares Giny Vos uit Amsterdam. De renovatie van de Oude Lombardsteeg en de onthulling van dit kunstwerk betekent de afronding van het Project Nieuw Zaailand. Bekijk hier de presentatie.

19 augustus 2015
Foto-expositie ‘Dit is mijn plek, kinderen en hun lievelingsplek in Leeuwarden'
Geregeld krijgen fotografen van het Historisch Centrum Leeuwarden de opdracht om de fotocollectie van het HCL te verrijken en Leeuwarden en zijn bewoners (én bezoekers) vast te leggen en te tonen aan het publiek. Na de Leeuwarder fotografen Wim de Vries, Dolph Kessler, Gitte Brugman en Abe de Vries is het nu de beurt aan fotograaf Elske Riemersma. Vanaf 29 augustus is in het HCL haar fototentoonstelling ‘Dit is míjn plek, kinderen en hun lievelingsplek in Leeuwarden’  te zien.

13 augusus 2015
Onbekende afbeeldingen Wirdumerpoort ontdekt
Hans Zijlstra van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland deed begin deze week een geweldige ontdekking in de digitale beeldbank van het Statens Museum for Kunst in Kopenhagen. Hij ontdekte dat de Deense kunstenaar Martinus Rørbye in 1834 tijdens een artistieke reis door Europa ook Leeuwarden en Harlingen aandeed, alwaar hij o.a. tekeningen - dan wel voorstudies om later uit te werken - van respectievelijk de Leeuwarder Wirdumerpoort en de Harlinger Franekerpoort maakte.

14 augustus 2015
Collectie Dirk Swierstra naar HCL
De verzameling van de eind juni overleden Leeuwardenkenner Dirk Swierstra, wordt momenteel naar de depots van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) verhuisd. De tientallen strekkende meters grote collectie van prentbriefkaarten, foto’s, drukwerk, boeken en ander materiaal over Leeuwarden is nog maar voor een klein deel (digitaal) toegankelijk. Opmerkelijk zijn de circa 6500 prentbriefkaarten van Leeuwarden en een aantal negentiende-eeuwse foto’s.

7 augustus 2015
Aanvulling akten burgerlijke stand op website
Aan de digitalisering van de akten van de Burgerlijke Stand van Leeuwarden wordt continu gewerkt. Op gezette tijden worden de aanvullingen in een keer op de website geplaatst. De afgelopen week zijn beschikbaar gekomen: de geboorteakten t.e.m. 1914, de huwelijksakten t.e.m. 1939, en de overlijdensakten t.e.m. 1964.

4 augustus 2015
Historische Friesche Club krijgt een nieuw aanzien
De Friesche Club aan het Ruiterskwartier wordt tijdens de zomermaanden verbouwd. Er komt een nieuwe entree en de bar en keuken worden gemoderniseerd. Het historische meubilair blijft behouden. Het appartement wordt aangepast voor de nieuwe pachter. Biljarters en kegelaars kunnen begin augustus weer in hun club terecht.

4 augustus 2015
Snelle opmars stadskuier
De stadsrondleidingen door de Leeuwarder binnenstad nemen een grote vlucht. Het aanbod stijgt snel en duizenden bezoekers maken er gebruik van. Historische stadswandelingen beleven een sterke groei in Leeuwarden. Ze werden altijd al georganiseerd, maar zowel vraag als aanbod neemt de laatste jaren duidelijk toe.

22 juli 2015
Archeologen vinden schedels op bouwlocatie Werpsterhoek
Op de toekomstige plek van het nieuwe Van der Valkhotel, vlakbij de historische boerderij Bumastate, heeft de Archeodienst de afgelopen weken onderzoek verricht. Daarbij werden twee schedels gevonden, vermoedelijk uit de Romeinse tijd. Eén schedel lag in een kuil, de andere in een greppel. Overige menselijke botten zijn niet aangetroffen.

30 juni 2015
HCL-vrijwilliger Dirk Swierstra plotseling overleden
HCL-vrijwilliger en Leeuwardenkenner Dirk Swierstra (64) is zeer plotseling overleden. Onlangs nog werd hij geïnterviewd door LC-journalist Asing Walthaus, waarbij hij te kennen gaf zo'n 6500 door hem verzamelde ansichtkaarten van Leeuwarden en omgeving te willen inscannen. Alsof hij zijn voortijdig einde voelde naderen, plaatste hij al een vraagteken of hij deze klus nog bij leven zou weten te klaren.

23 juni 2015
Verslag Koninklijk bezoek ZKH Willem-Alexander in kader Maria Louise Jaar
Koning Willem-Alexander bracht zaterdag 20 juni een bezoek aan Leeuwarden: de plek waar 250 jaar geleden zijn voorouder Maria Louise van Hessen-Kassel overleed. In het kader van het Maria Louise Jaar onthulde hij een vorstelijke muurschildering.

18 juni 2015
Oudstrijders uitgenodigd tot bijwonen herdenking Slag bij Waterloo (1865)
Op zondag 18 juni 1865 werd overal in den lande de 50ste herdenking van de Slag bij Waterloo op grootscheepse wijze herdacht. Hoogtepunt vormde de nationale herdenking in Leiden, waarvoor alle nog in leven zijnde oudstrijders, die op enigerlei wijze betrokken waren geweest bij de veldtochten tussen 1813 en 1815, ter bijwoning werden uitgenodigd.

4 juni 2015
Koning Willem-Alexander komt 20 juni naar Leeuwarden in kader Maria Louise jaar
Koning Willem-Alexander brengt zaterdag 20 juni een bezoek aan Nassaustad Leeuwarden: de plek waar 250 jaar geleden zijn voorouder Maria Louise van Hessen-Kassel overleed. In het kader van het Maria Louise Jaar onthult hij een vorstelijke muurschildering. Later die middag reikt hij de Gouden Zweep (de Gouden Swipe) uit aan de winnaar van de traditionele harddraverij op het Wilhelminaplein.

1 juni 2015
Leeuwarden aangeprezen in Libelle
In de bijlage 'culinair' in de nieuwste Libelle staat een wandelroute met een aantal tips. Eén van de aanbevolen stopplaatsen is het HCL met de wervende tekst: 'Veel te doen'.

1 juni 2015
Expositie Pieter Pander in Pier Pander Museum
Deze zomer presenteert het Pier Pander Museum een expositie met werken van de schilder Pieter Pander. Pieter Pander wordt in 1962 in het Friese Garyp geboren. Hij volgt zijn opleiding van 1981 tot 1982 aan de Academie Vredeman de Vries in Leeuwarden en daarna tot 1987 aan Kunstacademie Minerva in Groningen. Daar is een van zijn belangrijkste leermeesters Matthijs Röling. Mede onder diens invloed ontstond in de drie noordelijke provincies eind 20ste eeuw het Noordelijk Realisme. Pieter Pander is een van de bekendste vertegenwoordigers van deze stroming. 

18 mei 2015
Museum Jeugd Universiteit in teken Oldehove
Zondag bezocht een groep van zo’n 60 kinderen en begeleiders de Oldehove. Veel vrolijke en geïnteresseerde jeugdigen stonden te trappelen om de Oldehove te beklimmen en dat leverde niet alleen mooie uitzichten en veel gezelligheid op, maar ook nog een heus diploma! Erwin Boers gaf voorafgaand aan dit bezoek een ‘college’ over de geschiedenis van de toren. Dit ‘college’ werd georganiseerd door Fries Museum en Tresoar in samenwerking met het HCL.

13 mei 2015
Planting Vrijheidsboom
Nadat Burgemeester Crone een inleidend woord had gesproken, hebben enkele zeer kranige Canadese veteranen op 4 mei een vredesboom - een esdoorn - geplant in het plantsoen voor het Historisch Centrum Leeuwarden aan de Groeneweg. Het esdoornblad, de Maple Leaf, is het nationale symbool van Canada.

6 mei 2015
Verslag archeologische fietstocht op 2 mei 2015
Lize Noorda ging op zaterdag 2 mei voor de landelijke'Romeinenweek' op pad in Friesland. Een gekke plaats voor Romeinse geschiedenis? Helemaal niet! De invloed van de Romeinen reikte ver voorbij de grens van het Romeinse Rijk, zo blijkt uit deze historische fietstocht.

30 april 2015
Deuren naar de Vrijheid
Ruim tweeduizend basisschoolleerlingen in Leeuwarden hebben in het kader van ‘70 jier frij’ het kunstwerk Deuren naar de Vrijheid gemaakt. Het werk is op 4 en 5 mei te bewonderen op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Via het HCL kregen de leerlingen door een smartphonewandeling een beeld van de Tweede Wereldoorlog in de stad.

26 april 2015
Leeuwarders in gesprek: Emmy Verheij
Eens in de maand worden er in het HCL spraakmakende gasten geïnterviewd over hun band met Leeuwarden en onderwerpen uit het (recente) Leeuwarder verleden. Ook het publiek mag mee praten tijdens deze middagsalon. Gast deze middag is violiste Emmy Verheij die onlangs haar actieve carrière beëindigde.

24 april 2015
Leovardia na 15 jaar in nieuw jasje
Drie maal per jaar valt de Leovardia op deurmatten over de hele wereld. Van Spanje tot Amerika en Australië. Na 15 jaar werd het hoog tijd voor een nieuwe vormgeving. Voortaan verschijnt Leovardia in full colour en ook anderszins 'opgefrist'. 

22 april 2015
Expositie Knoop e.a. activiteiten in teken Maria Louise
Op donderdag 9 april is het precies 250 jaar geleden dat  Maria Louise van Hessen-Kassel overleed op het Princessehof in Leeuwarden. Dit feit wordt in 2015 uitgebreid herdacht, met in het HCL onder meer een tentoonstelling over haar hovenier J.H. Knoop. Nog altijd spreekt haar verhaal tot de verbeelding: de jonge weduwe die uitgroeit tot de lieveling van het Friese volk, tot stammoeder van ons koningshuis, zelfs van Europa.

16 april 2015
Schenker WO II dagboek ontmoet Leeuwarder schoolkinderen
Donderdag 16 april was een bijzondere dag voor groep 8a en juf Carla van OBS Wynwizer uit Leeuwarden. De leerlingen ontmoetten Hans Meindersma, de zoon van Adri die tijdens de Tweede Wereldoorlog een dagboek bij heeft gehouden.

15 april 2015
Tentoonstelling Leeuwarden '40-'45
Op 15 april 2015 is het precies 70 jaar geleden dat de Canadese bevrijders Leeuwarden binnentrokken. Er kwam een einde aan vijf bezettingsjaren die van blijvende invloed zijn geweest op de Friese hoofdstad. Bij W-Books verschijnt die dag een boek met aangrijpende foto’s uit de oorlogsjaren, samengesteld door Leendert Plaisier en Gerk Koopmans.

15 april 2015
WO II Smartphonewandeling voor Leeuwarder basisscholen
Op 15 april wordt herdacht dat Leeuwarden zeventig jaar geleden werd bevrijd. Daarom heeft het HCL een smartphonewandeling ontwikkeld, waaraan op dit moment alle basisscholen in de gemeente Leeuwarden deelnemen. De wandeling voert leerlingen uit groep 7 en 8 langs sporen van de jaren 1940-1945 in Leeuwarden.

13 april 2015
Nieuwe expositie: 'J.H. Knoop. Tuinman van Maria Louise en verlicht allesweter'
Dit jaar is het 250 jaar geleden dat prinses Maria Louise van Hessen-Kassel in Leeuwarden overleed. Vanaf 9 april organiseren culturele instellingen en anderen gedurende enkele maanden van dit Maria Louisejaar tal van activiteiten waarin de destijds zeer geliefde Maria Louise en de stadhouderlijke familie centraal staan.

12 april 2015
24 april 'Dag van de Brief' in De Harmonie
De brief en het bewaren van brieven staan op 24 april a.s. in de schijnwerpers tijdens de Dag van de Brief in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden.

10 april 2015
Foto-impressie opening Maria Louisejaar

8 april 2015
Nieuw seizoen voor Oldehove
Vanaf vorige week is de Oldehove uit de winterstand. De lift en de multimediale presentatie zijn weer operationeel gemaakt en klaar voor het publiek. Het team van vrijwillige torenwachters is wat uitgebreid, zodat de toren tot en met oktober zeven middagen per week open kan.

8 april 2015
Open historische stadswandelingen op zondagmiddag
Vanaf 12 april verzorgt het HCL iedere zondagmiddag (buiten de feestdagen!) een ‘open’ historische stadswandeling met gids. Daarnaast worden voortaan meer thematische wandelingen met gids aangeboden. Binnenkort zullen er nóg meer stadswandelingen in boekvorm of digitaal worden aangeboden. Er wordt een sterk toegenomen behoefte geconstateerd aan dergelijke producten.

27 maart 2015
Genieten op drie terpen: op pad met een Liwwadder
‘Genieten op drie terpen’ luidt de kop van het lifestyle katern Pluspunt van het Reformatorisch Dagblad van afgelopen zaterdag 21 maart. Hierin wordt  een stadswandeling onder leiding van een deskundige gids - eventueel te boeken via het Historisch Centrum Leeuwarden - aanbevolen om in korte tijd veel leuke en interessante feitjes van een stad te weten te komen.

24 maart 2015
Liwwadderdag in teken 100-jarige Hollanderwijk
De Liwwadderdag wordt dit jaar gehouden op zondag 12 april tussen 14.00 en 18.00 uur. Traditiegetrouw gebeurt dat in Zalen Schaaf, aan de Breedstraat  in Leeuwarden, dat tegenwoordig als Schaaf City Theater door het leven gaat. Download hier de flyer!

20 maart 2015
Twee aquarellen Sjoerd Andringa ontdekt
Het ene kunstwerk  laat Canadese tanks zien aan de Groninger straatweg in Leeuwarden en het andere biedt een zicht op de Bonifatiustoren en is gemaakt rond 15 april – Leeuwarder Bevrijdingsdag - vanaf De Kelders.

16 maart 2015
Fotograaf zoekt lievelingsspeelplek kinderen
Fotograaf Elske Riemersma is op zoek naar kinderen in de leeftijd van 9 tot 11 jaar die willen vertellen over hun lievelings(speel)plek in Leeuwarden en zich daar willen laten fotograferen. De portretten en bijbehorende verhalen worden vanaf eind augustus geëxposeerd in het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) en draagt de naam 'Dit is mijn plek - kinderen in Leeuwarden'.

5 maart 2016
250 leerkrachten in HCL
Woensdag 4 maart verzorgde het Historisch Centrum Leeuwarden een programma voor alle leerkrachten van het protestants christelijk basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. De leerkrachten hadden een studiedag in de Harmonie en één van de programma onderdelen was de geschiedenis van de Friese hoofdstad.

27 februari 2015
Friese Food Tour doet HCL aan
De Friese Food Tour is een culinaire reis die wandelaars door het Leeuwarder stadshart  leidt en ze laat kennismaken met typisch Friese lekkernijen. De tour gaat langs topmonumenten, museale instellingen en bijzondere winkels in Leeuwarden. Het HCL is één van de deelnemende instellingen aan de Friese Food Tour.

27 februari 2015
Vernieuwde Schatkamer in gebruik genomen
Dinsdag 24 februari werd na maanden van herinrichting de schatkamer, het showdepot onder het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), weer geopend  voor het publiek. De schatkamer toont opmerkelijke voorwerpen en documenten die men anders nooit te zien krijgt.

26 februari 2015
Leeuwarders in Gesprek
Eens in de maand worden er in het HCL spraakmakende gasten geïnterviewd over hun band met Leeuwarden en onderwerpen uit het (recente) Leeuwarder verleden, waarbij ook het publiek mee mag mee praten. Eerste gast op 1 februari was Peter den Oudsten, de nieuwe burgemeester van Groningen, die door HCL-directeur Geart de Vries werd geïnterviewd.

19 februari 2015
Hanneke Hofman winnaar Liwwadder Diktee
Op zaterdagmiddag 14 februari werd in Cafe De Ossekop het Liwwadder Diktee gehouden (initiatief HCL en Aed Levwerd). Ruim twintig cursisten, kenners en pommeranten namen het tegenelkaar op. De jongste cursist, Hanneke Hofman, won het dictee met 7 fouten.

20 januari 2015
Onze mooie stad staat in de top 10 van mooiste steden trips!
Als liefhebber van historische binnensteden, imponerende kathedralen, middeleeuwse kastelen en een gezellig uitgaansleven hoef je helemaal niet per se naar Parijs, Londen, Berlijn of Barcelona. Ook binnen de landsgrenzen liggen steden die aan bovenstaande criteria voldoen. Nederland heeft natuurlijk veel meer te bieden dan alleen Amsterdam alleen, in Nederland liggen namelijk een aantal prachtige steden. Een stedentrip binnen Nederland is een kleine moeite en vaak zeer de moeite waard.

19 januari 2015
Gezellige drukte op Nieuwjaarstreffen Historisch Leeuwarden
Op 16 januari jongstleden vond weer de gezelligste 'Nieuwjaarborrel' in Leeuwarden - zoals gebruikelijk op een onverwachte locatie - plaats. Ditmaal werden alle historisch geïnteresseerde Liwwadders vanaf 16.00 u. welkom geheten in het Oude Landbouwcentrum aan de Tesselschadestraat 7.

10 januari 2015
Dubbeltentoonstelling werk Sjoerd Andringa geopend
Vanaf 11 januari is voor het eerst een selectie te zien zijn van het teken- en schilderwerk van fotograaf Sjoerd Andringa. De werken worden getoond op een dubbeltentoonstelling in Tresoar (het Friese werk) en het Historisch Centrum Leeuwarden (het Leeuwarder werk).

6 januari 2015
HCL weer meer publieksbereik
Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) heeft samen met de Oldehove en het Pier Pander Museum een record aantal bezoekers getrokken. In 2014 telde het HCL 17.675 bezoekers; de Oldehove ruim 26.000 en het Pier Pander Museum 1670. De vergroting van het publieksbereik is vooral te danken aan de stijging van het aantal bezoeken aan de Oldehove.

5 december 2014
Inzamelactie fotomateriaal WO-II geprolongeerd
Volgend jaar april brengt W|Books in samenwerking met het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) en Fries Verzetsmuseum het fotoboek Leeuwarden 40-45 uit, samengesteld en geschreven door Gerk Koopmans en Leendert Plaisier.

5 december 2014
Leeuwarden en HCL in Magazine SPOOR
In het nieuwste nummer van het blad SPOOR van de NS staat deze keer een lovend artikel over Leeuwarden en het HCL. De SPOOR-reporters beschrijven hun route door de "schilderachtige binnenstad" langs de vele bezienswaardigheden, de musea en de leuke winkels.

4 december 2014
Vondst massa koeienschedels hoek Groeneweg-Schoenmakersperk
Archeologen hebben bij het Leeuwarder Sint-Anthonygasthuis een groot aantal historische vondsten gedaan. Eeuwenlang stond hier een leerlooierij. Archeoloog Ruud Nillesen werpt de ene na de andere runderhoorn door de lucht. Onderzoekers van Archeodienst hebben al honderden koeienkoppen gevonden langs de Leeuwarder Groeneweg. Meer hierover in de Leeuwarder Courant van 4 december 2014 en onder de knop Archeologie op de homepage.

2 december 2014
Boekpresentatie ‘Highlights Leeuwarden’
Op vrijdag 28 november presenteerde het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) in de A-vleugel van de Blokhuispoort Een wandeling langs highlights in de monumentale binnenstad en de Engelse versie Highlights of Leeuwarden.

29 november 2014
Belangrijke rol HCL in Explore the North
Stadsmythen en andere sterke verhalen staan centraal tijdens festival Explore the North op 28 en 29 november. Gidsen van het HCL verzorgen een aantal wandelingen door de binnenstad. Op 17 november werd een 'previewwandeling' voor de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad verzorgd.

28 november 2014
Jubileumboek 50 jaar SC CAMBUUR verschenen
In samenwerking met het HCL is het officiële jubileumboek over 50 jaar SC Cambuur verschenen. '50 JAAR SC CAMBUUR' is deel 7 in de monumentale clubboekenreeks ‘De Eredivisie Bibliotheek’.

7 november 2014
Bezoek de tentoonstelling 'Groeten uit Leeuwarden'
Groeten uit Leeuwarden’  is een samenwerkingsproject van HCL en uitgeverij De Kleine Uil, die eerder ook ‘Groeten uit Groningen’  uitgaf. In navolging van deze succesvolle publicatie is nu een verrassend fotoboek over Leeuwarden verschenen met foto’s van fotografencollectief PS.

1 november 2014
Stadsgids William Lord wint Leeuwarder Historische Quiz
Afgelopen vrijdagavond werd in de Raadszaal van het Stadhuis de Leeuwarder Historische Quiz gehouden. Onder grote publieke belangstelling werd er gestreden o.l.v. Asing Walthaus en Jantien de Boer. Winnaar werd William Lord die uit handen van juryvoorzitter Pieter de Groot de eerste prijs ontving.

29 oktober 2014
Historische muurschildering en plavuizen in panden Sint Anthony Gasthuis
Begin oktober 2014 heeft de eerste oplevering plaatsgevonden van de acht huizen die het Sint Anthony Gasthuis heeft laten renoveren. Het gaat om zeven panden aan de Grote Kerkstraat en één aan de Pijlsteeg. Wie nu door de Grote Kerkstraat komt ziet een prachtige gevelwand met een historisch verantwoorde uitstraling, terwijl de huizen van binnen van onder tot boven volledig zijn vernieuwd en aangepast aan de eisen van nu.

25 oktober 2014
HCL in landelijke top 5 'Stuk van het Jaar'
De uitslag van de verkiezing van het mooiste, meest bijzondere of ludieke archiefstuk uit de Nederlandse collecties is inmiddels bekend. Het HCL is geëindigd op een niet onverdienstelijke vijfde plaats vlak na Westfries Archief (4), Gemeentearchief Schiedam (3), Gemeentearchief Kampen (2) en Tresoar (1). In totaal streden dit jaar 49 archiefinstelingen om de eer. Door het HCL was het extract van de overlijdensakte van Margaretha Geertruida Zelle oftewel Mata Hari (1876-1917) genomineerd. De welgemeende felicitaties gaan hierbij uit naar directie en medewerkers van Tresoar met het behalen van de eerste plaats met hun winnende inzending. Ook willen de medewerkers van het Historisch Centrum Leeuwarders alle (virtuele) bezoekers van haar website en het informatiecentrum op deze plaats bedanken voor het uitbrengen van hun stem, zoals ook alle vrienden op de 'social media' die op deze wijze hun warme steun hebben betuigd.

24 oktober 2014
25.000e bezoeker van de Oldehove te Leeuwarden
Op (vrijdagmiddag) 24 oktober kon de 25.000e bezoeker welkom worden geheten in de Oldehove. De gelukkige was Veronica van Valkenhoef uit Driebergen. Zij bezocht haar broer in Leeuwarden.

15 oktober 2014
Voorronde Leeuwarder Historische Quiz afgesloten
Op 31 oktober wordt in de Leeuwarder raadszaal de Leeuwarder Geschiedenisquiz gehouden, georganiseerd door het Historisch Centrum Leeuwarden, Historische Vereniging 'Aed Levwerd', Stichting 'De Ossekop' en de Leeuwarder Courant. De winnaars van de voorronde zijn inmiddels bekend. Lees de uitslag en de de goede antwoorden in de Leeuwarder Courant van 21 oktober 2014.

8 oktober 2014
App met culturele wandelingen van HCL en Aed Levwerd
Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) en de Historische Vereniging Aed Levwerd lanceerden op 10 oktober jongstleden, tijdens het Nationale Museum Congres te Leeuwarden, culturele wandelingen door het centrum van Leeuwarden voor toeristen en andere belangstellenden. Uniek aan de tours is dat deze als apps gratis zijn te downloaden op iedere tablet of smartphone.

30 september 2014
Bevolkingsregisters Boarnsterhim online beschikbaar
Op 3 oktober a.s. zal AlleFriezen.nl tijdens een bijeenkomst met vrijwilligers in het Historisch Centrum Leeuwarden de historische bevolkingsregisters van de gemeenten Idaarderadeel, Rauwerderhem en Utingeradeel online zetten.

24 september 2014
HCL nomineert overlijdensextract Mata Hari als 'Stuk van het Jaar'
Welk stuk is het mooiste, meest bijzondere of ludieke archiefstuk uit de Nederlandse collecties? Het HCL hoopt in elk geval dat het extract van de overlijdensakte van Margaretha Geertruida Zelle oftewel Mata Hari (1876-1917) als winnaar uit de bus komt.

18 september 2014
Wandelgids 'Voetstappen in Oud-Oost'
In de reeks gedrukte Leeuwarder stadswandelingen is recentelijk het 17de deeltje 'Voetstappen door Oud-Oost: Tjerk Hiddes en Cambuursterhoek' verschenen. Het gidsje maakt de opmerkzame wandelaar deelgenoot van allerlei wetenswaardigheden in een deel van de stadswijk welke doorgaans wordt aangeduid als 'Oud-Oost'. Het merendeel van de teksten is geschreven door Walter Kromhout. Het officiële eerste exemplaar is op 25 september tijdens een avond van het wijkpanel in het Cambuurstadion overhandigd aan wethouder Henk Deinum, net als zijn collega Ekhart oud bewoner van Oud-Oost.

16 september 2014
Open Monumentendag 'Nieuwe Dorpen' sfeerrijk en gezellig druk
Dankzij unieke, normaal gesloten dorpsmonumenten/woonhuizen/eeuwenoude boerderijen en bedrijven zoals een oude jachtwerf en een 19e eeuwse houtzagerij, kon de jaarlijkse Open Monumentendag in Leeuwarden worden aangemerkt als zeer bijzonder, gezellig en sfeerrijk.

4 september 2014
Bezoekersrecord voor de Oldehove
De Oldehove heeft zondag 31 augustus het grootste aantal bezoekers ooit op een dag getrokken. Er kwamen zo’n 1600 mensen naar de scheve toren, die ter gelegenheid van de Uitmarkt gratis entree bood. Het bezoekersaantal van de Oldehove is dit jaar al opgelopen tot ver boven de 18.000.
Vanwege UIT waren er veel activiteiten in en rond het zestiende-eeuwse gebouw.

9 augustus 20114
Fototentoonstelling Lviv, stad van paradoxen
In de herfst van 2012 bracht documentair fotograaf Dolph Kessler een eerste bezoek aan Lviv, een stad in het westen van Oekraïne. Lviv is één van de mooiste steden van Europa. De historische binnenstad staat sinds 1998 op de Werelderfgoed lijst van de UNESCO. Maar Lviv lag ook jarenlang verstopt achter het IJzeren Gordijn in Oekraïne, één van de landen waarbij de Midden-Europese cultuur systematisch is verwoest en waar Stalin en Hitler vrij spel kregen.

5 augustus 2014
Zaterdag 13 september Open Monumentendag
Het thema is dit jaar ‘Monumenten in de nieuwe dorpen’. Zaterdag zijn tussen 10.00 en 17.00 uur ongeveer 20 monumenten in Wergea, Warstiens, Idaerd, Reduzum, Friens, Aegum, Jirnsum, Warten en Grou open voor publiek.

25 juli 2014
Cultuurhistorische Boottocht zondag 14 september a.s.
Aed Levwerd, HCL, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân organiseren met anderen een cultuurhistorische boottocht. Dit keer blijven we vooral binnen de grenzen van de voormalige gemeente Boarnsterhim, met een uitstapje naar De Fryske Marren.

1 juli 2014
Nieuw: virtuele rondleiding dorpskerk Huizum
De Dorpskerk Huizum beschikt nu als eerste van de ‘Alde Fryske Tsjerken’ over een 360-graden opname van de buitenkant en van het interieur. Deze virtuele rondleiding door het oudste monument van de stad is te bekijken op
http://360gradenpanoramafotomaken.nl/virtuele-rondleiding-dorpskerk-huizum/

22 juni 2014
'Leeuwarden, een vergeten hoofdstad'
De vergeten hoofdstad, de minst Friese van de elf steden – het is niks met ons, en het zal ook nooit wat worden, dachten inwoners van Leeuwarden lang.
Dat lijkt voorbij. Op zoek naar de ziel van het ‘Pisa van het Noorden’.

11 juni 2014
Na 6 jaar afscheid van vertrouwde HCL-website
Sinds het Historisch Centrum Leeuwarden in 1999 - toen nog Gemeentearchief geheten - een eigen website lanceerde, is ons instituut inmiddels toe aan de vijfde - geheel herziene - vormgeving. Helaas hebben we daarmee ook afscheid moeten nemen van directie en medewerkers van het bedrijf IT-Works, waarmee we altijd in een zeer hartelijke sfeer hebben mogen samenwerken en waarbij de lijntjes altijd kort konden blijven. Waarvoor onze dank. We zullen dit ongetwijfeld gaan missen.

5 juni 2014
Expositie '50 jaar Cambuur' in het Cambuur Stadion
Na nog even te hebben nagenoten van het grandioze Halve Eeuwfeest, is SC Cambuur inmiddels alweer toe aan het volgende hoogtepunt rond de viering van het 50-jarig jubileum. Van 4 t/m 21 juni wordt het Cambuur Stadion namelijk omgedoopt tot een heus ‘Cambuur Museum’. Gedurende deze weken is dan in het stadion de expositie ’50 jaar Cambuur’ te bewonderen.

1 juni 2014
Een jongetje op een schip
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de Friese beeldhouwer Pier Pander in Drachten werd geboren. In het kader van dit jubileum werd de autobiografie die Pander in 1909 schreef, in boekvorm uitgegeven. Prof. dr. Marcel Broersma schreef de inleiding. Eerder schreef hij de biografie Pier Pander. Zoektocht naar zuiverheid.

26 mei 2014
Leeuwarden Boek gepresenteerd
Op zaterdag 24 mei vond bij Boekhandel Van de Velde de presentatie plaats van Het Leeuwarden Boek, geschreven door Pieter de Groot en uitgegeven door WBOOKS. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de heer drs. Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden. Het boek is - behalve in de reguliere boekhandel - ook te koop in de winkel van het Historisch Centrum Leeuwarden. De prijs is € 14,95. Lees ook de column van de schrijver zelf in de Leeuwarder Courant van 24 mei 2014 jongstleden.

23 mei 2014
Lezing en presentatie autobiografie Pier Pander in HCL
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de Friese beeldhouwer Pier Pander in Drachten werd geboren. In het kader van dit jubileum wordt de autobiografie die Pander in 1909 schreef, in boekvorm uitgegeven. Prof. dr. Marcel Broersma schreef de inleiding. Eerder schreef hij de biografie Pier Pander. Zoektocht naar zuiverheid. De autobiografie, met de titel Een jongetje op een schip, beschrijft o.a. Panders jeugd op het binnenvaartscheepje van zijn ouders. Op zondag 1 juni om 14.00 uur vindt in het Historisch Centrum Leeuwarden de boekpresentatie plaats met een korte lezing door Marcel Broersma.

20 mei 2014
Tentoonstelling beeldhouwer Fré Jeltsema (1879-1971)
De tentoonstelling Fré Jeltsema (1879-1971) beeldhouwer. Leerling van Pier Pander vertelt het verhaal van een veelzijdig kunstenaar met een bijzondere levensloop. Er zijn nog maar weinig mensen die de naam Fré Jeltsema nu nog kennen. Net als Pander was Fré een getalenteerd en succesvol kunstenaar die na zijn dood in de vergetelheid is geraakt. Pander en Jeltsema deelden een liefde voor de klassieke kunst, een keuze die in een tijd waarin het expressionisme hoogtij vierde niet altijd werd gewaardeerd. Fré genoot in zijn jonge jaren een brede opleiding op het gebied van beeldhouwen, penningontwerp,  schilderen en tekenen.

19 mei 2014
HCL verwerft collectie Fenno Schoustra
Afgelopen week is het belangrijkste deel van de collectie van Fenno Schoustra  (1924-2012) overgedragen aan het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL).  Het gaat om een rijke verzameling met foto’s over Leeuwarden en een grote collectie documentatiemateriaal. Schoustra is vooral bekend geworden door de uitgave van ‘t Kleine Krantsje, ‘een krantje voor Leeuwarden en de wijde wereld eromheen’. Hierin kon hij zijn grote kennis over Leeuwarden en de liefde voor de stad kwijt. Ook Omrop Fryslân besteedde op vrijdag 16 mei j.l. aandacht aan de overdracht van de collectie in het programma Hjoed.

29 april 2014
Publieksruimten HCL via Google-Streetview digitaal te verkennen!
Bekijk op Google-Streetview de cyclorama-afbeeldingen van het interieur van het Historisch Centrum Leeuwarden en dwaal digitaal door publieksruimten, depots en schatkamer! De opnamen hebben een aantal weken geleden plaatsgevonden. Je kunt zóver inzoomen dat je teksten aan de muur in de tentoonstellingsruimten en titels van nadere toegangen in boekenkasten op het informatiecentrum kunt lezen. Meer ...

22 april 2014
Onderwijsprogramma Gouden Eeuw in Friesland
Isabelle Diks, wethouder Monumenten van de gemeente Leeuwarden, ontving vandaag (of dinsdag 15 april) op het Stadhuis de leerlingen van HAVO-4 van Comenius Mariënburg, die samen met hun docent geschiedenis Hanneke Hofman en docent Miljenko Braam een (door het HCL uitgezette) stadswandeling door 'Leeuwarden in de Gouden Eeuw' maakten. Na een korte toelichting en het uitdelen van flyers in het Liwwadders, Fries en Nederlands gaf wethouder Diks het officiële startsein voor de verhalenwedstrijd van Aed Levwerd.

15 april 2014
Verhalenwedstrijd Aed Levwerd officieel van start!
Isabelle Diks, wethouder Monumenten van de gemeente Leeuwarden, ontving vandaag (of dinsdag 15 april) op het Stadhuis de leerlingen van HAVO-4 van Comenius Mariënburg, die samen met hun docent geschiedenis Hanneke Hofman en docent Miljenko Braam een (door het HCL uitgezette) stadswandeling door 'Leeuwarden in de Gouden Eeuw' maakten.

7 april 2014
Beeldmateriaal ‘Nieuw Zaailand’ naar HCL
Donderdag 27 maart heeft Heit & Mem Media al hun beeldmateriaal van het project ‘Nieuw Zaailand’ overgedragen aan wethouder Henk Deinum en directeur Geart de Vries van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL).

7 april 2014
Nieuwe website Oldehove online
Op zaterdag 5 april, tijdens het museumweekeinde, is de Oldehove weer opengesteld voor het publiek.  Die dag werd ook een splinternieuwe website gelanceerd met alle informatie over hét stadssymbool van Leeuwarden. Speciaal voor de buitenlandse toeristen en met het oog op Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 staan allerlei gegevens en weetjes over de scheve toren op de website ook in het Engels en Duits vermeld. Op zaterdag werd tevens een Duitstalige folder gepresenteerd (naast de reeds bestaande Engelstalige en Nederlandstalige).

4 april 2014
Fototentoonstelling Charles Gombault
Vanaf april is in het HCL de expositie Leeuwarden tussen beide Wereldoorlogen te zien van foto's van Charles Gombault (1880-1961). Gombault was van 1925 tot 1942 fotograaf bij de Hepkema-bladen waar ook het Leeuwarder Nieuwsblad onder viel. Hij legde de Friese hoofdstad vast op duizenden glasnegatieven. Een echte nieuwsfotograaf is Gombault nooit geweest, maar wie een beeld wil krijgen van het vooroorlogse Leeuwarden kan niet om zijn foto's heen. De fotograaf, die in Wenen geboren werd, raakte in de Tweede Wereldoorlog in de ban van het nationaalsocialisme en leverde foto's aan Duitsgezinde bladen als Noorderland, Hamer en It Fryske Folk.

4 april 2014
Facelift permanente expositie 'Verhaal van Leeuwarden'
De vaste expositie ‘Het verhaal van Leeuwarden' heeft een aanzienlijke facelift ondergaan. De belangrijkste aanvulling betreft ‘Leeuwarden op de kaart'. Dit onderdeel bestaat uit een tafel met touchscreen waarbij de bezoeker zelf actief kan zoeken in de Leeuwarder geschiedenis aan de hand van een aantal thema's en stadsplattegronden. Bij ‘Leeuwarden op de kaart' hoort ook een website. De tentoonstellingsruimte is eveneens voorzien van een semipermanente portrettengalerij van bekende en onbekende Liwwadders.

28 maart 2014
Op 5 en 6 april a.s. is het weer Museumweekend
Zaterdag 5 en zondag 6 april is het museumweekend. Ook het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) doet weer mee. In het HCL zijn dan verschillende nieuwe exposities en presentaties te zien. Tevens is er gratis toegang tot het Pier Pander Museum. Een belangrijk onderdeel van het programma is de seizoensopening van de Oldehove. Vanaf 4 april zijn de foto’s die in 2013 zijn ingestuurd ter gelegenheid van de fotowedstrijd te zien op de nieuwe website. De foto’s zijn op 5 en 6 april in digitale vorm ook te zien in de Hendrik ten Hoevezaal van het HCL. Alle bezoekers van het HCL ontvangen een presentje.

27 maart 2014
Sluiting HCL rond de feestdagen in april 
Het Historisch Centrum Leeuwarden is gesloten op Goede Vrijdag 18 april,  zaterdag 19 april en de beide Paasdagen 20 en 21 april. Ook op Koningsdag 26 april houden wij de deur gesloten. 

4 maart 2014
Oproep Leeuwarder kunstenaars
De gemeente Leeuwarden gaat een deel van haar kunstverzameling afstoten. Het betreft hoofdzakelijk kunst die in het kader van de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) is gemaakt. Bij dit traject worden de betreffende kunstenaars nauw betrokken. Zij krijgen de mogelijkheid werk terug te nemen. Het overgrote deel van de betrokken kunstenaars is inmiddels op de hoogte gesteld. Naar een aantal kunstenaars (of hun erven) is de gemeente nog op zoek.

3 maart 2014
Afbeeldingen Huizumer dorpskerk gezocht
Eind 2013 is de Dorpskerk Huizum, het oudste monument van de stad Leeuwarden, door de PKN overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Er is een Plaatselijke Commissie gevormd die gaat zorgen voor de hergeboorte van de kerk via de organisatie van allerlei culturele activiteiten (lezingen, concerten, exposities etc) en verhuur ten behoeve van rouw- en trouwdiensten, herdenkingen en andere bijeenkomsten. Zij wil graag de openingsexpositie aan de historie van de kerk zelf wijden. Het is de bedoeling deze te laten plaatsvinden tijdens Tsjerkepaad van juli tot en met september 2014.  Daarom is de organisatie op zoek naar afbeeldingen die aan de Dorpskerk Huizum gewijd zijn: schilderijen, etsen, tekeningen, bijzondere foto's etc.

14 februari 2014
Help pake en beppe de vakantie door
In de voorjaarsvakantie organiseert Museumfederatie Fryslân samen met de Friese musea en archieven de 13e editie van ‘Help Pake & Beppe de vakantie door'. Van dinsdag 25 februari tot en met vrijdag 28 februari worden er volop leuke en leerzame activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar hebben gratis toegang, op vertoon van een pake of beppe (of andere volwassene). Een overzicht van alle activiteiten en de 33 deelnemende culturele instellingen is te vinden op de website: www.helppakedevakantiedoor.nl. 

7 februari 2014
Website Historisch Centrum Leeuwarden ondergaat metamorfose
Deze website ondergaat binnen enkele weken een drastische upgrade. De belangrijkste aanpassing wordt de zoekfunctionaliteit. Middels één zoekvenster zullen website, archiefinventarissen en de meeste interne databases kunnen worden doorzocht. Mogelijk kan op termijn ook in externe gegevensbestanden worden gezocht. Daarnaast worden beeldbank, viewer voor kranten, raadsverslagen en tijdschriften in de vernieuwde website geïntegreerd. De site krijgt een in de archiefwereld  gebruikelijker structuur en een dynamischer uiterlijk. Qua vormgeving zal de website aansluiten bij die van de Gemeente Leeuwarden. Als voorbeeld met betrekking tot de zoekfunctionaliteit kan een kijkje worden genomen op website van onze collega's van het Regionaal Archief Alkmaar.

3 februari 2014
Particuliere archieven wat doen we ermee?
Elke vereniging of stichting en ieder bedrijf vormt archief. Soms krijgt het eigen archief niet de aandacht die het verdient en gaat belangrijke informatie voor het nageslacht verloren. Ook voor particuliere instellingen en verenigingen bestaan richtlijnen over wat eigenlijk bewaard zou moeten worden. Wij kunnen ons voorstellen dat niet iedere vereniging of stichting beschikt over een adequate ruimte om de archieven tot in lengte van jaren te bewaren. Als Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)willen wij u dan ook graag de helpende hand bieden. Wij kunnen uw geordende, opgeschoonde en niet meer actuele archief voor u in bewaring nemen. Over hoe hierbij te werk te gaan en welke mogelijkheden er zijn wil het HCL u graag voorlichten. Meer informatie vindt u in de hier down te loaden folder Particuliere archieven, wat doen we ermee?

13 januari 2014
Historisch Leeuwarden te gast bij jubilerend Cambuur
Het jaarlijkse Nieuwjaarstreffen van Historisch Leeuwarden, dat beurtelings wordt georganiseerd door de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd, de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden en het Historisch Centrum Leeuwarden vond dit jaar plaats in de Business Club op de eerste verdieping van het voetbalstadion van SC Cambuur, welke dit jaar haar 50-jarig bestaan zal vieren met o.a. een historische tentoonstelling en een gedenkboek. Naar schatting 400 bezoekers wisselden wensen en goede voornemens voor het nieuwe jaar uit en blikten terug op de vele historische zaken die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd. Op een vijftal flatscreens werd tevens een door orgnisator HCL samengestelde powerpoint-presentatie over de historie van SC Cambuur vertoond.

7 januari 2014
HCL c.s trekken record aantal bezoekers
Het HCL heeft in 2013 samen met de Oldehove en het Pier Pander Museum weer een record aantal bezoekers getrokken. Vorig jaar telde het HCL 18.684 (2012: 17.032) bezoekers; de Oldehove 22.338 (2012: ca. 18.500) en het Pier Pander Museum 1.932 (2012: 1.472). De vergroting van het publieksbereik is vooral te danken aan de stijging van het aantal bezoeken aan de Oldehove en deelname aan HCL-activiteiten elders in de stad. Van de bijna 20.000 bezoekers kwamen de meesten af op activiteiten. De lezingen op de zondagmiddag bleken wederom erg succesvol. Een middag over stadstypes trok meer dan 130 bezoekers. Zo'n 5000 scholieren en studenten brachten in het kader van een onderwijsproject een bezoek. Ook veel bekijks trokken de vaste expositie en de wisseltentoonstellingen.

13 december 2013
Wandelgids Museumhaven en historisch vaarwater gepresenteerd
Op 12 december werd aan boord van het in de Museumhaven afgemeerde schip Stânfries X het zestiende deeltje in de reeks Leeuwarder Stadswandelingen gepresenteerd. Burgemeester Ferd Crone ontving uit handen van Gerhard de Vries, voorzitter van de Stichting Museumhaven Leeuwarden, het eerste exemplaar van het boekje De Museumhaven en sporen van historisch vaarwater. Naast aandacht voor een zestiental historische schepen in de Museumhaven, laten Leendert Plaisier en Tom Sandijck op luchtige wijze hun licht schijnen over het nautische verleden van de Friese hoofdstad. Hierbij komen tevens vaarwaters, bruggen, pontjes en gebouwen in de naaste omgeving ruimschoots aan bod. Kortom, een zeer informatieve ervaring die een ommetje tot een ware belevenis maakt. Het gidsje is voor € 7,50 te koop in de winkel van het HCL.

11 december 2013
Groot succes: 2000 scholieren beleven Gouden Eeuw in Friesland
Meer kinderen maken in Leeuwarden kennis met de Gouden Eeuw in hun eigen omgeving dan verwacht, omdat ook scholen uit Grou, Jirnsum, Reduzum en Wergea besluiten mee te doen. Zij lopen hiermee vooruit op het feit dat de gemeente Leeuwarden in 2014 samen met een deel van Boarnsterhim een nieuwe gemeente vormt. Het educatieve project ‘Gouden Eeuw in Friesland' wordt georganiseerd door Historisch Centrum Leeuwarden, Tresoar en Fries Museum. Het vindt plaats in het kader van het door Kunstkade gecoördineerde Kunstmenu, dat basisschoolleerlingen uit de gemeente Leeuwarden kennis laat maken met allerlei vormen van cultuureducatie. Omdat het project goed aanslaat wordt het vanaf januari ook aangeboden aan het basis- en voortgezet onderwijs in de rest van Friesland.

10 december 2013
Oldehove en hCL spelen rol in Serious Request
In verband met Serious Request worden er verschillende initiatieven gebundeld op zaterdag 21 december. De Oldehove is dan tussen 13.00 en 17.00 open voor publiek. Er zijn ook optredens van singer-songwriters e.d. in de toren. De entreegelden gaan allemaal naar Serious Request. Tussen 17.00 en 18.00 uur is er onderaan de Oldehove een optreden van het binnenstadskoor. Ook in het HCL zijn er 's middags enkele optredens. Bovendien organiseren HCL en Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd (in de serre van het HCL) samen een boekenmarkt. 's Ochtends is in de Oldehove vanaf 9.00 uur een (besloten) actie van GGZ Friesland. Medewerkers van de GGZ lopen tien keer op en neer binnen een bepaalde tijd in estafettevorm en laten zich daarvoor sponsoren door vrienden en collega's.

8 oktober 2013
Fryslân DOK over de Friese cartograaf Sems
Leeuwarden is momenteel in de ban van de Gouden Eeuw. In het Fries Museum is een grote tentoonstelling te zien, maar bij het HCL valt ook wat moois te beleven. Daar ligt een bijzondere plattegrond uit 1603 aan de basis van een interessante tentoonstelling. De plattegrond is van de bekende Friese cartograaf Johannes Sems. De publiekstrekker van de expositie is de 3D animatie die van deze plattegrond gemaakt is. Omrop Fryslân  maakte hierover de documentaire Leafde foar in stêd: it Ljouwert fan Sems', het verhaal van de liefde van de Leeuwarders voor hun historische plattegrond. De documentaire, waarvan de makers  afgelpen zondagmiddag 6 oktober in het HCL een toelichtig gaven, is op het tv-scherm in de leeszaal van het HCL te zien.

2 oktober 2013
Onderwijsprogramma Gouden Eeuw in Friesland
Op 1 oktober zijn de eerste schoolklassen van start gegaan met het dagprogramma Gouden Eeuw in Friesland. Een uniek gezamenlijk onderwijsproject van Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Tresoar en  Fries Museum. De komende maanden worden 2000 basisschool-leerlingen uit de gemeente Leeuwarden via Kunstmenu ondergedompeld in de Gouden Eeuw. Vanuit het HCL volgen deze leerlingen met smartphones het spoor van de Gouden Eeuw door de historische binnenstad van Leeuwarden. In de tentoonstelling Oud Geld in het Fries Museum, maken ze kennis met Friese high society en hun extravagante luxe. En in Tresoar doen ze onderzoek naar bloemen- en plantenboeken uit de zeventiende eeuw.

1 oktober 2013
Archiefstuk van het jaar verkiezing tijdens Maand van Geschiedenis In de Maand van de Geschiedenis (oktober) organiseren de Nederlandse Archieven de verkiezing van het ‘Stuk van het Jaar’. Het HCL heeft een bijzonder boekwerk uit de Gouden Eeuw voorgedragen, namelijk het Album Collegii Studiosorum ex Gymnasio Leovardiensi (1626-1668), oftewel het ledenregister van de sociëteit van Leeuwarder studenten aan de Universiteit van Franeker. Zeer waarschijnlijk is het één van de oudste archiefstukken van een studentensociëteit in Nederland. De inschrijving van Peter Stuyvesant (1629), de laatste gouverneur van Nieuw-Nederland geeft het zelfs een internationale dimensie. Doe mee en breng een stem uit!

17 september 2013
Deel 15 verschenen in reeks stadswandelingen
Ter gelegenheid van de jaarlijkse Open Monumentendag, welke dit jaar geheel in het teken stond van de manifestatie Leeuwarden in de Gouden Eeuw, is op 10 september het 15de deeltje in de reeks wandelgidsjes met als titel Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van de Gouden Eeuw gepresenteerd. Het eindresultaat van het  Leeuwarder crowdfundingsproject Bouw mee aan Leeuwarden in 3D, is op DVD  bijgevoegd. Het gidsje (inclusief DVD) is voor slechts € 7,50 verkrijgbaar in de winkel van het HCL.  

17 september 2013
Expositie Leeuwarden in de Gouden Eeuw
Op 10 september is de manifestatie Leeuwarden in de Gouden Eeuw van start gegaan die daarmee aansluit bij de tentoonstelling over de Gouden Eeuw in het op 13 september door koningin Maxima officieel geopende Fries Museum. Het HCL heeft eveneens een expositie over de Gouden Eeuw in Leeuwarden ingericht, waarbij een 3D-presentatie van de uit 1603 daterende stadsplattegrond van Johannes Sems op een groot beeldscherm dé grote publiekstrekker is. Ook de interactieve versie, waarbij bezoekers middels een touchscreen zelf door de stad van ruim 400 jaar geleden kunnen dwalen, mag een reden zijn een bezoek aan deze expositie te brengen. Meer ...   

17 september 2013
Recorddrukte tijdens Open Monumenten Dagen
Het Open Monumentenweekend op zaterdag 14 en zondag 15 september bracht ondanks de regen weer duizenden mensen op de been. In Leeuwarden was het thema dit jaar ‘De Gouden Eeuw'. Van alle monumenten in de Leeuwarder binnenstad was het geboortehuis van Saskia Uylenburgh aan de Ossekop 11 de grootste publikekstrekker. Maar liefst 2000 monumentenvorsers passeerden de drempel van het statige pand. In totaal togen op zaterdag naar schatting zo'n 3000 geïnteresseerden langs de opengestelde monumenten. Het Poptaslot in Marssum trok op zondag eveneens 2000 bezoekers: een nieuw record.

11 september 2013
Crowdfundingsproject vindt zijn ontlading tijdens VIP-night in Natuurmuseum Fryslân
Na ruim acht maanden appelleren aan het 'Liwwadder-gefoel' van vele stadgenoten was het dan eindelijk zover. Tijdens een druk bezochte VIP-night op dinsdagavond 10 september in Natuurmuseum Fryslân werd tijdens een informeel samenzijn op historische grond - de locatie van het in de 17de eeuw gebouwde stadspesthuis - het eindresultaat getoond van het crowdfundingsproject 'Bouw mee aan Leeuwarden in 3D'. Het voor 20% door particulieren gedragen project maakte deel uit van de manifestatie 'Leeuwarden in de Gouden Eeuw'. Een speciaal ingerichte tentoonstelling in het HCL kan vanaf heden worden bekeken.

4 september 2013
Oldehove ontvangt 15.000-ste bezoeker in 2013
Dinsdagmiddag 3 september, even na half twee, ontving de Oldehove haar 15.000-ste bezoeker in 2013. Het was Jonneke Gritten uit Amersfoort die samen met haar partner Erik van Schaik de toren wilde beklimmen. Door de torenwachters Brigit en Wietze werd het tweetal in de bloemetjes gezet. Ook ontvingen Jonneke en Erik twee boeken over de Oldehove. Op naar de 20.000!

2 september 2013
Historische Leeuwarder waag uitgevoerd als LEGO-bouwwerk
Muziekproducent Jaap van der Meer bouwde de zestiende-eeuwse Waag in Leeuwarden exact na met LEGO-steentjes. Het gebouw op mini-formaat is sinds dit weekeinde te bezichtigen in het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). Dat komt goed uit, want daar wordt de komende maanden volop aandacht besteed aan de Gouden Eeuw. De Waag, die in 1590 werd gebouwd, diende als officiële weegplek voor de handel. Vooral het gewicht en de prijs van Friese zuivelproducten werd hier eeuwenlang vastgesteld. Lees meer hierover in de berichtgeving in de Leeuwarder Courant.

2 september 2013
Zeer veel aanloop HCL tijdens UIT FESTIVAL
Op zondag 1 september organiseerden de culturele instellingen uit Leeuwarden voor de 4de maal de UITmarkt, dé start van het culturele seizoen, in en rond de Prinsentuin. Met name het uitbeelden van 'living history' voor het Historisch Centrum Leeuwarden trok vele belangstellenden. Ook liep het storm bij de aan het HCL gelieerde  Oldehove, het Pier Pander Museum en de Pier Pander Tempel. Ook bij de activiteiten in eigen huis konden ruim honderd belangstellenden worden geturfd. Een aantal activiteiten legden een link met de manifestatie Friesland in de Gouden Eeuw die in de loop van september van start gaat.

28 augustus 2013
Open Monumentendag in teken Gouden Eeuw 
Op zaterdag 14 en zondag 15 september is het Open Monumentenweekend. In Leeuwarden is dit jaar het thema ‘De Gouden Eeuw'. In de Friese hoofdstad zijn nog genoeg monumenten te bekijken uit die ‘gouden' 17e eeuw. Leeuwarden stond toen in de top 10 van belangrijkste steden in Nederland. Open gaan o.a. Auckamastraatje 6, Blokhuisplein 18, Eewal 58 en 66, Bij de Put 15, Grote Hoogstraat 14, Grote Kerkstraat 10, Ossekop 11 en Tweebaksmarkt 49. Bovendien gaan ook (delen van) het Natuurmuseum, het Boshuizengasthuis en de Waag open voor publiek.

23 juli 2013
26 juli opening fotoexpositie Bulldozers & Bloednoazen
Op initiatief van het HCL kregen vier fotografen de opdracht Leeuwarden, haar inwoners én bezoekers op een eigenzinnige manier te laten zien. De resultaten worden getoond in een serie tentoonstellingen in het HCL en komen uit in boekvorm bij de Friese Pers Boekerij. Na Wim de Vries (Leeuwarden vanaf het water), Gitte Brugman (De achterban. Over de supporters van SC Cambuur) en Dolph Kessler (Sjôch dizze stêd) fotografeerde Abe de Vries de stadsranden van Leeuwarden, daarnaast schreef hij speciaal voor de uitgave van het boek een cyclus van vier gedichten.

1 juli 2013
Historische Vereniging Hoorn maakt kennis met Leeuwarden
Ruim 50 leden van werkgroepen van de historische vereniging Hoorn brachten zaterdag 29 juni een tegenbezoek aan Leeuwarden. Na de bus voor het HCL geparkeerd te hebben werd het gezelschap gesplitst en kort rondgeleid langs de expositie Het Verhaal van Leeuwarden. Vervolgens maakte men onder leiding van twee gidsen een wandeling door het meest historische deel van de stad. Eerder - op 8 juli 2006 - werden de werkzame leden van de Leeuwarder Historische Vereniging 'Aed Levwerd' gastvrij onthaald in de geboortestad van Jan Pietersz Coen en Willem IJsbrandsz Bontekoe.

26 juni 2013
Kinder-expositie Ljip fan Ljouwert
In de maanden juli en augustus is in de bibliotheken van Leeuwarden een kleurrijke kindertentoonstelling te zien van Historisch Centrum Leeuwarden. De Ljip fan Ljouwert, Leeuwarden op de kaart gezet is samengesteld door leerlingen uit groepen 5 en 6 van basisscholen in de gemeente Leeuwarden, met ondersteuning van de nieuwe cultuurcoaches van Kunstkade die dit schooljaar op de scholen zijn aangesteld. De panelen zijn het eindresultaat van een educatief project over stadsplattegronden.

17 juni 2013
Eigenaren Bed & Breakfast in HCL en Oldehove
Enkele tientallen eigenaren van Bed & Breakfast ondernemingen in en rond Leeuwarden waren op donderdag 13 en vrijdag 14 juni te gast in het Historisch Centrum Leeuwarden en in de Oldehove. Tijdens deze door de VVV georganiseerde excursie werd er gewezen op een nog steeds toenemend aantal mogelijkheden voor de cultuurtoerist. Monumenten en geschiedenis worden steeds belangrijker voor de toeristisch

14 juni 2013
Band Leeuwarden-Oranje benadrukt in presentjes Koninklijk paar
Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima kregen tijdens hun bezoek aan de provincie Fryslân op 14 juni - speciaal voor de prinsesjes - het boek Spiegelspreuk van Lida Dijkstra aangeboden. Daarnaast kreeg het Koninklijk paar een speciaal exemplaar cadeau van de nieuwe uitgave van het wandelgidsje Sporen van de Nassaus en de Oranjes. De Friese voorouders van koning Willem-Alexander. Het gidsje, een uitgave van het HCL, zal tevens aan alle kinderen in de hoogste klassen van het basisonderwijs in Leeuwarden cadeau worden gedaan. Het gidsje is na 14 juni voor € 5,-- te koop in de winkel  van het HCL. 

11 juni 2013
Bezoek Historische Vereniging Bergen (NH)
Het ‘burgemeestersuitje’ van Aed Levwerd ging vorig jaar naar Bergen (NH) en bij het vertrek toen werden de leden van de lokale historische vereniging uitgenodigd een tegenbezoek aan Leeuwarden te brengen. Van die uitnodiging maakten zaterdag 8 juni 17 Bergense vrienden gebruik. Na de ontvangst in de Koperen Tuin maakten zij onder deskundige leiding van Anne Hoekstra en Henk Olij een wandeling door de binnenstad. Na de lunch in Restaurant 'De Walrus' werd een praamvaart gemaakt, een bezoek aan de Oldehove gebracht en werd een boeiende rondleiding door het HCL verzorgd. Even na vieren was iedereen weer terug in de Koperen Tuin voor een afscheidsborrel. Het was een geslaagde dag met een gevarieerd programma geweest.   

29 mei 2013
Pier Pander Museum opent met muzikaal optreden Jankobus Seunnenga
Vanaf zaterdag 1 juni a.s. zijn het Pier Pander Museum en de Tempel weer open voor publiek. Het Pier Pander Museum werkt mee aan de feestelijke viering van Louis Couperus' 150ste geboortedag.  In het kader van het Louis Couperus Jubileumjaar zal de tentoonstelling Verwante zielen. De vriendschap tussen Pier Pander en Louis Couperus voor een tweede seizoen te zien zijn. Op zondag 2 juni om 15.00 uur is in het Pier Pander Museum een muzikaal optreden van Jankobus Seunnenga met gedichten van Couperus op muziek, waaronder de op de beeldengroep van Pier Pander geïnspireerde sonnettenreeks Alba. De tentoonstelling is te zien van 1 juni t/m 29 september op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

28 mei 2013
Presentatie Wandelgids Oude Begraafplaats en Rengerspark
Zondag 26 mei werd de publicatie ‘Stadswandeling Leeuwarden. Een wandeling over de stadsbegraafplaats en door het Rengerspark' gepresenteerd. Mede ter gelegenheid van De Dag van het park werden ‘s middags rondleidingen en lezinkjes georganiseerd. Voor het baarhuisje op de oude begraafplaats aan de Spanjaardslaan werd het eerste exemplaar van dit wandelgidsje door de auteurs overhandigd aan Isabelle Diks, wethouder van Cultuur, en Karen Vasbinder, gemeenteraadslid (en met de Stichting De Bomenridders initiatiefnemer). Bijzonder aan het boekje is dat de wandelroute langs zowel graven als bomen voert; (deels gerestaureerde) graven van bekende Leeuwarders én exotische beplanting op begraafplaats en park worden beschreven.

28 mei 2013
Poëzie in de Oldehove tijdens Sint Vitusdag
Op zaterdag 15 juni is er een speciaal poëziespektakel op de eerste verdieping in de Oldehove. Naast dichters, die zullen voordragen over onder andere de Oldehove, is er een podiumplaats voor verhalenvertellers en livemuziek. Anne Feddema zal de Oldehove recht doen staan gedurende een spetterend optreden. Hij leest o.a. voor uit de recent verschenen bundel ‘Op myn stjerbêd wol ik tate ha'. Op mijn sterfbed wil ik de borst.
Met schilderijen van stad en land, verhalen uit heden en verleden verenigd op doek en boek, zo de mensen een lach op het gezicht te brengen, is het streven van verhalenverteller/schilder Reinier Knol, die in zijn jeugd heeft gewoond en gedoold rond de scheve trots van de Friese hoofdstad.

23 mei 2013
Rondleidingen Oude Begraafplaats en Rengerspark
Mede ter gelegenheid van de Dag van het park zullen op zondagmiddag 26 mei a.s. rondleidingen en lezinkjes worden gehouden, met aansluitend de presentatie van een wandelgidsje. Gravenkenner Dirk Swierstra leidt vanaf 15.00 uur geïnteresseerden rond langs bijzondere graven op de oude begraafplaats aan de Spanjaardslaan. Om 16.00 uur vindt in het baarhuisje de presentatie plaats van een nieuw wandelgidsje dat wandelaars langs graven van bekende Leeuwarders op de begraafplaats leidt en hen tevens informeert over de (deels) exotische beplanting op zowel de begraafplaats als in het Rengerspark. Later op de middag vinden vanuit Buurthuis Rengerspark begeleide wandelingen met deskundigen plaats langs bijzondere bomen en graven. 

17 mei 2013
Vrijdag 24 mei Discussiemiddag over de BKR
Op 24 mei a.s. vindt in het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) een discussiemiddag plaats met als thema de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR). De middag sluit aan bij de tentoonstelling "De kunst kome overal" BKR in Leeuwarden 1949-1992 die ook te zien is in het HCL. Een panel met voormalige BKR-commissieleden en kunstenaars zullen onder leiding van Gryt van Duinen, oud Omrop Fryslân medewerker, stellingen op het gebied van kunstbeleid in zowel het verleden als heden onder de loep nemen. Ook het publiek kan aan de discussie deelnemen.

2 mei 2013
Texaanse volksheld blijkt  corrupte provincieambtenaar
Felipe Enrique Neri, Baron de Bastrop (1759–1827), wordt beschouwd als een van de 'founding fathers' van de staat Texas in de V.S.. Twee plaatsen, een gemeente en een baai in Amerika zijn naar hem vernoemd. Minder bekend is dat hij in Suriname werd geboren als Philip Hendrik Nering Bögel, een Lycklama à Nijeholt huwde en woonachtig was in Leeuwarden. Bögel was financieel topambtenaar voor het gewest Friesland en bewoonde het (Heer Ivo)huis Grote Kerkstraat 7. In 1793 werd hij verdacht van verduistering van een aanzienlijke som belastinggeld. Hij ontvluchtte de provincie en dook later op in Baltimore. Een Amerikaanse documentaire over de fraudeur/volksheld, getiteld 'Mark of the Baron', is in voorbereiding.

26 april 2013
Vernieuwde Website Alle Friezen online 
Met ingang van 25 april heeft de website www.allefriezen.nl een ander uiterlijk gekregen. AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven,  Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland,  Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd en overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 19e eeuw tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw. AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) digitaal beschikbaar, de komende jaren aangevuld met gegevens uit overige bronnen, zoals het bevolkingsregister. Geïnteresseerden kunnen actief aan de ontsluiting van deze bron meehelpen door deel te nemen aan het crowdsourcings-project Vele Handen. 

12 april 2013
'De Kunst kome overal' BKR in Leeuwarden 1949-1992
Vanaf 20 april is in het Historisch Centrum Leeuwarden een tentoonstelling te zien over de Beeldende Kunstenaarsregeling (BKR). Na de Tweede Wereldoorlog, in 1949, kwam de Regeling voor Sociale Bijstand aan Beeldende Kunstenaars tot stand, beter bekend onder de naam Contraprestatie. Cultuurspreiding werd van belang geacht voor de wederopbouw van Nederland. Kunstenaars waren daarom belangrijk. De Contraprestatie werd uitgevoerd door de gemeenten. In 1956 werd de regeling aangepast. Vanaf deze tijd werd er niet meer gesproken van Contraprestatie maar van de Beeldende Kunstenaars Regeling, kortweg de BKR.

8 april 2013
Museumweekend en HCL, Oldehove en Pier Pander Museum
Zaterdag 6 en zondag 7 april was het weer museumweekend. Ook het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) deed mee. In het HCL warenverschillende exposities en presentaties te zien. Tevens was er gratis toegang tot het Pier Pander Museum en tempel. Een belangrijk onderdeel van het programma stond in het teken van de Oldehove. Om 14.00 uur werd door Melvin van Eldik & friends ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Oldehove-seizoen het nieuwe Oldehovelied - ‘All along the watchtower' in het Liwwadders - ten gehore gebracht. HCL, Oldehove, Pier Pander Museum en Tempel trokken beide dagen ruim 1500 bezoekers.

8 april 2013
Opening Oldehove met fotowedstrijd en webcam
Het HCL organiseert als beheerder van de Oldehove een fotowedstrijd. De mooiste zelfgemaakte foto's van, in of vanaf de scheve toren zijn welkom. Er zijn fraaie prijzen beschikbaar. Vanaf zaterdag 6 april kan het publiek weer terecht op de Oldehove. Voor diegenen die wat minder goed ter been zijn en de klim naar boven niet meer kunnen volbrengen, biedt de door wethouder Isabella Diks jongstleden zaterdag officieel in werking gestelde webcam op de Oldehove mogelijk een goed alternatief. Geniet van de spectaculaire beelden in meerdere windrichtingen, door op de rechtsboven weergegeven link te klikken. De beelden kunnen fullscreen worden bekeken door op het pijltje naar boven te klikken!

2 april 2013
OBS De Wester dingt mee naar verkiezing tot museumklas van 2013
Leerlingen van OBS 'De Wester' te Leeuwarden brachten afgelopen najaar in het kader van Kunstmenu een bezoek aan het Historisch Centrum Leeuwarden. Naar aanleiding van dit bezoek doet groep 7 mee aan de wedstrijd Museumklas van het jaar 2013. U kunt de inzending, een powerpointpresentatie, ook op YouTube bekijken. Natuurlijk hopen de leerlingen dat dat zoveel mogelijk mensen op hun inzending zullen stemmen. Bezoek hiervoor de website van Museumklas van het jaar 2013!

21 maart 2013
Aanbieding filmjournaals  fotograaf-filmer Sjoerd Andringa
Vorig jaar is de enorme fotocollectie van de bekende persfotograaf Sjoerd Andringa (1921) overgedragen aan het HCL en Tresoar. Tijdens zijn werk als fotograaf maakte Sjoerd Andringa vaak ook korte filmshots. Zo is er in de periode 1956-1992 een unieke serie van twintig filmjournaals ontstaan, met veel beelden van de Friese actualiteit. De journaals zijn intussen door het Fries Film Archief gedigitaliseerd. Deze digitale collectie wordt tijdens het openingsfestival van Slieker Film door HCL, Tresoar en Fries Film Archief aangeboden aan Frans Andringa, zoon van de filmer en zelf fotograaf bij het Friesch Dagblad.

14 maart 2013
Wandelen met Saskia Uylenburgh‘
Onlangs is de Saskia app gepresenteerd. Met deze app kunt u door het Leeuwarden lopen van Saskia Uylenburgh, Rembrandt van Rijns grote liefde en daarmee één van Leeuwarden's meest vermaarde vrouwen. De route voor smartphones is tegen betaling van € 1,79 te downloaden via www.AbelLife.nl.

8 maart 2013
'Slieker Film' wordt nieuwe naam van het Filmhuis
Slieker Film, zo heet het filmhuis van Leeuwarden voortaan. De naam is een eerbetoon aan Leeuwarder George Christiaan Slieker die als eerste Nederlander met het vertonen van films begon. Hij adverteerde in een tijd dat 'de kinematograaf' bij het grote publiek nog nauwelijks bekend was: 'Allen die dus iets nieuws en tevens overweldigend schoons willen zien moeten niet verzuimen een kijkje te nemen.' De naamswijziging zal op 21 maart aanstaande ingaan, tijdens de opening van het filmhuis. Bekijk hier een scan van het strooibiljet waarmee Slieker de aandacht vestigde op het nieuwe medium. 

6 maart 2013
Zondag 10 maart Rond Aebingastate
Lezing van Willem Jezeer van ADC ArcheoProjecten over recente archeologische vondsten bij het Drachtsterplein. In de 13e eeuw of daaromtrent stond hier een stins, die later werd verbouwd tot Aebinga- of Abbingastate. Na de afbraak van die state verrees er eind 19e eeuw een villa met dezelfde naam. De villa moest in 1968 plaats maken voor het Drachtsterplein. Even ten zuidoosten van Aebingastate lag de terp Mellens. Waarschijnlijk was daar in de Romeinse tijd al bewoning, want er is een munt van keizer Vespasianus gevonden.

5 maart 2013
Leeuwarder stadstypes trekken volle zaal
Het zaaltje van het HCL barstte afgelopen zondagmiddag met zo’n 150 toehoorders uit zijn voegen. Tal van stadsfiguren uit de vorige eeuw kwamen weer tot leven. Albert Pasma, zoon van de gelijknaige biljartbouwer uit de binnenstad, hoefde maar even een bijnaam te noemen, een foto te vertonen of een anekdote te vertellen of mensen in de zaal vulden hem spontaan aan met eigen herinneringen over stadstypes tussen 1930 en
1970. Of verhalen van hun ouders of grootouders, die nog altijd worden doorverteld.

12 februari 2013
Inzameling film- en videomateriaal in Stiens
Zaterdag 16 februari a.s. kunnen inwoners van Leeuwarderadeel met hun oude filmpjes en video's langskomen in de bibliotheek van Stiens. De gemeente Leeuwarderadeel, Historisch Centrum Leeuwarden, het Fries Film Archief en de Documentatiestichting Leeuwarderadeel organiseren dan het project Blik op Beeld Leeuwarderadeel, een inzameling van amateurfilmmateriaal. Belangstellenden - ook zonder films - zijn van harte welkom. Documentatiestichting Leeuwarderadeel en het Fries Film Archief informeren graag over de mogelijkheden om het materiaal te digitaliseren en op dvd te laten zetten.

15 januari 2013
Zondagmiddaglezing over Leeuwarder aspecten Piter Jelles Troelstra
Piet Hagen vertelt a.s. zondagmiddag 20 januari in het HCL over de Leeuwarder aspecten van Piter Jelles Troelstra. Aan journalist Piet Hagen werd voor zijn biografie ‘Politicus uit hartstocht', over het leven van Piter Jelles Troelstra, de Dr. Joast Halbertsmaprijs 2012 toegekend. Het College van Gedeputeerde Staten van Friesland kende Piet Hagen de prijs toe op basis van een juryadvies. Volgens de jury had nog nooit iemand zo'n volledige biografie over Piter Jelles Troelstra geschreven als Hagen. Hij maakte het leven van Troelstra voor een breed publiek toegankelijk. De lezing begint om 14.00 u. 

15 januari 2013
Flitsende start 'Adopteer een pand, bouw mee aan Leeuwarden in 3D'
Vele particulieren en instellingen zoals politieke partijen, hebben zich inmiddels over een behoorlijk aantal van de beschikbare objecten ontfermd. Er is een speciale Facebookpagina geopend om het verloop van de actie te kunnen volgen. Wilt u ook meedoen aan de actie, dan kunt u zich aanmelden via de hier te downloaden flyer met aanmeldingskaart. De kaart kan worden opgestuurd naar: LHV Aed Levwerd, Antwoordnummer: 6163, 8900 VC Leeuwarden. Verdere inlichtingen kunnen worden verkregen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Elders op deze site vindt u meer informatie over dit crowdfundingsproject.

8 januari 2013
Meer gezamenlijke bezoekers voor HCL, Oldehove en Pier Pander Museum
Het HCL heeft in 2012 samen met de Oldehove en het Pier Pander Museum een record aantal bezoekers getrokken. Vorig jaar telde het HCL 17.032 bezoekers; de Oldehove ongeveer 18.500 en het Pier Pander Museum 1.472. De vergroting van het publieksbereik is vooral te danken aan de stijging van het aantal bezoeken aan de Oldehove en deelname aan HCL-activiteiten elders in de stad. Het bezoekersaantal van het HCL daalde iets ten opzichte van 2011. Die daling zal ongetwijfeld te maken hebben met de vorig jaar ingestelde versobering van de dienstverlening. Het HCL is 's ochtends later open en er zijn 's avonds geen (eigen) activiteiten meer. Bekijk het jaarverslag.

3 december 2012
Zondag 16 december: Rembrandt en Saskia in de archieven
Nog altijd hoort Rembrandt tot de meest onderzochte kunstenaars ter wereld. Er worden steeds weer nieuwe vondsten gedaan over het leven en het rijke oeuvre van de beroemdste zeventiende eeuwer. In het kader van de tentoonstelling Sporen van Saskia is er in het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) een middag met een aantal toponderzoekers die hun licht zullen laten schijnen over Saskia en Rembrandt in de archieven.  

30 november 2012
Leeuwarder Historisch filmmateriaal te bekijken op Vimeo
Het Fries Film Archief en HCL werken samen om hun historisch filmmateriaal op Vimeo te plaatsen. Klik op onderstaande link en geniet en verbaas u. De komende maanden worden nog enkele honderden films geplaatst.

25 oktober 2012
Zondagmiddaglezing over geboortehuis Saskia Ulenburgh
HCL-medewerker Jan Faber zal één en ander vertellen over zijn speurtocht naar de bewoners- en gebruiksgeschiedenis van het pand Ossekop 11, waar rond 2 augustus 1612 Saskia Ulenburgh, de echtgenote van Rembrandt van Rijn het levenslicht zag. De rijke geschiedenis van het pand reikt terug tot de eerste helft van de 16de eeuw. In de 20ste eeuw bood het pand een halve eeuw (van 1921 tot 1971) onderdak aan verpleegsters-in-opleiding van het nabijgelegen Stadsziekenhuis aan het Blokhuisplein. Tegenwoordig is er het bekende advocatenkantoor Anker & Anker gevestigd. 

24 oktober 2012
Cultuurhistorische boottocht weer succes
De gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Boarnsterhim, het Historisch Centrum Leeuwarden, de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân organiseerden op zaterdag 20 oktober 2012 wederom een cultuurhistorische boottocht welke zich wederom in een talrijk aantal deelnemers mocht verheugen. De tevens dankzij  de weergoden geslaagde tocht ging vanuit Leeuwarden naar het Groningse Gaarkeuken. Aan boord werd een aantal korte lezingen gegeven over de cultuur, de geschiedenis en het landschap van het gebied langs de route.

25 september 2012
Bedrijfs- en familiegeschiedenis Auke Rauwerda gepresenteerd
Zondagmiddag 23 september was de presentatie van een door Reimer Rauwerda geschreven boek over de winkel van Auke Rauwerda, de kruipdoorsluipdoor-zaak die alles heeft. Ook de boeiende familiegeschiedenis komt ruimschoots aan bod. De hele familie Rauwerda was ervoor naar Leeuwarden afgereisd, inclusief een groot deel van de klantenkring, waardoor het intieme samenzijn noodgedwongen moest worden verplaatst van het HCL naar de Koperen Tuin. Met nagenoeg 250 belangstellenden zat deze sfeerfolle uitspanning dan ook propvol.  

21 september 2012
Friese steden als voorbeeld voor rest van wereld
Afgelopen week presenteerden Japanse wetenschappers op het stadhuis in Leeuwarden de voorlopige resultaten van jaren minitieus onderzoek naar de invloed van waterwegen op de stedenbouwkundige ontwikkeling in de moderne tijd. Ten behoeve van een vervolgonderzoek verzorgde HCL-vrijwilliger en huizendeskundige Henk Oly een introductie in de mogelijkheden en onmogelijkheden van huizenonderzoek in bij het Historisch Centrum Leeuwarden opgeslagen Leeuwarder archiefmateriaal.

20 september 2012
Oud-wethouder Jakob Vellenga overleden
Onlangs werd Leeuwarden getroffen door het bericht van het plotselinge heengaan in de nacht van 19 op 20 september een markante stadgenoot: Jakob Tiede Vellenga (1920-2012). Geboren op 2 september 1920 te Leeuwarden, was hij na de Lagere School en H.B.S. achtereenvolgens kantoorbediende, fabrieksarbeider, ambtenaar, journalist en beroeps-politicus. Van 1953 tot 1965 was hij wethouder van Leeuwarden en van 1946 tot 1974 gemeenteraadslid.

19 september 2012
Dr. Henricus Popta herdacht
Op vrijdag 14 september 2012 vond in de Nederlands Hervormde Kerk van Marssum het Symposium "300 jaar Popta" plaats. Het symposium was georganiseerd in het kader van het 300-jarig bestaan van het Poptagasthuis. Sprekers waren onder andere de voorzitter van de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen, mevr. drs. E.C.M. Cremers, directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, drs. Cees van 't Veen, en prof. dr. Y.B. Kuiper, hoogleraar Historische Buitenplaatsen en Landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

12 september 2012
Open Monumenten Weekend daverend succes
Oud en nieuw Zaailand, dat was het thema van Open Monumentendag Leeuwarden op 8 en 9 september. Tussen de vier- en vijfduizend mensen hebben een bezoek gebracht aan een monument, dit is iets meer dan vorig jaar. Bij het HCL werden zo'n 300 bezoekers geteld. Van de vijftien monumenten trokken de Friesland Bank, het Paleis van Justitie en de begane grond van het nieuwe Fries Museum de meeste belangstellenden. Het Pier Pander Museum en de Oldehove trokken respectievelijk ruim 700 en 900 bezoekers.

4 september 2012
Fotoexpositie Dolph Kessler in HCL geopend 
De expositie ‘Sjoch dizze stêd | Zie deze stad' gaat over de Leeuwarder binnenstad, maar mensen spelen ook een belangrijke rol op de meeste foto's van Dolph Kessler. Naast de Nieuwestad en andere winkelstraten fotografeerde Kessler ook feesten en grote evenementen als Bevrijdingsdag, Koninginnedag en de bloemetjesmarkt. Op 30 augustus is de expositie geopend door Janny Vlietstra, oud-wethouder van Leeuwarden (in dezelfde tijd dat Dolph Kessler deel uitmaakte van het Leeuwarder gemeentebestuur).

31 augustus 2012 
Avond over Oud en Nieuw Zaailand: 5 september
Als voorbereiding op het Open Monumentenweekend van 8 en 9 september heeft de organiserende werkgroep deze lezingen- en discussieavond georganiseerd. Achtereenvolgens zullen Henk Oly (over de oudere geschiedenis van het Zaailand), Leo van der Laan (over m.n. de plannen van stadsarchitect Romein) en Walter Kromhout (over o.a. de bouw van de parkeergarage en het pleinafsluitend gebouw) korte uiteenzettingen houden. Na de pauze is er onder leiding van HCL-directeur Geart de Vries een paneldiscussie.

22 augustus 2012
Koning Karel Stuart II genoot  dubbele scheerbeurt in Leeuwarden
Toen de deurwaarder van het Hof van Friesland, Sixtus Petrus Arnoldinus met zijn oorspronkelijk uit Engeland afkomstige vrouw en oudste zoon een reisje maakte van Leeuwarden naar London, zat er in Groot-Brittannië na de periode van Cromwells Commonwealth opnieuw een Stuart op de troon: Karel II. Arnoldinus beschrijft London zoals het eruit zag voordat het vijf jaar later door de Grote Brand van 1666 in de as werd gelegd. Ook maakte hij melding van het feit dat de koning van Engeland tot twee maal toe een barbier in Leeuwarden bezocht.

9 augustus 2012
10.000ste bezoeker Oldehove maand eerder binnen
Op 8 augustus kon de 10.000ste betalende bezoeker welkom worden geheten in de Leeuwarder Oldehove. Deze mijlpaal werd vorig jaar pas half september bereikt. De gelukkige was Marion Petit uit Den Haag die met haar man Drewin Nieuwenhuis vanuit Earnewâld met een sloep over de Friese wateren vaart. Uit handen van torenwachter Titus Oomes kreeg mevrouw Petit een bos bloemen en enkele boeken over de geschiedenis van dit Leeuwarder symbool.

7 augustus 2012
8 en 9 september: Open Monumenten Weekend
Oud en nieuw Zaailand (Wilhelminaplein, huiskamer van Leeuwarden), dat is het thema van Open Monumentendag Leeuwarden op zaterdag 8 en zondag 9 september 2012, van 10.00 tot 17.00 uur. U bent van harte welkom in een twaalftal monumentale gebouwen aan en rond het plein. Bekijk bijvoorbeeld het complex van de Frieslandbank. Speciaal is ook de machinekamer van de Wirdumerpoortsbrug die nagenoeg nooit open is voor publiek.

9 juli 2012
Foto's Zaailand gezocht!
In de laatste week van september heeft Leve het Zaailand met Historisch Centrum Leeuwarden het project KIEKES. Hiervoor zoeken wij foto's van en rondom het Zaailand die gebruikt worden voor een tentoonstelling. Het liefst krijgen we foto's met een eigen visie op het plein of de omgeving. Inleveren van digitale bestanden (minimaal 1 mb of 300 dpi) of dia's / negatieven kan tot 15 september via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Leve het Zaailand, Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden.
 

6 juli 2012
Nieuwe aanwinst Pier Pander Museum
Het Historisch Centrum Leeuwarden heeft ten behoeve van het Pier Pander Museum een fraai gipsreliëf ontvangen van de hand van Pier Pander (1864-1919). Het stelt de 7 jaar oude "Stuuf" Wiardi Beckman en zijn jongere zusje Wil voor en is in 1911 gemaakt. "Stuuf" is de bijnaam van Herman Bernard Wiardi Beckman, bekend Nederlands politicus en verzetsman naar wie het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid is genoemd: de Wiardi Beckman Stichting.

2 juli 2012
Theatervoorstelling geschiedenis Leeuwarden voor scholen
Pabo studenten van de NHL Hogeschool hebben, in samenwerking met Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), een theatervoorstelling gemaakt van het Leeuwarder historische verhaal De knots van Hercules van kinderboekenschrijver Arend van Dam. De voorstelling wordt gratis voor basisscholen gespeeld, in de week van 2-6 juli in het HCL.  

29 juni 2012 
Kinder-expositie 'Ljip fan Ljouwert'

Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) organiseert voor het derde achtereenvolgende jaar de expositie Ljip fan Ljouwert, Leeuwarden op de kaart gezet. Deze expositie is het afgelopen schooljaar tijdens een Kunstmenu-project samengesteld door leerlingen uit groepen 5 en 6 van basisscholen in de gemeente Leeuwarden. De Ljip fan Ljouwert is in de zomervakantie te zien in de Centrale Bibliotheek, Bibliotheek Aldlân en Jeugdbibliotheek Camminghaburen.

26 juni 2012
Uitslaande brand legt monumentaal pand aan Schrans in de as
Een felle uitslaande brand heeft in de vroege ochtend van 26 juni het pand, waarin voorheen videotheek en internetcafé ‘Video Thuis' was gevestigd, in de as gelegd. Hiermee is een juweeltje uit de Art Nouveau Stijl - naar ontwerp van architect Nicolaas Adema - verloren gegaan. Het pand dateerde uit 1903. Lees hier meer over de gebruiksgeschiedenis van dit gezichtsbepalende pand aan het begin van de Schrans. Beluister hier het interview dat Omrop Fryslân had met Aed Levwerd-voorzitter en Schranskenner Johan Dalstra.

18 juni 2012
Symposium 'De Magie van Oude Stukken' trekt veel belangstelling
Het naar aanleiding van het uitbrengen van de inventaris van het oude Leeuwarder stadsarchief gehouden symposium trok zo'n 70 belangstellienden uit zowel archivistische als wetenschappelijke hoek. Aan het eind van de middag nam burgemeester Ferd Crone het eerste exemplaar van deze vanuit wetenschappelijk oogpunt zeer belangrijke inventaris, waaraan 20 jaar is gewerkt, in ontvangst. De inventaris is voor € 29,50 verkrijgbaar in de winkel van het HCL.

18 juni 2012
AOC Friesland en Leeuwarden restaureren graftrommels
Leerlingen VMBO GROEN van AOC Friesland gaan in samenwerking met de gemeente Leeuwarden graftrommels, afkomstig van de  Leeuwarder begraafplaatsen, restaureren. Onder leiding van docent Groene Techniek Jan Woudstra en graftrommelexpert Evert Jan Hulkus gaan de leerlingen dit prachtige culturele erfgoed herstellen, zodat het bewaard blijft.

12 juni 2012
Stadswandelingen in zomermaanden centraal
Elke zondagmiddag in juli en augustus kan tijdens wandelingen en rondleidingen Leeuwarder erfgoed worden beleefd. Met het arrangement Een zondagmiddagje Leeuwarden is een combi-bezoek te brengen aan de Oldehove en het Pier Pander Museum, met voorafgaand een bezoek aan de vaste tentoonstelling van het HCL. Daarnaast vindt traditioneel weer de Nassaustadswandeling plaats en kan worden geboekt voor het Midzomer Combi-arrangement.

12 juni 2012
Extra openingstijden Oldehove in juli en augustus
Op donderavonden in juli en augustus is de toren geopend van 19.00 tot 21.00 uur. Daarnaast kunt u elke donderdagavond in juli en augustus - als onderdeel van het midzomerarrangement - de Oldehove bezoeken in combinatie met een praamvaart en een korte stadswandeling. Op vier achtereenvolgende donderdagen (26 juli, 2, 9 en 16 augustus) vinden voor het eerst de Leeuwarder Skeve Toren Dagen plaats.

23 mei 2012
Zondag 27 mei Muziek en Poëzie op twee lokaties
Tussen 10.30 en 12.00 uur brengen Jankobus Seunnenga en Dick Vestdijk in de Pier Pander Tempel (voor een select publiek) en in het HCL/Historisch Centrum Leeuwarden (voor een groter publiek) liedjes ten gehore, o.a. gebaseerd op teksten van Simon Vestdijk en Louis Couperus. Dit naar aanleiding van de opening van de expositie Verwante zielen. 's Middags om 15.00 uur start bij het baarhuisje op de Oude Begraafplaats Dichter bij de dood, poëzie tussen de zerken.

22 mei 2012
Leeuwarden krijgt tegeltableau Ljouwerter Skûtsje
Sietze Soepboer, oud directeur VVV en oud bestuurslid van Stichting It Ljouwerter Skûtsje, schonk op zondag 20 mei jongstleden een tegeltableau van het Ljouwerter Skûtsje aan de gemeente. Burgemeester Crone nam het tegeltableau namens de gemeente dankbaar in ontvangst en overhandigde het daarop aan HCL-directeur Geart de Vries.

22 mei 2012
Expositie vriendschap Pier Pander en Louis Couperus
Schrijver Louis Couperus (1863-1923) en beeldhouwer Pier Pander (1864-1919) lijken maar weinig met elkaar gemeen te hebben: Couperus de uitbundige dandy en Pander de bescheiden kunstenaar. Toch vonden zij elkaar in een gezamenlijke visie over de rol van de kunst en de kunstenaar. Deze zomer organiseert het Pier Pander Museum een expositie over de vriendschap tussen Pier Pander en Louis Couperus.

15 mei 2012
Presentatie nieuwe publicatie over Saskia van Uylenburg
Op 11 mei is in de Van Harenskerk te St. Annaparochie een boekje gepresenteerd over Saskia van Uylenburgh van de hand van Froukje de Jong-Krap. Aansluitend is daar ook een kleine expositie over Saskia geopend. Op 13 oktober start in Leeuwarden de manifestatie ‘Sporen van Saskia’ met o.a. een tentoonstelling in het HCL en activiteiten in de Grote Kerk.

7 mei 2012
15 juni Symposium 'De magi van oude stukken'
Naar aanleiding van het uitbrengen van de Inventaris van het oude Leeuwarder stadsarchief wordt op vrijdag 15 juni in het HCL een symposium gehouden met als thema 'De magie van oude stukken'. Over het belang van archiefzorg en historisch onderzoek voor de lokale gemeenschap.

1 mei 2012
Apart vimeokanaal voor oude films Leeuwarden
HCL en Fries Film Archief zijn onlangs gestart met het gezamenlijk online zetten van historisch filmmateriaal over Leeuwarden. Het uiteindelijke doel is bekende en onbekende films over Leeuwarden op één plek op internet aan te bieden. Samenwerking met andere instellingen en particulieren ligt voor de hand. (Voorlopige) titel van dit samenwerkingsverband op vimeo is ‘Historisch Leeuwarden' .  

17 april 2012
Engelstalige versie historie Oldehove verschenen  
Onlangs is de engelstalige versie van de vorig jaar in het Nederlands verschenen publicatie Oldehove, scheve toren van Leeuwarden van Erwin Boers verschenen. Voor het vertaalwerk tekenden Dick Plat en Anja de Bert. Het werkje is tegen de gangbare prijs ad € 7,50, die ook geldt voor de door het HCL uitgegeven stadswandelingen, verkrijgbaar in de winkel van het HCL. 

17 april 2012
Museumweekend groot succes voor Historisch Centrum Leeuwarden
Afgelopen weekend was het Museumweekend in Nederland. Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) deed hier ook aan mee en dat was een succes. Behalve dat het HCL zelf open was voor bezoekers, werden eveneens het door het HCL beheerde Pier Pander Museum en de Oldehove opengesteld.

13 april 2012
Historie financiële instellingen te boek gesteld
Op 12 april werd in de Achmeatoren een nieuw deeltje in de door het HCL uitgegeven reeks Stadswandelingen gepresenteerd. Van de hand van Leendert Plaisier en Gerk Koopmans verscheen Sporen van Leeuwarder banken en verzekeringsmaatschap-pijen. Burgemeester Ferd Crone overhandigde het eerste exemplaar aan Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea.

10 april 2012
Piet Bakker geëerd met Eekhoffprijs 2012
Dr. Piet Bakker heeft op donderdag 5 april j.l. uit handen van wethouder Isabella Diks de Eekhoffprijs 2012 ontvangen. De kunsthistoricus kreeg de door de gemeente Leeuwarden ingestelde vierjaarlijkse prijs voor lokaalhistorisch onderzoek voor zijn studie Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw.

3 april 2012
Zaterdagmiddag 14 april heropening Oldehove 
Zaterdagmiddag 14 april is de heropening van de Oldehove en kunt u voor het eerst Leeuwarden weer (gratis) vanaf de nieuwe uitkijkpost bekijken! Zaterdagavond is er een literaire avond in de toren.
Een bezoek aan de tentoonstellingen in het HCL (o.a. over het Zaailand) en in het Pier Pander Museum is tijdens het Museumweekend gratis.  

27 maart 2012
Kraaiennest over rand van Oldehove geplaatst
De Oldehove is sinds 26 maart j.l. voorzien van een glazen balkon dat het publiek een blik gunt over de rand van de toren. Op zaterdag 14 april begint het toeristische seizoen voor de Oldehove. Op die dag is de attractie gratis voor het publiek toegankelijk.

6 maart 2012
Zonneontbijt Saskia  Uylenburgh in Oude Kerk amsterdam
Op 8 maart 2012 om 08:39 uur precies, kust de zon het graf van Saskia Uylenburgh, de vrouw van Rembrandt. Ter gelegenheid van dit feit organiseert de Oude Kerk het jaarlijks terugkerende Zonne-ontbijt met Saskia.

6 maart 2012
Liwwadderdag 2012 in teken van Landbuurt en Transvaalwijk
Eens in de drie jaar wordt er een Liwwadderdag georganiseerd. Op 15 april is het weer zover: een gezellige middag met lezinkjes, muziek, tentoonstellingen en kraampjes. Thema ditmaal is de Transvaalwijk met daaraan gekoppeld een reünie van oudbewoners van de Landbuurt.

1 maart 2012
Lezing over Tine Marcus, 'der doven moeder'
Tine Marcus kreeg landelijke bekendheid als voorvechtster voor de belangen van slechthorenden en als medebestuurder van de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden. Henk Boon vertelt, mede naar aanleiding van de Internationale Vrouwenweek, over deze bijzondere Leeuwarder vrouw.

23 februari 2012
Meindert Ley vertelt over vondsten uit de Steentijd
Meindert Ley van de werkgroep archeologie van Aed Levwerd houdt op zondagmiddag 26 februari een lezing over de vuursteenvindplaats langs de Wâldwei ter hoogte van Hempens. Bij een opgraving in 2004 zijn daar werktuigen gevonden die dateren van 5000 jaar voor Christus.

21 februari 2012
Citytrip Leeuwarden belicht in Reiskrant Telegraaf
Een uitje naar Leeuwarden was zaterdag 18 februari jongstleden onderwerp van een aflevering uit een reeks citytrips in eigen land. Stadspromotor Ad Fahner stak weer vol verve de loftrompet over zijn stad! Een aanvulling gaat over winkels in de stad.

14 februari 2012
Help Pake en Beppe de vakantie door
Tijdens de kinderactiviteiten in de voorjaarsvakantie staat het HCL in het teken van 2.000 jaar Leeuwarden. Kom met pake en beppe naar het HCL en ontdek het stoere verleden van de stad!

14 februari 2012
Piet Bakker wint Eekhoffprijs 2012
De Wopke Eekhoffprijs 2012 is door B & W van Leeuwarden toegekend aan kunsthistoricus dr. Piet Bakker uit Amsterdam voor zijn studie Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw.

13 feburari 2012
Hardrijderij om 'Gouden Bal' kent lange traditie
Op zaterdag 11 februari werden voor het eerst sinds 1997 de vermaarde kortebaanwedstrijden om 'De Gouden Bal' weer verreden. Wat velen mogelijk niet weten is, dat hiermee een traditie in stand wordt gehouden die terugreikt tot diep in de 19de eeuw.

3 februari 2012
Presentatie boekje over Vosseparkwijk
Op zondagmiddag 12 februari zullen William Lord en Jan van der Hoek vertellen over de geschiedenis van de Vosseparkwijk e.o. Aansluitend zal het boekje Voetstappen in de Vosseparkwijk gepresenteerd worden.

3 februari 2012
Expositie Klaas Lageweg 'Stadsgezichten'
Van 6 februari t/m mei 2012 exposeert Klaas Lageweg zijn serie ‘Stadsgezichten' in het HCL. Het betreft een unieke serie met herkenbare, markante, kleurrijke persoonlijkheden uit het straatbeeld van Leeuwarden. Vastgelegd in een moment van voorbijgaan. 

17 januari 2012
Leovardia digitaal te raadplegen
In het (bijna) 12-jarig bestaan van Leovardia, een gemeenschappelijke uitgave van het Historisch Centrum Leeuwarden en de Historische Vereniging Aed Levwerd, zijn er vanaf januari 2000, het oprichtingstijdstip van Aed Levwerd, 37 nummers uitgekomen. Het laatste is het pas verschenen januarinummer 2012. Sinds kort zijn de eerste 10 nummers digitaal te bekijken. Daarmee is een lang gekoesterde wens binnen het HCL en het bestuur van Aed Levwerd in vervulling gegaan. Nieuwe nummers zullen periodiek worden toegevoegd. Blader hier eens door de eerste nummers.

17 januari 2012
Drukbezocht Nieuwjaarstreffen in 'Post Plaza'
De traditionele gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van Aed Levwerd, het Historisch Centrum Leeuwarden en de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden in het voormalige postkantoor 'Post Plaza' aan de Tweebaksmarkt trok op 13 januari traditiegetrouw weer een talrijk en zeer gemêleerd publiek. Velen lieten zich de kans het oude postkantoor nog weer eens van binnen te bekijken, niet ontnemen. Vrijwel iedere oudere (of oude) Liwwadder heeft zo zijn of haar herinneringen aan dit fraaie gebouw. De nieuwjaarsreceptie geldt onder insiders als de gezelligste van Leeuwarden, misschien ook wel door het volledig ontbreken van formele handelingen zoals nieuwjaarstoespraken. De aanwezigen krijgen daardoor optimaal de kans zich in ongedwongen sfeer met oude en nieuwe vrienden en bekenden te onderhouden.

3 januari 2012
Aed Levwerd dingt mee naar Geschiedenis Online Prijs 2011
U kunt tot 10 februari a.s. uw stem uitbrengen op een van de ongeveer 300 door gebruikers opgegeven websites via www.geschiedenisonlineprijs.nl/. De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van de website Archieven.nl en het Historisch Nieuwsblad en wordt nu voor de zesde keer uitgeloofd. Eerdere winnaars waren o.a. het Anne Frank Huis (2010), het Scholtenhuis (2009) en het Rijksmuseum voor Oudheden (2008). Eigenlijk zijn er twee prijzen beschikbaar: internetgebruikers kunnen zelf vanaf 15 december stemmen voor de Geschiedenis Online Publieksprijs 2011 De winnaar van de Publieksprijs krijgt 2500 euro.

Terug

Mata Hari en HCL

Margaretha Geertruida Zelle, alias Mata Hari, tijdens haar hoogtijdagen (1906). Ingekleurde versie van origineel uit de fotoverzameling van het HCL. Bron: https://klimbim2014.wordpress.com/2015/09/26/mata-hari-1906/

Op 14 oktober 2017 opent in het Fries Museum de tentoonstelling Mata Hari de mythe en het meisje. Het HCL leent o.a. het schoolrapport en het bewijs van overlijden van Margaretha Geertruida Zelle (oftewel Mata Hari) uit ten behoeve van deze expositie. In het informatiecentrum van het HCL is een kleine expositie te zien over Adam Zelle (de vader van).