Honderden grafmonumenten op de gemeentelijke begraafplaatsen van Wergea, Grou, Jirnsum, Reduzum en Warten krijgen een beschermde status. Lees meer in de bijdrage van Erwin Boers in de Leeuwarder Courant van 13 maart 2019.

Terug

Ruim 850 bezoekers kwamen Leeuwarden in de Middeleeuwen ervaren bij onze activiteiten voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’. Het was gezellig druk bij de knutseltafels waar vol overgave prachtige kunstwerkjes werden gemaakt. Er werden heel veel ridder schilden geverfd, kroontjes, draken en versierde letters gemaakt.

Altijd al willen weten waar uw Leeuwarder voorouders woonden? Of wie de eigenaar van uw huis was in 1770? Dat is mogelijk met de Leeuwarden Time Machine van de Fryske Akademy. Deze innovatieve uitbreiding van HisGIS is 3 maart jongstleden gepresenteerd in het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL).

Minuutplan Kadaster
Bewerkte versie minuutplan Kadaster

De Leeuwarden Time Machine maakt informatie over Leeuwarder panden en hun bewoners en eigenaars uit de periode 1750-1900 online beschikbaar op gedigitaliseerde historische kaarten. Wethouder Sjoerd Feitsma verrichtte na een zeer geslaagde - door circa 85 belangstellenden bijgewoonde - presentatie met verschillende sprekers de officiële lancering, waarna de website door een ieder kon worden geraadpleegd. Vooralsnog zal De Leeuwarden Time Machine zijn te benaderen via www.hisgis.nl. Op termijn krijgt de website een eigen URL.

Wethouder Sjoerd Feitsma lanceert de Leeuwarden Time Machine. Links van de wethouder historicus Mark Raat. Prof. dr. Hans Mol, projectleider van het HisGis-project, kijkt op de achtergrond toe.
Wethouder Sjoerd Feitsma lanceert de Leeuwarden Time Machine. Links van de wethouder historicus en spreker Mark Raat. Prof. dr. Hans Mol, projectleider van het HisGis-project, kijkt op de achtergrond toe. Foto: Ad Fahner

Een historische Google Streetview
Leeuwarden is, na Dokkum, de tweede stad die de Fryske Akademy oplevert binnen Redbot, het digitaliseringsprogramma voor cultureel erfgoed van de provincie Fryslân. Voor de Time Machine zijn gegevens uit oude belastingregisters, volkstellingen, bevolkingsadministraties en het kadaster verzameld en aan elkaar verbonden. Door een huis of perceel aan te klikken op de kaart verschijnen alle gegevens gebundeld in beeld. Projectleider Hans Mol: “De tijd van langdurige en omslachtige zoektochten door archieven is straks verleden tijd. Het vinden van informatie over mensen, maar ook over hun beroep, religie en geboorteplaats zal veel eenvoudiger worden.”

Kenner van de bebouwde binnenstad Henk Oly vertelt aan de hand van eigen eigendoms- en bewoningsonderzoek over het belang van de Leeuwarden Time Machine en het gemak en ondersteuning welke de website de onderzoeker kan bieden.
Kenner van de bebouwde binnenstad, Henk Oly, vertelt aan de hand van zijn eigen eigendoms- en bewoningsonderzoek over het belang van de Leeuwarden Time Machine, alsmede het gemak en ondersteuning welke de website de (beginnende) onderzoeker kan bieden. Foto: Ad Fahner

Leeuwarden Time Machine is tot stand gekomen in samenwerking met het HCL en lokale vrijwilligers. De Fryske Akademy heeft o.m. meer historische data van deze betrokkenen geïntegreerd met eigen nieuwe data en kaarten. Zo zal naast de bestaande oudste kadastrale percelen van 1832 ook het herziene kadaster van 1887 beschikbaar komen. Ook is een collectie ansichtkaarten van het HCL op de kaart gepind: zo is de Leeuwarden Time Machine als het ware een historische Google Streetview.

Lees ook het verslag van Ines Jonker in de Leeuwarder Courant van maandag 4 maart jongstleden.

Terug

Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), en het daarmee verbonden Pier Pander Museum en de Oldehove, heeft een zeer succesvol en druk jaar beleefd. Wederom werden records verbroken. Het HCL telde ruim 35.000 bezoekers (in 2017 22.000). De expositie ‘Leeuwarden de mooiste stadsgezichten 1600 tot nu’ was een grote trekker. Zie ook het jaarverslag over 2018 met een vooruitblik op 2019.

Stem op ons voor de publieksprijs van de BNG Bank Erfgoedprijs 2018! https://www.kunsten92.nl/actueel/publieksprijs/. Naast de publieksprijs, waarmee wij strijden voor de eer, maken wij kans op de BNG Bank Erfgoedprijs 2018. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan de beste erfgoed gemeente. Er gebeurt in onze gemeente veel op dat gebied: bijzonder hergebruik, zoals de Blokhuispoort, en leuke initiatieven met de inwoners van de stad, zoals DNALWD2018. De winnaar wordt donderdag 28 maart bekendgemaakt.