Aktiviteiten


Zondagmiddagen WANDELING HIGHLIGHTS-TOUR

Iedere zondagmiddag wandelen langs historische highlights van de binnenstad. 
Aanvang: 13:15 uur voor het HCL (Groeneweg 1). Duur: 1,5 à 2 uur. Maximaal 25 deelnemers. Kosten: de wandeling is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de gids wordt zeer op prijs gesteld. Opgeven mag, maar hoeft niet. Organisatie: HCL. N.B.: op officiële feestdagen is er geen wandeling.

Zondag 26 maart EEN MOOIE ZONDAG IN LEEUWARDEN
Culturele zondagen met tal van activiteiten. HCL werkt o.a. mee aan thematische arrangementen (‘Art’, ’11 Stratentocht’ en ‘proef het voorjaar’) met een wandeling onder leiding van een gids langs bijzondere locaties. 
Zie voor meer informatie www.mooileeuwarden.nl . Organisatie: Kunstkade, WEareGRUTSK e.a.

Zondag 26 maart LEEUWARDERS IN GESPREK
Regelmatig worden er in het HCL spraakmakende gasten geïnterviewd over hun band met Leeuwarden en onderwerpen uit het (recente) Leeuwarder verleden. Ook het publiek mag mee praten tijdens deze middagsalon. Dit keer is Harm Wiersma bereid gevonden. Harm Wiersma (Leeuwarden, 13 mei 1953) is vooral bekend geworden als wereldkampioen dammen.
Plaats: HCL. Aanvang: 14.00 uur. Organisatie: HCL.

Zaterdag 1 april  NACHT VAN DE FILOSOFIE
Deze editie van de Nacht van de Filosofie Fryslân kent meerdere thema’s, waaronder ‘Rust’. Meer informatie en toegangskaarten via www.nachtvandefilosofiefryslan.nl. Bekijk hier (onder enig voorbehoud) het programmaschema.

Flyer 'Nacht van de Filosofie' 2017

De Nacht van de Filosofie Fryslân bestaat 10 jaar en dat wordt van 31 maart tot en met 2 april uitgebreid gevierd op verschillende locaties rondom het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Filosofeer mee met bekende filosofen, schrijvers, kunstenaars, dichters en wetenschappers en blik samen met hen terug op de meest populaire thema's van de afgelopen tien jaar. Te gast zijn o.a.: Douwe Draaisma, Wouter Kusters, Maarten Doorman, André Klukhuhn, Bright Richards, Afshin Ellian, Marjan Slob, Ron Muijzer, Transloca Group, Albert Bouwman, Jabik Veenbaas, Anne Feddema en Annelien Bredenoord. 
Plaats: Tresoar, HCL en elders rond het Oldehoofsterkerkhof. Organisatie: werkgroep Nacht van de Filosofie Fryslân.

Zaterdag 1 april  OPENING TOERISTISCH SEIZOEN
Het toeristisch seizoen wordt zaterdag 1 april ingeluid met o.a. een gratis openstelling van de Oldehove en stadswandelingen.
De activiteiten vinden plaats tussen 13.00 en 17.00 uur (de Oldehove is ook ’s avonds open tussen 19.00 en 24.00 uur). Organisatie: HCL, VVV en anderen.


Zaterdag 1 april 150 JAAR ÂLD BARRAHÛS
Ter gelegenheid van 150 jaar bestaan van de boerderij Ald Barrahûs is het museum die dag geeopend.
150 Jaar Ald Barrahûs

Zondag 2 april WIE DENK ER NOG WEL EENS AAN BRUGWACHTER BRUINSMA?
Lezing van Douwe Draaisma ter gelegenheid van de Nacht van de Filosofie.
We documenteren het leven van onze dierbaren en onszelf met een intensiteit en op een schaal die tien jaar geleden nog ondenkbaar leek. Foto’s, films, selfies, tweets, blogs en e-mails doen verslag van een leven dat naar verhouding steeds minder in het eigen, natuurlijke geheugen wordt bewaard en de meeste sporen nalaat in kunstmatige geheugens. Tegelijkertijd heeft bijna iedereen het verlangen een overleden dierbare nog een tijd lang voort te laten leven in de eigen herinnering. Wat dragen die nimmer verouderende en statische sporen in kunstmatige geheugens daaraan bij? Zijn ze niet juist een bedreiging voor wat we ons hopen te herinneren? Een filosofische overpeinzing naar aanleiding van de herinneringen aan brugwachter Bruinsma en de films die hij van het oude Leeuwarden maakte.
Plaats: HCL. Aanvang: 14.00 uur. Organisatie: werkgroep Nacht van de Filosofie Fryslân. Kaartverkoop via www.nachtvandefilosofiefryslan.nl

Maandag 3 t/m zondag 9 april NATIONALE MUSEUMWEEK
Het Pier Pander Museum, ressorterend onder het HCL, is van 13.00 tot 17.00 uur gratis open op zaterdag 1 (opening toeristisch seizoen), zaterdag 8 en zondag 9 april.

Zaterdag 8 april BIJEENKOMST NGV
Met een korte afdelingsledenvergadering van de Nederlandse Genealogische Vereniging en tien minutenpraatjes door leden of een lezing.
Plaats: HCL. Aanvang: 13.30 uur. Organisatie: NGV i.s.m. HCL.

Zaterdag 8 april SPIRITUELE WANDELING
Wandelen met een gids langs kerken en andere sporen van religie in de Leeuwarder binnenstad. Mede ter gelegenheid van de ‘Passion’ (op 13 april). De wandeling duurt anderhalf à twee uur.
Plaats: HCL. Aanvang: 14.00 uur. Organisatie: HCL e.a. Kosten: 2,50 E. Opgave verplicht (via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

Zaterdag 8 en zondag 9 april GRATIS ENTREE PIER PANDER MUSEUM
Ter gelegenheid van de landelijke Museumweek is het Pier Pander Museum dit weekend gratis te bezoeken.
Plaats: Pier Pander Museum (Prinsentuin 1). Aanvang: 13.00 uur. Einde: 17.00 uur. Organisatie: HCL.

Zondag 9 april LEEUWARDER MOLENDAG
De Leeuwarder Molendag wordt voor de achtste maal gehouden. Bijna alle Leeuwarder molens stellen hun deuren weer open Voor meer informatie: www.leeuwardermolendag.nl.

Zondag 9 april DE OLDEHOVE EN HET LOT VAN KWETSBAAR RELIGIEUS ERFGOED
Prof. Dr. Sible de Blaauw gaat tijdens zijn lezing in op het kerkgebouw als drager van religie en cultuur. Ook Leeuwarden komt aan de orde. Jaarlijkse Oldehove-lezing.
Plaats: HCL. Aanvang: 14.00 uur. Organisatie: HCL.

Woensdag 12 april ALV AED LEVWERD
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Aed Levwerd.
Plaats: nog niet bekend! Aanvang: 20.00 uur. Organisatie: Aed Levwerd. Toegang: alleen voor leden.

Zaterdag 13 april SPIRITUELE WANDELING
Wandelen met een gids langs kerken en andere sporen van religie in de Leeuwarder binnenstad; ter gelegenheid van de ‘Passion’. De wandeling duurt anderhalf à twee uur. Ook de Oldehove is dan extra open (van 12.00 tot 17.00 uur); dit mede ter gelegenheid van een speciaal arrangement met KRO-NCRV. Daarnaast zin enkele kerken in de Leeuwarder binnenstad dan gratis open voor publiek. Dat zijn in ieder geval de Grote Kerk, de Bonifatiuskerk en de Doopsgezinde Kerk. De laatste is zelfs tot 23.00 uur open en laat op een scherm wat zien van de gebeurtenissen op het Zaailand. Op het Oldehoofsterkerkhof staat dan ook een groot scherm. Zie hier voor een totaaloverzicht van geopende godshuizen en de openstellingstijdstippen.
Plaats: HCL. Aanvang: 14.00 uur. Organisatie: HCL e.a. Kosten: 2,50 E. Opgave wenselijkt (via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

Zondag 23 april BIJZONDERE RECHTPLEGING IN LEEUWARDEN 1945-1949
Mr. M.H. Severein, tot enkele jaren geleden rechter te Leeuwarden, hoopt in het voorjaar van 2017 te promoveren op dit onderwerp. Hij vertelt over de belangrijkste conclusies uit zijn onderzoek.
Plaats: HCL. Aanvang: 14.00 uur. Organisatie: HCL.

Vrijdag 23 juni en zaterdag 1 juli NASSAU-WANDELING
Deze stadswandeling voert plaats langs plekken in Leeuwarden die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Friese Nassaus. Gids is Nassau-kenner Bearn Bilker.
Plaats:  Grote Kerk (vertrek). Aanvang: 13.30 uur (de wandeling duurt ongeveer twee uur). Prijs: € 4,-- p.p. Maximaal 30 deelnemers. Opgave verplicht (minstens 2 dagen tevoren) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Organisatie: Stichting Nassau en Friesland, HCL e.a.

Zaterdag 29 juli MARIA LOUISE-WANDELING
Nassau-kenner Bearn Bilker gidst u langs monumenten en andere plekken in de stad die herinneren aan de Friese Nassaus en Maria Louise van Hessen Kassel in het bijzonder.
Er wordt stil gestaan bij het leven van Prinses Maria Louise van Oranje-Nassau, geb. prinses van Hessen-Kassel, 27 jaar regentes van Friesland, beter bekend als Marijke Meu (1688-1765).
Plaats:  Grote Kerk (vertrek). Aanvang: 13.30 uur (de wandeling duurt ongeveer twee uur). Prijs: € 4,-- p.p. Maximaal 30 deelnemers. Opgave verplicht (minstens 2 dagen tevoren) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Organisatie: Stichting Nassau en Friesland, HCL e.a.

Zaterdag 5 augustus PREMIÈRE ANNA VAN HANNOVER RONDLEIDING MET BEARN BILKER
Anna van Hannover was de dochter van de Britse koning en trouwde in 1734 de Friese stadhouder Willem Carel Hendrik Friso (later Willem IV). Zij bracht Leeuwarden op cultureel en dan vooral op muzikaal gebied tot grote bloei. Leeuwarden was op dat moment de culturele hoofdstad der Nederlanden. Als voorbereiding op Leeuwarden CH18 zal aandacht besteed moeten worden aan deze kunstzinnige vrouw.
Plaats: Waalse Kerk. Aanvang: 14.00 u. Prijs: € 4,-- p.p. Maximaal 30 deelnemers. Opgave verplicht (minstens 2 dagen tevoren) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Organisatie: Stichting Nassau en Friesland, HCL e.a.

Zaterdag 12 augustus ANNA VAN HANNOVER RONDLEIDING MET BEARN BILKER
Anna van Hannover was de dochter van de Britse koning en trouwde in 1734 de Friese stadhouder Willem Carel Hendrik Friso (later Willem IV). Zij bracht Leeuwarden op cultureel en dan vooral op muzikaal gebied tot grote bloei. Leeuwarden was op dat moment de culturele hoofdstad der Nederlanden. Als voorbereiding op Leeuwarden CH18 zal aandacht besteed moeten worden aan deze kunstzinnige vrouw.
Plaats: Waalse Kerk. Aanvang: 14.00 u. Prijs: € 4,-- p.p. Maximaal 30 deelnemers. Opgave verplicht (minstens 2 dagen tevoren) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Organisatie: Stichting Nassau en Friesland, HCL e.a.

NB: De toegang tot de activiteiten is in de regel gratis. Vol is vol. Op zondagmiddag sluiten de deuren op de aangegeven aanvangstijd. Voor meer informatie kunt u bellen met Klaas Zandberg (HCL), tel. 058-2332350.  Opgave is alleen nodig als dat wordt aangegeven.

Terug

 

 

 

 

 

 

 

Première  van de Anna van Hannover rondleiding. Start 14 uur start Waalse Kerk.