Huis van den Secretaris Meinardus Dotingh te Huizum