Resultaten

 1. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Franses erven, G.
  Koper Loo, A.
  Niaarnemer Chijs, A. van der
  Jaar 1638
  Opmerkingen geval waarin geen beslissing is genomen
  Bron Proclamatieboek
  Folio 401
 2. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Obbes, Wyger
  Koper Renneman, Egbert Carstesz.
  Niaarnemer
  Jaar 1604
  Opmerkingen huis c.a. "waar de gulden bijencorff uithangt"
  Bron Hofsdecreetboek III-10
  Folio 143
 3. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Werf, v.d - Wiersma, E.
  Koper Coehoorn, v - Sminia L. A. van
  Niaarnemer
  Jaar 1752
  Opmerkingen over 't Landschapshuis
  Bron Klein-Consentboek
  Folio 127
 4. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Fonck e.a., Jonkvr. Geertruyt
  Koper Druyst, Meynart Martensz.
  Niaarnemer
  Jaar 1547
  Opmerkingen kamer met de grond tegenover waar de cancelrien nu gehouden wordt bij de minnebroeders
  Bron Hofsdecreetboek III-1
  Folio 497