Resultaten

 1. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Joustra, J.
  Koper Frederiks, G.
  Niaarnemer
  Jaar 1809
  Opmerkingen
  Bron Groot-Consentboek
  Folio 60
 2. Koopakten

  Straat Tuinen
  Verkoper Holleman, J.
  Koper Sijbrens, F.
  Niaarnemer
  Jaar 1743
  Opmerkingen hoek Turfmarkt
  Bron Klein-Consentboek
  Folio 121
 3. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Lieuwes, D.
  Koper Sijtses, J.
  Niaarnemer
  Jaar 1622
  Opmerkingen
  Bron Klein-Consentboek
  Folio 169
 4. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Dirx, A
  Koper Bruijnsma, E. P.
  Niaarnemer
  Jaar 1669
  Opmerkingen
  Bron Klein-Consentboek
  Folio 77
 5. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Boetius, A.
  Koper Jansen, M.
  Niaarnemer
  Jaar 1697
  Opmerkingen
  Bron Klein-Consentboek
  Folio 103
 6. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Gravius, O.
  Koper Hajonides, V.
  Niaarnemer
  Jaar 1750
  Opmerkingen
  Bron Klein-Consentboek
  Folio 58
 7. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Piersma, Fr.
  Koper Plantinga, Kl.
  Niaarnemer
  Jaar 1796
  Opmerkingen
  Bron Klein-Consentboek
  Folio 18
 8. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Uldrichs, B.
  Koper Melis, M.
  Niaarnemer
  Jaar 1596
  Opmerkingen bij de Canselarij
  Bron Decreetboek
  Folio 51v
 9. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Egberts, J.
  Koper Ulbes, P.
  Niaarnemer
  Jaar 1638
  Opmerkingen tegenover het Landschapshuis
  Bron Decreetboek
  Folio 250r
 10. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Dircx, D.
  Koper Thomae, T.
  Niaarnemer
  Jaar 1652
  Opmerkingen straatnaam niet genoemd
  Bron Groot-Consentboek
  Folio 143