Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Brandt Pieter geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
2 Brandt Willem Reinhart geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
3 Brandt Sytske geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
4 Arents Berend geregistreerde Osnabruck, Duitsland inschrijving Toon bron
5 Westendorp Agatha geregistreerde Balk inschrijving Toon bron
6 Arents Cornelia Bernardus geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
7 Visser Pieter geregistreerde Blokzijl inschrijving Toon bron
8 van Driezum Maaike geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
9 Visser Willem geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
10 Visser Thomas geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
11 Visser Pieter geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
12 Visser Rinse geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
13 Visser Jan geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
14 Visser Evert geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
15 Visser Jantjen geregistreerde Blokzijl inschrijving Toon bron
16 van der Boom Elisabeth geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
17 Horst Willem geregistreerde Harlingen inschrijving Toon bron
18 Calier Elisabeth geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
19 van der Wal Doede geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
20 Hacquebard Johanna geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
21 van der Wal Sybrandus geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
22 van der Wal Petronella geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
23 van der Wal Grietje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
24 van der Wal Atje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
25 Baltus Elisabeth geregistreerde Bolsward inschrijving Toon bron
26 van der Boom Willem geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
27 van der Boom Maria geregistreerde 's-Gravenhage inschrijving Toon bron
28 van der Veen Aukje geregistreerde Rottevalle inschrijving Toon bron
29 Dolstra Marten Hendriks geregistreerde Bakkeveen inschrijving Toon bron
30 Dolstra Jochum Hendriks geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
31 Dolstra Rinze Hendriks geregistreerde Franeker inschrijving Toon bron
32 Dolstra Aatje Hendriks geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
33 Dolstra Hielkje Hendriks geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
34 Dolstra Antje Hendriks geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
35 Nauta Jacob Siebes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
36 Nauta Fettje Jacobs geregistreerde Samlinie inschrijving Toon bron
37 Nauta Geeltje Jacobs geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
38 Sipkema Cornelis Wopkes geregistreerde Veenwouden inschrijving Toon bron
39 Feima Wytske Meints geregistreerde Ferwerd inschrijving Toon bron
40 Sipkema Tjitske Cornelis geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
41 Sipkema Sjoukje Cornelis geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
42 Sipkema Sietske Cornelis geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
43 Sipkema Mientje Cornelis geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
44 Sipkema Wopkje Cornelis geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
45 de Haan Taeke Tjipkes geregistreerde Franeker inschrijving Toon bron
46 Kuiper Marten Klazes geregistreerde De Knipe inschrijving Toon bron
47 Hazewindus Romkje Jacobs geregistreerde Vlissingen inschrijving Toon bron
48 Kuiper Jacobus Martens geregistreerde Lemmer inschrijving Toon bron
49 Kuiper Klaas Martens geregistreerde in't Meer inschrijving Toon bron
50 Kuiper Wilhelmina Martens geregistreerde De Knipe inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 1641679