Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
101 Sinnema Tielle geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
102 Sinnema Antje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
103 Sinnema Lolkje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
104 Sinnema Djoeke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
105 Lensing Antje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
106 Zijlstra Jacob Cornelis geregistreerde Munnkezijl inschrijving Toon bron
107 Koning Grietje geregistreerde Pekela inschrijving Toon bron
108 Zijlstra Janna geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
109 Terpstra Wiebe Pieters geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
110 Poelsma Jitske Heeres geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
111 Gosses Durk geregistreerde Ferwerd inschrijving Toon bron
112 van der Swip Janke Piers geregistreerde Marsum inschrijving Toon bron
113 van Wicheren Theodorus geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
114 van Wicheren Hendrik geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
115 van Wicheren Sara geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
116 Siebrands Maria geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
117 van der Veen Ide WIllem geregistreerde Drachten inschrijving Toon bron
118 Heeres Elisabeth geregistreerde Lemmer inschrijving Toon bron
119 van der Veen Ide geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
120 van der Veen Doetje Ide geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
121 Koese Aldert geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
122 Koese Andries geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
123 Koese Albertus geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
124 Koese Elisabeth geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
125 Prins Roelof geregistreerde Birdaard inschrijving Toon bron
126 Feiters Cornelia geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
127 Visser Antje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
128 Bottinga Louw geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
129 Bottinga Uilkje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
130 Hoga Offe geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
131 Hoga Hessel geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
132 Tigchelaar Binne Jans geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
133 Wartena Hiltje Gerrits geregistreerde Wartena inschrijving Toon bron
134 Tigchelaar Gerrit Binnes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
135 Bottinga Hessel Offes geregistreerde Lekkum inschrijving Toon bron
136 Dijkstra Aaltje Arends geregistreerde Wijns inschrijving Toon bron
137 Bottinga Arend geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
138 Bottinga Offe geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
139 Bottinga Sije geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
140 Bottinga Ritske geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
141 Bottinga Johannes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
142 Bottinga Akke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
143 Bottinga Trijntje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
144 Rauwerda Anne Aukes geregistreerde Rauwer inschrijving Toon bron
145 Klebach Trijntje Frederik geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
146 Bottinga Ritske geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
147 Nauta Andries Jacobs geregistreerde Heerenveen inschrijving Toon bron
148 Algra Jilke Hendriks geregistreerde Cornjum inschrijving Toon bron
149 Nauta Neeltje Jacobs geregistreerde Britsum inschrijving Toon bron
150 Nauta Jeltje Jacobs geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
Resultaten 101 - 150 van 1682658