Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1650551 Wijbenga Wijtske geregistreerde Goutum 06-02-1877 inschrijving Toon bron
1650552 Visbeek Syke geregistreerde Marrum 22-12-1874 inschrijving Toon bron
1650553 Oevering Akke geregistreerde Britsum 28-04-1882 inschrijving Toon bron
1650554 Hoekstra Albertus geregistreerde Wirdum 23-04-1881 inschrijving Toon bron
1650555 de Jong Auke geregistreerde Wijns 30-03-1863 inschrijving Toon bron
1650556 Hoekstra Abraham geregistreerde Lekkum 30-03-1878 inschrijving Toon bron
1650557 Schaafsma Tjipkje geregistreerde Wirdum 20-12-1889 inschrijving Toon bron
1650558 van der Meer Hendrik geregistreerde Huizum 20-05-1884 inschrijving Toon bron
1650559 van der Meer Dirkje geregistreerde Terzool 05-04-1870 inschrijving Toon bron
1650560 Meeske Àdrianus geregistreerde Beerta 18-12-1874 inschrijving Toon bron
1650561 Binnerts Grietje geregistreerde Grouw 25-09-1878 inschrijving Toon bron
1650562 van der Meer Hiltje geregistreerde Hijum 21-08-1883 inschrijving Toon bron
1650563 van der Wal Dirk geregistreerde St. Annaparochie 13-02-1872 inschrijving Toon bron
1650564 Vriesema Pieter geregistreerde Finkum 18-05-1879 inschrijving Toon bron
1650565 Hendrika geregistreerde Vledder 07-10-1800 inschrijving Toon bron
1650566 Benedictus Rientje geregistreerde Oostermeer 05-05-1878 inschrijving Toon bron
1650567 Bijlsma Jan geregistreerde Finkum 04-05-1842 inschrijving Toon bron
1650568 Haijma Klaas geregistreerde Britsum 19-02-1881 inschrijving Toon bron
1650569 Heidema Antje geregistreerde Wanswerd 19-01-1877 inschrijving Toon bron
1650570 Meinderts Rintje geregistreerde Warga 02-10-1871 inschrijving Toon bron
1650571 Osinga Janke geregistreerde Engwierum 08-07-1876 inschrijving Toon bron
1650572 Zijlstra Hendrik geregistreerde Berlikum 15-03-1877 inschrijving Toon bron
1650573 Koopmans Riemke geregistreerde Hommerts 27-05-1873 inschrijving Toon bron
1650574 Pijnacker Benne geregistreerde Jislum 13-02-1880 inschrijving Toon bron
1650575 Mollema Pieter geregistreerde Wirdum 26-04-1880 inschrijving Toon bron
1650576 Kuipers Arjentje geregistreerde Marssum 21-02-1870 inschrijving Toon bron
1650577 Wietsma Hendrik geregistreerde Mildam 05-08-1874 inschrijving Toon bron
1650578 Berkepas Beint geregistreerde Friens 03-01-1881 inschrijving Toon bron
1650579 de Boer IJme geregistreerde Wirdum 29-07-1888 inschrijving Toon bron
1650580 Kooijstra Trijntje geregistreerde Stiens 05-02-1848 inschrijving Toon bron
1650581 Iedema Aukje geregistreerde Stiens 12-03-1876 inschrijving Toon bron
1650582 de Boer Sietze geregistreerde Oenkerk 03-12-1878 inschrijving Toon bron
1650583 Hagedoorn Wietske geregistreerde Roordahuizum 29-08-1884 inschrijving Toon bron
1650584 van der Vliet Aafke geregistreerde Garijp 10-01-1883 inschrijving Toon bron
1650585 Dijkstra Pieter geregistreerde Vrouwenparochie 14-08-1872 inschrijving Toon bron
1650586 van Manen Wijpkje geregistreerde Drachten 06-09-1874 inschrijving Toon bron
1650587 Sijbenga Gosse geregistreerde Blija 07-04-1883 inschrijving Toon bron
1650588 Feenstra Rinske geregistreerde Wartena 21-12-1876 inschrijving Toon bron
1650589 Bilstra Josina geregistreerde Stiens 14-12-1877 inschrijving Toon bron
1650590 van der Meulen Hiltje geregistreerde Bergum 22-05-1873 inschrijving Toon bron
1650591 Roorda Grietje geregistreerde Sneek 10-04-1882 inschrijving Toon bron
1650592 Dijkstra Gerben geregistreerde Werkendam 30-11-1884 inschrijving Toon bron
1650593 van der Wal Pieter geregistreerde Jelsum 22-03-1879 inschrijving Toon bron
1650594 Kooistra Neeltje geregistreerde Jelsum 03-02-1883 inschrijving Toon bron
1650595 van der Kooi Sijtske geregistreerde Dronrijp 17-01-1887 inschrijving Toon bron
1650596 Bruining Willemke geregistreerde Jelsum 01-10-1877 inschrijving Toon bron
1650597 van der Meij Eeltje Sijmon geregistreerde Berlikum 08-04-1880 inschrijving Toon bron
1650598 Plantinga Lieuwkje geregistreerde Murmerwoude 23-09-1881 inschrijving Toon bron
1650599 Hoeksema Antje geregistreerde Kooten 06-10-1883 inschrijving Toon bron
1650600 de Vries Rinske geregistreerde Giekerk 14-11-1882 inschrijving Toon bron
Resultaten 1650551 - 1650600 van 1661750