Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1668051 Memmelaar Jurjen geregistreerde Stiens 03-09-1867 inschrijving Toon bron
1668052 van der War Johannes geregistreerde Kornjum 10-10-1881 inschrijving Toon bron
1668053 Kuipers Johannes geregistreerde Kornjum 25-02-1863 inschrijving Toon bron
1668054 Friesema Gelt geregistreerde Hallum 28-11-1821 inschrijving Toon bron
1668055 Nijdam Jacobus geregistreerde Kornjum 29-03-1883 inschrijving Toon bron
1668056 Nijdam Johannes Heerke geregistreerde Kornjum 14-09-1878 inschrijving Toon bron
1668057 van der Wal Pietertje geregistreerde Kornjum 25-02-1853 inschrijving Toon bron
1668058 van der Molen Grietje geregistreerde Leeuwarden 01-10-1857 inschrijving Toon bron
1668059 Dekker Hendrik geregistreerde Kornjum 15-08-1819 inschrijving Toon bron
1668060 Meijer Johannes geregistreerde St. Annaparochie 23-01-1843 inschrijving Toon bron
1668061 Span Jan geregistreerde Leeuwarderadeel 17-03-1829 inschrijving Toon bron
1668062 Kingma Maaike geregistreerde Finkum 19-02-1882 inschrijving Toon bron
1668063 Kingma Johannes geregistreerde Finkum 17-12-1859 inschrijving Toon bron
1668064 Draaisma Berber geregistreerde Vrouwenparochie 12-06-1828 inschrijving Toon bron
1668065 Koopal Andries geregistreerde Hallum 17-09-1820 inschrijving Toon bron
1668066 Kramer Geertje geregistreerde Finkum 05-02-1889 inschrijving Toon bron
1668067 Pasma Feikje geregistreerde Swichum 25-07-1839 inschrijving Toon bron
1668068 Ferwerda Janke geregistreerde Hijum 31-05-1875 inschrijving Toon bron
1668069 Koopal Sjouke geregistreerde Vrouwenparochie 27-06-1866 inschrijving Toon bron
1668070 Zoodsma Wentje geregistreerde Hallum 14-09-1849 inschrijving Toon bron
1668071 van der Leest Hinke geregistreerde Stiens 01-03-1835 inschrijving Toon bron
1668072 van Broek Jacob geregistreerde Jelsum 18-01-1873 inschrijving Toon bron
1668073 Rienks Thijs geregistreerde Finkum 03-05-1889 inschrijving Toon bron
1668074 Span Mientje geregistreerde Kornjum 25-01-1877 inschrijving Toon bron
1668075 Span Jelmer geregistreerde Kornjum 10-04-1863 inschrijving Toon bron
1668076 Jippes Idske geregistreerde Hallum 21-09-1848 inschrijving Toon bron
1668077 Wijbenga Hijlkje geregistreerde Stiens 08-12-1877 inschrijving Toon bron
1668078 Dijkstra Fokje geregistreerde Stiens 04-05-1868 inschrijving Toon bron
1668079 Sinnema Jan geregistreerde Goutum 06-01-1878 inschrijving Toon bron
1668080 Kuipers Minne geregistreerde Jelsum 14-10-1834 inschrijving Toon bron
1668081 Kingma Antje geregistreerde Marssum 12-12-1862 inschrijving Toon bron
1668082 Slot Klaaske geregistreerde Terband 29-03-1831 inschrijving Toon bron
1668083 Bisschop Attje geregistreerde Finkum 29-09-1875 inschrijving Toon bron
1668084 Poortinga IJbe geregistreerde Finkum 26-06-1886 inschrijving Toon bron
1668085 Kuipers Jelke geregistreerde Marssum 02-03-1857 inschrijving Toon bron
1668086 Bokma Jippe geregistreerde Hallum 11-01-1853 inschrijving Toon bron
1668087 Koopmans Grietje geregistreerde Beets 16-04-1836 inschrijving Toon bron
1668088 Hovinga Klaaske geregistreerde Vrouwenparochie 09-02-1864 inschrijving Toon bron
1668089 Porte Jan geregistreerde Finkum 01-10-1860 inschrijving Toon bron
1668090 Boersma Tiede geregistreerde Blija 14-08-1848 inschrijving Toon bron
1668091 van Dijk Jacob geregistreerde Hallum 20-08-1874 inschrijving Toon bron
1668092 de Vries Jan geregistreerde Stiens 01-11-1838 inschrijving Toon bron
1668093 Rienks Johannes geregistreerde Finkum 01-10-1862 inschrijving Toon bron
1668094 van Duren Maaike geregistreerde St. Annaparochie 04-02-1853 inschrijving Toon bron
1668095 van der Meer Jan geregistreerde Finkum 01-08-1849 inschrijving Toon bron
1668096 Poot Jan Willem geregistreerde Deventer 17-07-1851 inschrijving Toon bron
1668097 van der Meer Beitsche geregistreerde Britsum 19-03-1877 inschrijving Toon bron
1668098 Andringa Tjitske geregistreerde Kornjum 17-12-1852 inschrijving Toon bron
1668099 Stap Sijtze geregistreerde Hallum 05-11-1866 inschrijving Toon bron
1668100 Dijkstra Tietje geregistreerde Akkerwoude 26-05-1852 inschrijving Toon bron
Resultaten 1668051 - 1668100 van 1677336