Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1668051 Piersma Geertje geregistreerde Rauwerd 12-04-1866 inschrijving Toon bron
1668052 Fortuin Yfke geregistreerde Sneek 26-02-1862 inschrijving Toon bron
1668053 Kapper Aafke geregistreerde Wirdum 04-01-1852 inschrijving Toon bron
1668054 Veenstra Trijntje geregistreerde Roordahuizum 24-12-1866 inschrijving Toon bron
1668055 Hoekstra Joukje geregistreerde Terzool 31-06-1840 inschrijving Toon bron
1668056 Zandstra Maike geregistreerde Wolvega 11-08-1843 inschrijving Toon bron
1668057 Visser Jacob geregistreerde Deersum 07-02-1852 inschrijving Toon bron
1668058 Lantema Jantje geregistreerde Irnsum 12-03-1854 inschrijving Toon bron
1668059 Bekema Antje geregistreerde Balk 01-01-1849 inschrijving Toon bron
1668060 Bonstra Johannes geregistreerde Roordahuizum 10-11-1842 inschrijving Toon bron
1668061 Scheepstra Gerben geregistreerde Irnsum 20-07-1835 inschrijving Toon bron
1668062 Loffra Berber geregistreerde Irnsum 06-01-1859 inschrijving Toon bron
1668063 Rauwerda Dieuwke geregistreerde Oosterwierum 18-03-1840 inschrijving Toon bron
1668064 Advocaat Jacob geregistreerde Irnsum 19-09-1867 inschrijving Toon bron
1668065 de Hoop Jan geregistreerde Oosterwierum 03-04-1865 inschrijving Toon bron
1668066 Boersma Pieter geregistreerde Sijbrandaburen 28-05-1848 inschrijving Toon bron
1668067 Veenstra Geertje geregistreerde Lippenhuizen 21-12-1851 inschrijving Toon bron
1668068 Elzing Tjitske geregistreerde Irnsum 13-02-1853 inschrijving Toon bron
1668069 de Boer Antje geregistreerde Poppingawier inschrijving Toon bron
1668070 de Boer Homme geregistreerde Terhorne 04-02-1857 inschrijving Toon bron
1668071 van de Zee Wytske geregistreerde Dronrijp 23-07-1844 inschrijving Toon bron
1668072 Holtrop Hendrik geregistreerde Oldeboorn 29-10-1861 inschrijving Toon bron
1668073 Huitema Antje geregistreerde Ureterp 28-10-1853 inschrijving Toon bron
1668074 van der Zee Durkje geregistreerde Goenga 28-02-1843 inschrijving Toon bron
1668075 Leistra Waling geregistreerde Jislum 17-08-1847 inschrijving Toon bron
1668076 Bouma Minke geregistreerde Oldeboorn 06-03-1827 inschrijving Toon bron
1668077 Reitsma Jetske geregistreerde Deersum 20-08-1861 inschrijving Toon bron
1668078 de Jong Sijbren geregistreerde Gauw 30-08-1855 inschrijving Toon bron
1668079 de Haan Henriette Elizabeth geregistreerde Groningen 09-08-1848 inschrijving Toon bron
1668080 van Hettinga Klaaske geregistreerde Joure 26-02-1845 inschrijving Toon bron
1668081 Schaap Marten geregistreerde Roordahuizum 02-03-1850 inschrijving Toon bron
1668082 Hempenius Sijbrigje geregistreerde Giekerk 22-09-1858 inschrijving Toon bron
1668083 Rauwerda Evert geregistreerde Deersum 21-05-1836 inschrijving Toon bron
1668084 Spoelstra Andries geregistreerde Mantgum 04-07-1832 inschrijving Toon bron
1668085 Ritman Hendrika geregistreerde Leeuwarden 24-04-1856 inschrijving Toon bron
1668086 de Vries Frans geregistreerde Huins 07-03-1861 inschrijving Toon bron
1668087 Feenstra Jitske geregistreerde Eernewoude 10-04-1837 inschrijving Toon bron
1668088 Duba Rinske geregistreerde Sneek 02-07-1845 inschrijving Toon bron
1668089 Posthuma Klaaske geregistreerde Bergum 19-07-1856 inschrijving Toon bron
1668090 Weima Hijke geregistreerde Warga 01-05-1853 inschrijving Toon bron
1668091 Knijpstra Klaas geregistreerde Akkrum 1845 inschrijving Toon bron
1668092 Goslinga Sytske geregistreerde Beers 28-12-1840 inschrijving Toon bron
1668093 Heeringa Hiltje geregistreerde Winsum 02-04-1807 inschrijving Toon bron
1668094 Gilhuis Rindert geregistreerde Scharnegoutum 08-08-1840 inschrijving Toon bron
1668095 Gauw Afina geregistreerde Arum 30-12-1852 inschrijving Toon bron
1668096 Janse Akke geregistreerde Wytgaard 14-03-1843 inschrijving Toon bron
1668097 Walinga Henk geregistreerde Bozum 25-12-1842 inschrijving Toon bron
1668098 Gorter Gerben geregistreerde Deersum 26-07-1851 inschrijving Toon bron
1668099 Buma Corneliske geregistreerde IJlst 06-07-1848 inschrijving Toon bron
1668100 Tuinhout Gerrit geregistreerde Rauwerd 27-02-1847 inschrijving Toon bron
Resultaten 1668051 - 1668100 van 1691447