Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1681351 Vergonet Frans geregistreerde Leeuwarden 03-02-1834 inschrijving Toon bron
1681352 Bestevaar Pieter geregistreerde Oldetrijne 28-11-1804 inschrijving Toon bron
1681353 IJsselstein Lieuwe geregistreerde Wartena 27-09-1860 inschrijving Toon bron
1681354 Jongsma Antje geregistreerde Boksum 02-02-1788 inschrijving Toon bron
1681355 Algersma Trijntje geregistreerde Aegum 13-04-1838 inschrijving Toon bron
1681356 Spoelstra Hendrik geregistreerde Wartena 04-02-1862 inschrijving Toon bron
1681357 Helvrich Fokje geregistreerde Wartena 16-03-1851 inschrijving Toon bron
1681358 Zijlstra Aldert geregistreerde Kollum 26-04-1850 inschrijving Toon bron
1681359 Hiemstra Trijntje geregistreerde Wartena 09-07-1854 inschrijving Toon bron
1681360 Faber Sijbren geregistreerde Eernewoude 23-08-1847 inschrijving Toon bron
1681361 Amoraal Akke geregistreerde Leeuwarden 24-09-1829 inschrijving Toon bron
1681362 de Jong Sibbeltje geregistreerde Bolsward 27-10-1866 inschrijving Toon bron
1681363 Fritsma Bregtje geregistreerde Eernewoude 17-06-1835 inschrijving Toon bron
1681364 Kooistra Hijlkje geregistreerde Wartena 27-04-1868 inschrijving Toon bron
1681365 Postma Hinke geregistreerde Bergum 12-06-1851 inschrijving Toon bron
1681366 van der Kamp Grietje geregistreerde Drachten 24-09-1838 inschrijving Toon bron
1681367 Zwerver Lummigje geregistreerde Terwispel 05-12-1859 inschrijving Toon bron
1681368 Visser Abraham geregistreerde Wartena 16-01-1831 inschrijving Toon bron
1681369 Kapper Jacobus geregistreerde Wartena 17-06-1853 inschrijving Toon bron
1681370 Kalsbeek Aafke geregistreerde Wartena 20-10-1871 inschrijving Toon bron
1681371 Epema Anne geregistreerde Warga 13-05-1830 inschrijving Toon bron
1681372 Jonker Tjerkje geregistreerde Wartena 06-02-1874 inschrijving Toon bron
1681373 Boersma Meindert geregistreerde Warga 02-07-1818 inschrijving Toon bron
1681374 Kalsbeek Lammert geregistreerde Warga 18-01-1847 inschrijving Toon bron
1681375 Castelein Sjoerd geregistreerde Wartena 10-06-1864 inschrijving Toon bron
1681376 Feenstra Hake geregistreerde Wartena 04-04-1870 inschrijving Toon bron
1681377 Kalfsbeek Sijmen geregistreerde Warga 05-07-1838 inschrijving Toon bron
1681378 Talsma Lutske geregistreerde Eernewoude 29-04-1864 inschrijving Toon bron
1681379 Algersma Siebren geregistreerde Aegum 18-05-1803 inschrijving Toon bron
1681380 Kalsbeek Jacob geregistreerde Warga 01-01-1844 inschrijving Toon bron
1681381 de Vries Jeltje geregistreerde Wartena 18-01-1862 inschrijving Toon bron
1681382 Terpstra Korneliske geregistreerde Warstiens 07-07-1840 inschrijving Toon bron
1681383 Popma Aldert geregistreerde Wartena 01-04-1866 inschrijving Toon bron
1681384 Terpstra Tjitske geregistreerde Warga 29-10-1833 inschrijving Toon bron
1681385 de Jong Reintje geregistreerde Wartena 13-05-1801 inschrijving Toon bron
1681386 Haarsma Taede geregistreerde Eernewoude 01-10-1811 inschrijving Toon bron
1681387 Kingma Reino geregistreerde Wartena 26-10-1813 inschrijving Toon bron
1681388 de Boer Trijntje geregistreerde Warstiens 04-03-1849 inschrijving Toon bron
1681389 de Vries Vrouwtje geregistreerde Genemuiden 31-08-1870 inschrijving Toon bron
1681390 Jurna Sjieuwke geregistreerde Wartena 20-12-1850 inschrijving Toon bron
1681391 Kerkhof Barbera geregistreerde Kortehemmen 11-11-1855 inschrijving Toon bron
1681392 Roorda Feike geregistreerde Warga 29-07-1835 inschrijving Toon bron
1681393 Algersma Feike geregistreerde Aegum 02-02-1843 inschrijving Toon bron
1681394 Feenstra Antje geregistreerde Wartena 10-03-1874 inschrijving Toon bron
1681395 Feenstra Ymkje geregistreerde Wartena 10-10-1856 inschrijving Toon bron
1681396 Boekema Tjepken geregistreerde Wartena 13-07-1868 inschrijving Toon bron
1681397 Walda Antje geregistreerde Wartena 15-07-1864 inschrijving Toon bron
1681398 van Keimpema Aurelia geregistreerde Eernewoude 22-03-1825 inschrijving Toon bron
1681399 van Loon Janna geregistreerde Wartena 25-02-1840 inschrijving Toon bron
1681400 Kasje Kornelis geregistreerde Warga 21-05-1872 inschrijving Toon bron
Resultaten 1681351 - 1681400 van 1720518