Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1681351 Baas Jacob geregistreerde Noordwolde 1826 inschrijving Toon bron
1681352 Tienstra Jeltje geregistreerde Warga 1806 inschrijving Toon bron
1681353 de Boer Aaltje geregistreerde inschrijving Toon bron
1681354 Talsma Tjisse geregistreerde Friesland 1820 inschrijving Toon bron
1681355 de Jong Meine geregistreerde Warga 1833 inschrijving Toon bron
1681356 Dorhout Sipkje geregistreerde Warga 14-12-1850 inschrijving Toon bron
1681357 de Schiffart Reinold geregistreerde Warga 1835 inschrijving Toon bron
1681358 van der Velde Jakob geregistreerde Warga 1839 inschrijving Toon bron
1681359 de Boer Boukje geregistreerde Warga 13-08-1831 inschrijving Toon bron
1681360 Hoekstra Pietertje geregistreerde Warga 27-01-1853 inschrijving Toon bron
1681361 Tilma Jan geregistreerde Genum 1824 inschrijving Toon bron
1681362 Oudendag Hijlkje geregistreerde Huizum 22-01-1837 inschrijving Toon bron
1681363 Mollinga Klaske geregistreerde Rien 1805 inschrijving Toon bron
1681364 de Vries Jelle geregistreerde Wartena 14-12-1858 inschrijving Toon bron
1681365 Bergsma Evert geregistreerde Warga 1844 inschrijving Toon bron
1681366 Bokma Trijntje geregistreerde Hempens 1798 inschrijving Toon bron
1681367 Speekhout Klaas geregistreerde inschrijving Toon bron
1681368 Kamstra Trijntje geregistreerde Warga 1815 inschrijving Toon bron
1681369 Pietersma Grietje geregistreerde Suawoude 1815 inschrijving Toon bron
1681370 Faber Bertus geregistreerde Tietjerk 24-05-1856 inschrijving Toon bron
1681371 Hoekstra Saakje geregistreerde Warga 1823 inschrijving Toon bron
1681372 Bokma Antje geregistreerde Warga 1791 inschrijving Toon bron
1681373 Boorsma Hendrik geregistreerde Warga 1836 inschrijving Toon bron
1681374 Algersma Jeltje geregistreerde Warga 04-05-1861 inschrijving Toon bron
1681375 Bergsma Sietse geregistreerde Wartena 1787 inschrijving Toon bron
1681376 de Schiffart Hieke geregistreerde Grouw 1845 inschrijving Toon bron
1681377 Politiek Jacob geregistreerde Warga 1849 inschrijving Toon bron
1681378 Terpstra Johannes geregistreerde Warga 1799 inschrijving Toon bron
1681379 Venema Antje geregistreerde Veenwouden 1834 inschrijving Toon bron
1681380 Hielkema Bote geregistreerde Warga 1845 inschrijving Toon bron
1681381 Boekema Tryntje geregistreerde Warga 22-02-1860 inschrijving Toon bron
1681382 Kroodsma Hendrik geregistreerde Miedum 1797 inschrijving Toon bron
1681383 Visser Wytske geregistreerde Garijp 1825 inschrijving Toon bron
1681384 de Vries Tietje geregistreerde Warga 1839 inschrijving Toon bron
1681385 de Haan Jop geregistreerde Friesland 1770 inschrijving Toon bron
1681386 Elzinga Hotze geregistreerde Warga 1837 inschrijving Toon bron
1681387 de Vries Wieger geregistreerde Suawoude 1797 inschrijving Toon bron
1681388 Hielkema Johannes geregistreerde Warga 1807 inschrijving Toon bron
1681389 Knossen Yttje geregistreerde Oosthem 1843 inschrijving Toon bron
1681390 Boermans Anne geregistreerde Warga 1859 inschrijving Toon bron
1681391 van der Meer Aagje geregistreerde Warga 20-03-1861 inschrijving Toon bron
1681392 Plantema Aaltje geregistreerde Makkum 06-01-1844 inschrijving Toon bron
1681393 Kalsbeek Kornelis geregistreerde Wartena 1809 inschrijving Toon bron
1681394 Boermans Anne geregistreerde Warga 1859 inschrijving Toon bron
1681395 van Teerns Sipke geregistreerde Irnsum 16-11-1839 inschrijving Toon bron
1681396 de Jong Tjerk geregistreerde Irnsum 1803 inschrijving Toon bron
1681397 Jorna Sybe geregistreerde Wirdum 15-09-1829 inschrijving Toon bron
1681398 Hamstra Akke geregistreerde Warga 1774 inschrijving Toon bron
1681399 Kamstra Sjoerdtje geregistreerde Warga 1825 inschrijving Toon bron
1681400 Damsma Rintje geregistreerde Warga 1832 inschrijving Toon bron
Resultaten 1681351 - 1681400 van 1766423