Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1697251 Blijstra Aaltje geregistreerde Grouw 10-12-1866 inschrijving Toon bron
1697252 Riemersma Geiske geregistreerde Grouw 01-03-1814 inschrijving Toon bron
1697253 Engelsma Berber geregistreerde Grouw 03-03-1890 inschrijving Toon bron
1697254 Lijkles Akke geregistreerde Grouw 26-02-1862 inschrijving Toon bron
1697255 Binnerts Romkje geregistreerde Grouw 08-05-1865 inschrijving Toon bron
1697256 van der Veer Wiebe geregistreerde Grouw 13-05-1901 inschrijving Toon bron
1697257 Bouma Bartele geregistreerde Grouw 04-06-1884 inschrijving Toon bron
1697258 Bergsma Jitske geregistreerde Joure 17-09-1874 inschrijving Toon bron
1697259 de Vries Kornelis geregistreerde Grouw 06-12-1884 inschrijving Toon bron
1697260 Eisinga Hendrik geregistreerde Stiens 13-01-1891 inschrijving Toon bron
1697261 Postma Jacob geregistreerde Grouw 16-10-1888 inschrijving Toon bron
1697262 de Vries Willem geregistreerde Grouw 20-06-1887 inschrijving Toon bron
1697263 Kleinhuis IJbeltje geregistreerde Grouw 06-02-1876 inschrijving Toon bron
1697264 Bergsma Hiltje geregistreerde Joure 16-05-1869 inschrijving Toon bron
1697265 Rodenburg Sijtske geregistreerde Oldeboorn 16-04-1881 inschrijving Toon bron
1697266 de Visser Leentje geregistreerde Grouw 10-10-1882 inschrijving Toon bron
1697267 Sijtema Hendrik geregistreerde Grouw 02-04-1883 inschrijving Toon bron
1697268 Bloemsma Douwe geregistreerde Idaard 09-01-1874 inschrijving Toon bron
1697269 Gaastra Sjoerd geregistreerde Grouw 22-02-1859 inschrijving Toon bron
1697270 Postma Wijtske geregistreerde Eernewoude 30-12-1840 inschrijving Toon bron
1697271 Postma Otte geregistreerde Nes 21-02-1875 inschrijving Toon bron
1697272 van der Made Bouke geregistreerde Grouw 29-02-1848 inschrijving Toon bron
1697273 van der Wal Antje geregistreerde Terwispel 25-07-1826 inschrijving Toon bron
1697274 Eisinga Harmen geregistreerde Stiens 09-05-1892 inschrijving Toon bron
1697275 IJstra Sieuwke geregistreerde Friens 19-02-1829 inschrijving Toon bron
1697276 Zuidema Gerben geregistreerde Grouw 14-12-1820 inschrijving Toon bron
1697277 Bijlsma Aaltje geregistreerde Grouw 08-09-1909 inschrijving Toon bron
1697278 Popma Esther geregistreerde Boornbergum 19-02-1856 inschrijving Toon bron
1697279 Hooghiemster Herre geregistreerde Grouw 26-12-1878 inschrijving Toon bron
1697280 Adamse Hiltje geregistreerde Grouw 28-11-1834 inschrijving Toon bron
1697281 Koldijk Baukjen geregistreerde Grouw 16-02-1904 inschrijving Toon bron
1697282 Adamse Janke geregistreerde Idaard 01-02-1849 inschrijving Toon bron
1697283 de Jong Geeltje geregistreerde Grouw 26-06-1874 inschrijving Toon bron
1697284 Greben Akke geregistreerde Grouw 13-02-1874 inschrijving Toon bron
1697285 de Winkel Wimke geregistreerde Grouw 24-04-1907 inschrijving Toon bron
1697286 Hoeneveld Jacoba geregistreerde Grouw 08-12-1903 inschrijving Toon bron
1697287 Bergsma Akke geregistreerde Grouw 09-03-1892 inschrijving Toon bron
1697288 Elzenga Klaaske geregistreerde Grouw 09-07-1895 inschrijving Toon bron
1697289 Molenaar Hiske geregistreerde Grouw 07-09-1869 inschrijving Toon bron
1697290 de Haan Klaas geregistreerde Grouw 15-10-1879 inschrijving Toon bron
1697291 Eisinga Brugt geregistreerde Oldeboorn 13-01-1854 inschrijving Toon bron
1697292 Boonstra Hendrik geregistreerde Tilburg 06-04-1905 inschrijving Toon bron
1697293 van der Zwaag Johannes geregistreerde Grouw 31-07-1888 inschrijving Toon bron
1697294 Botenga Ulbe geregistreerde Nijega 31-05-1820 inschrijving Toon bron
1697295 Lantinga Pieter Jan geregistreerde Grouw 17-12-1907 inschrijving Toon bron
1697296 van der Schaaf Trijntje geregistreerde Grouw 29-12-1872 inschrijving Toon bron
1697297 Jaarsma Tjaltje geregistreerde Grouw 04-07-1882 inschrijving Toon bron
1697298 Koldijk Trijntje geregistreerde Grouw 03-04-1846 inschrijving Toon bron
1697299 Bakker Lodewijk geregistreerde Rijperkerk 28-04-1851 inschrijving Toon bron
1697300 van der Zwaag Trijntje geregistreerde Grouw 29-11-1890 inschrijving Toon bron
Resultaten 1697251 - 1697300 van 1766423