Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1697251 Meijer Jan geregistreerde Finkum 16-01-1823 inschrijving Toon bron
1697252 Olijnsma Jitskje geregistreerde Hijum 01-03-1868 inschrijving Toon bron
1697253 Reitsma Berber geregistreerde Finkum 30-09-1866 inschrijving Toon bron
1697254 Palstring Geertje geregistreerde Vrouwenparochie 10-1823 inschrijving Toon bron
1697255 de Jong Grietje geregistreerde Hijum 05-04-1863 inschrijving Toon bron
1697256 Minnema Antje geregistreerde Oudkerk 10-08-1817 inschrijving Toon bron
1697257 Holwerda Pieter geregistreerde Tietjerksteradeel 31-12-1816 inschrijving Toon bron
1697258 de Haan Hendrik geregistreerde Boornbergum 02-01-1841 inschrijving Toon bron
1697259 de Jong Dieuwke geregistreerde 08-09-1855 inschrijving Toon bron
1697260 Wijbenga Klaas geregistreerde Jelsum 13-09-1844 inschrijving Toon bron
1697261 Hagen Lijsbert geregistreerde 1837 inschrijving Toon bron
1697262 Wijnsma Rintje geregistreerde Finkum 05-02-1870 inschrijving Toon bron
1697263 Koopal Andries geregistreerde Hallum 17-09-1820 inschrijving Toon bron
1697264 van der Velde Joukje geregistreerde Haulerwijk 27-01-1845 inschrijving Toon bron
1697265 Fokkens Folkje geregistreerde Jelsum 21-03-1837 inschrijving Toon bron
1697266 van Dijk Jouke geregistreerde Hijum 01-12-1843 inschrijving Toon bron
1697267 van der Molen Wopke geregistreerde Leeuwarden 13-12-1853 inschrijving Toon bron
1697268 Wijngaarden Akke geregistreerde Hijum 18-01-1872 inschrijving Toon bron
1697269 de Vries Meindert geregistreerde Finkum 05-03-1869 inschrijving Toon bron
1697270 Braaksma Hendrikje geregistreerde Marssum 24-01-1844 inschrijving Toon bron
1697271 Roorda Antje geregistreerde Finkum 26-09-1869 inschrijving Toon bron
1697272 Riemersma Willem geregistreerde Finkum 23-10-1872 inschrijving Toon bron
1697273 Ferwerda Jitske geregistreerde 25-02-1842 inschrijving Toon bron
1697274 Brolsma Gerrit geregistreerde 11-04-1850 inschrijving Toon bron
1697275 Miedema Trijntje geregistreerde Hallum 02-06-1842 inschrijving Toon bron
1697276 Rienks Lolke geregistreerde Hallum 10-09-1838 inschrijving Toon bron
1697277 Kas Grietje geregistreerde Ferwerderadeel 04-02-1815 inschrijving Toon bron
1697278 Sinnema Lijsbert geregistreerde Hallum 02-03-1873 inschrijving Toon bron
1697279 Bokma Jippe geregistreerde Hallum 11-01-1853 inschrijving Toon bron
1697280 Ferwerda Gerben geregistreerde Hijum 21-05-1833 inschrijving Toon bron
1697281 Swart Jan geregistreerde Stiens 03-01-1872 inschrijving Toon bron
1697282 Schotanus Rinske geregistreerde Rinsumageest 12-01-1830 inschrijving Toon bron
1697283 Wijbenga Saakje geregistreerde 01-03-1847 inschrijving Toon bron
1697284 de Vries Pietje geregistreerde Leeuwarderadeel 12-02-1871 inschrijving Toon bron
1697285 Boonstra Fokke geregistreerde Finkum 28-03-1857 inschrijving Toon bron
1697286 Schat Arjen geregistreerde Vrouwenparochie 11-07-1821 inschrijving Toon bron
1697287 Miedema Daniel geregistreerde Hijum 12-04-1836 inschrijving Toon bron
1697288 Ruiter Jantje geregistreerde Benedenknijpe 12-06-1852 inschrijving Toon bron
1697289 Mollema Anne geregistreerde Sneek 23-02-1844 inschrijving Toon bron
1697290 Rollingswier Grietje geregistreerde Appelscha 05-07-1857 inschrijving Toon bron
1697291 Miedema Douwe geregistreerde Hijum 08-09-1867 inschrijving Toon bron
1697292 Miedema Rinse geregistreerde Hijum 14-07-1862 inschrijving Toon bron
1697293 Hofstra Douwe geregistreerde Huizum 16-05-1848 inschrijving Toon bron
1697294 Huizinga Trijntje geregistreerde Stiens 1834 inschrijving Toon bron
1697295 van Dijk Dieuwke geregistreerde Hijum 01-11-1866 inschrijving Toon bron
1697296 Ventra Klaaske geregistreerde Stiens 21-09-1833 inschrijving Toon bron
1697297 Dantuma Sibbeltje geregistreerde Leeuwarden 23-07-1844 inschrijving Toon bron
1697298 van der Haag IJtje geregistreerde Hallum 27-10-1848 inschrijving Toon bron
1697299 Schilstra Riemke geregistreerde Hijlaard 21-02-1850 inschrijving Toon bron
1697300 Sipma Tjitze geregistreerde Finkum 19-04-1878 inschrijving Toon bron
Resultaten 1697251 - 1697300 van 1720518