Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1760051 Bergsma Trijntje geregistreerde Friens 10-05-1839 inschrijving Toon bron
1760052 Idserda Michaƫl Anne Marcus Willem geregistreerde Rauwerd 23-11-1864 inschrijving Toon bron
1760053 Dragt Sander geregistreerde Joure 06-05-1804 inschrijving Toon bron
1760054 de Graaf Aaltje geregistreerde Sijbrandaburen 03-08-1855 inschrijving Toon bron
1760055 Attema Jeltje geregistreerde Bergum 24-02-1811 inschrijving Toon bron
1760056 Hornstra Johannes geregistreerde Terzool 18-11-1881 inschrijving Toon bron
1760057 Elzinga Hiltje geregistreerde Irnsum 31-07-1862 inschrijving Toon bron
1760058 Grossoo Janke geregistreerde Oudeschoot 10-07-1870 inschrijving Toon bron
1760059 van der Meer Jorrit geregistreerde Scharnegoutum 03-10-1820 inschrijving Toon bron
1760060 Hoek Jan geregistreerde Rauwerd 15-03-1863 inschrijving Toon bron
1760061 Heeringa Jan geregistreerde Roordahuizum 16-10-1797 inschrijving Toon bron
1760062 Haringsma Age geregistreerde Poppingawier 01-10-1836 inschrijving Toon bron
1760063 Elsinga Elisabeth geregistreerde Roordahuizum 17-09-1809 inschrijving Toon bron
1760064 Eysinga Sipke geregistreerde Irnsum 09-11-1836 inschrijving Toon bron
1760065 Dragt Sander geregistreerde Poppingawier 06-11-1868 inschrijving Toon bron
1760066 Heeringa Willem geregistreerde Rauwerd 07-04-1793 inschrijving Toon bron
1760067 Goinga Jan geregistreerde Weidum 05-11-1863 inschrijving Toon bron
1760068 Douma Marijke geregistreerde Irnsum 31-07-1873 inschrijving Toon bron
1760069 Reitsma Willem geregistreerde Bozum 26-03-1829 inschrijving Toon bron
1760070 Engwerda Geertje geregistreerde Deersum 04-04-1875 inschrijving Toon bron
1760071 Durkstra Hinke geregistreerde Sijbrandaburen 25-11-1879 inschrijving Toon bron
1760072 ter Hoeven Jan Andries geregistreerde Rauwerd 24-03-1881 inschrijving Toon bron
1760073 de Groot Sjoukje geregistreerde Irnsum 15-11-1876 inschrijving Toon bron
1760074 Hornstra Teede geregistreerde Poppingawier 12-09-1881 inschrijving Toon bron
1760075 Kooistra Sijtske geregistreerde Friens 21-05-1829 inschrijving Toon bron
1760076 Visser Rintje geregistreerde Irnsum 03-04-1885 inschrijving Toon bron
1760077 Dragt Jacob geregistreerde Tjalleberd 07-01-1836 inschrijving Toon bron
1760078 Faber Lasina geregistreerde Sijbrandaburen 13-02-1867 inschrijving Toon bron
1760079 Hoekstra Jaaike geregistreerde Poppingawier 11-04-1869 inschrijving Toon bron
1760080 Vierstra Janke geregistreerde Oosthem 02-07-1851 inschrijving Toon bron
1760081 Hofstra Alida geregistreerde Oldeboorn 12-07-1844 inschrijving Toon bron
1760082 Meulman Johanna Cath geregistreerde Olst 11-11-1840 inschrijving Toon bron
1760083 de Goede Antje geregistreerde Hasselt 19-12-1860 inschrijving Toon bron
1760084 Feenstra Ate geregistreerde Irnsum 15-04-1858 inschrijving Toon bron
1760085 Dragt Jacob geregistreerde Tjalleberd 07-01-1837 inschrijving Toon bron
1760086 de Haan Kornelis geregistreerde Irnsum 10-05-1848 inschrijving Toon bron
1760087 Faber Jr Tjalk Hellema geregistreerde Franeker 23-01-1837 inschrijving Toon bron
1760088 Riemersma Jan geregistreerde Irnsum 15-12-1853 inschrijving Toon bron
1760089 van Dijk Jan geregistreerde Roordahuizum 26-06-1861 inschrijving Toon bron
1760090 Postma Rigtje geregistreerde Rauwerd 01-12-1852 inschrijving Toon bron
1760091 de Jong Durk geregistreerde Sijbrandaburen 10-03-1870 inschrijving Toon bron
1760092 de Groot Lolke geregistreerde Deersum 31-05-1868 inschrijving Toon bron
1760093 Dijkstra Bauke geregistreerde Irnsum 02-03-1863 inschrijving Toon bron
1760094 van Dijk Ieke geregistreerde Rauwerd 22-12-1882 inschrijving Toon bron
1760095 Groeneveld Atze geregistreerde Sijbrandaburen 21-10-1849 inschrijving Toon bron
1760096 Feenstra Tjipke geregistreerde Rauwerd 21-01-1864 inschrijving Toon bron
1760097 Deelsma Nieske geregistreerde Grouw 13-11-1868 inschrijving Toon bron
1760098 Dotinga Reinou geregistreerde Rauwerd 16-06-1804 inschrijving Toon bron
1760099 Gorter Yeme geregistreerde Rauwerd 10-07-1814 inschrijving Toon bron
1760100 Haven Akke geregistreerde Poppingawier 26-04-1859 inschrijving Toon bron
Resultaten 1760051 - 1760100 van 1773414