Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1765501 de Jong Rinske geregistreerde Oudehaske 05-02-1820 inschrijving Toon bron
1765502 Speerstra Folkert geregistreerde Utingeradeel 15-06-1851 inschrijving Toon bron
1765503 Hainje Wietske geregistreerde Irnsum 21-04-1870 inschrijving Toon bron
1765504 Kleefstra Rigtje geregistreerde Joure 24-09-1861 inschrijving Toon bron
1765505 Beenen Feikje geregistreerde Nieuwehorne 12-11-1860 inschrijving Toon bron
1765506 Pel Trijntje geregistreerde Boornbergum 11-09-1862 inschrijving Toon bron
1765507 Hoogland Jan geregistreerde Gaastmeer 30-12-1871 inschrijving Toon bron
1765508 de Haan Fokje geregistreerde Akkrum 22-09-1867 inschrijving Toon bron
1765509 Adema Femmigje geregistreerde Rottum 09-03-1869 inschrijving Toon bron
1765510 van der Vlucht Fokje geregistreerde Marum 23-02-1871 inschrijving Toon bron
1765511 de Vries Antje geregistreerde Terhorne 04-03-1866 inschrijving Toon bron
1765512 Aardema Grietje geregistreerde Langezwaag 23-12-1862 inschrijving Toon bron
1765513 Gouma Wijbrigje geregistreerde Broek 12-10-1861 inschrijving Toon bron
1765514 de Groot Jeltje geregistreerde t Meer 22-04-1875 inschrijving Toon bron
1765515 Woudstra Sjoukje geregistreerde Schoterland 05-05-1858 inschrijving Toon bron
1765516 Langeraap Jelle geregistreerde Akkrum 06-04-1859 inschrijving Toon bron
1765517 Mulder Jan geregistreerde Kubaard 26-09-1867 inschrijving Toon bron
1765518 van Dijk Sijpkje geregistreerde Kortezwaag 26-02-1860 inschrijving Toon bron
1765519 Dijksma Tjitske geregistreerde Nijehaske 16-04-1868 inschrijving Toon bron
1765520 Terpstra Grietje geregistreerde Tjalleberd 27-11-1858 inschrijving Toon bron
1765521 Braunius Auke geregistreerde Langezwaag 26-11-1865 inschrijving Toon bron
1765522 van der Luit Baukjen geregistreerde Ureterp 31-01-1863 inschrijving Toon bron
1765523 Brandsma Jacobje geregistreerde Oldeboorn 24-03-1873 inschrijving Toon bron
1765524 Grundlehner Johannes Frederik geregistreerde Arnhem 12-08-1856 inschrijving Toon bron
1765525 Fennema Antje geregistreerde Sneek 07-01-1863 inschrijving Toon bron
1765526 Huisman Klaas geregistreerde Zweeloo 05-03-1864 inschrijving Toon bron
1765527 Kornelis Aafke geregistreerde Joure 26-02-1873 inschrijving Toon bron
1765528 Mensinge Matje geregistreerde Groningen 02-08-1864 inschrijving Toon bron
1765529 Kooi Douwe geregistreerde Boornbergum 08-11-1856 inschrijving Toon bron
1765530 Veldman Aaltje geregistreerde Oldeboorn 04-11-1856 inschrijving Toon bron
1765531 Klinkhamer Cornelis geregistreerde St. Annaparochie 18-08-1857 inschrijving Toon bron
1765532 van der Made Hendrik geregistreerde Oldeboorn 18-07-1859 inschrijving Toon bron
1765533 de Haan Thijs geregistreerde Oldeberkoop 10-07-1852 inschrijving Toon bron
1765534 Kroes Hiltje geregistreerde Hardegarijp 12-06-1857 inschrijving Toon bron
1765535 Hanje Teetske geregistreerde Amsterdam 07-01-1865 inschrijving Toon bron
1765536 van den Berg Martzen geregistreerde Bakkeveen 09-02-1852 inschrijving Toon bron
1765537 Boscha Wietske geregistreerde Knijpe 06-11-1861 inschrijving Toon bron
1765538 Wagenaar Hendrik geregistreerde Oldeboorn 01-06-1868 inschrijving Toon bron
1765539 de Wal Sjoerdtje geregistreerde Grouw 11-11-1860 inschrijving Toon bron
1765540 Haringsma Baukje geregistreerde Wirdum 04-10-1863 inschrijving Toon bron
1765541 Kamerling Grietje geregistreerde Itens 25-04-1867 inschrijving Toon bron
1765542 Stobbe Janna geregistreerde Terwispel 15-06-1863 inschrijving Toon bron
1765543 Speerstra Klaaske geregistreerde Akkrum 23-12-1871 inschrijving Toon bron
1765544 Schippers Jantje geregistreerde Tjalleberd 02-01-1866 inschrijving Toon bron
1765545 Zoetendag Jelle geregistreerde Nieuwehorne 23-10-1855 inschrijving Toon bron
1765546 Piersma Akke geregistreerde Oldeboorn 10-06-1867 inschrijving Toon bron
1765547 Hofstra Marijke geregistreerde Oldeboorn 01-03-1873 inschrijving Toon bron
1765548 Bethlehem Roel geregistreerde Oldeboorn 24-02-1873 inschrijving Toon bron
1765549 Dragstra Martje geregistreerde Terwispel 11-08-1868 inschrijving Toon bron
1765550 de Vries Sijbe geregistreerde Marssum 13-08-1866 inschrijving Toon bron
Resultaten 1765501 - 1765550 van 1773414